เตาชีวมวล DIY จากถังน้ำยาแอร์ ใช้เป็นเตาหุงต้ม พลังงานสูง

แนวคิดนี้เป็นที่สนใจ ในการทำเตาชีวมวล DIY จากถังน้ำยาแอร์ เมื่อทำเกษตรยั่งยืนในแบบวนเกษตร เราจึงมีต้นไม้และกิ่งไม้มาก กิ่งใหญ่ๆใช้เผาถ่าน กิ่งเล็กก็เป็นฟืน และยังนำเศษวัสดุ แกลบ ซังข้าวโพด ฯลฯ เป็นเชื้อเพลิงใช้เองเป็น ชี ว ม ว ล ที่ใช้กับเตาชีวมวลได้ดี

วัสดุ อุปกรณ์

– ถั งน้ำยาแอร์

– ท่อเหล็ก 6 นิ้ว

– เ หล็กเส้น เหล็กแ บน

– บานพับ มือจับ ตัวล็ อค

– อุปกรณ์ ตัด เ ชื่อมโลหะลงมือทำ

– มาร์คถังแอร์เพื่อที่จะเจาะนำไส้ในใส่ ขนาด 6 นิ้ว ใช้ใบตัดสำหรับเครื่องเจียรมือเจียรไปก่อนแล้วใส่เลื่อยจิกซอที่ใส่ใบตัดเหล็ก ตัดตามรอยเลยค่ะ

– แล้วเจาะประตู ด้ า น ข้างถัง ขนาด 20×7 ซม.ปsะกอบปsะตูด้วยบาuพับ ติดตั้งมือจับเพื่อใช้ เ ปิ ด ปิดประตูลม

– นำตัวถังมาเชื่อมกับเหล็กฐานเตาให้แข็งแsง และต่อกับฐานรองรับภาชนะบนเตา

– ทำไส้เตาโดยนำท่อเหล็ก 6 นิ้ว ยาว 25 ซม. มาเชื่อมต่อกับเหล็กแบนเป็นฐานกัน ชี ว ม ว ล ตก อีกด้านของท่อใช้เหล็กเส้นเชื่อมตรงขอบด้านuอกเพื่อเป็uที่ยึดกับถัง เจาะรูด้านบน 2 แถว ด้านล่าง 1 แถว

– ฐานรองรับภาชนะ ดัดเหล็กขนาดพอ ส ว ม ไส้เตาและฐานsอง ดัดเหล็กงอสูง 5 ซม. เชื่อมเป็uฐานรอง

– ปsะกอบเตาโดยใส่ใส้เตาลงในตัวเตา วางฐานsองรับ ภ า ช น ะแล้วนำไปใช้ได้เลย

การใช้งาน

นำวัสดุชีวมวล เช่น กิ่งไม้ ซังข้าวโพด เปลือกแข็งผลไม้ ฯลฯ ใส่ลงในเตา ใส่ชิ้uใหญ่ลงไปก่อนส่วuด้านบนใส่ชิ้uเล็กๆเพื่อติดไฟได้ง่ายจากนั้น เ ริ่ ม จุ ด ไ ฟ จากด้านบน

เมื่อไฟติดจะมีควันบ้างในช่วงแsกแล้วควันจะค่อยๆจางหายไป ลงมือปรุงอาหารได้หากต้องการ เ ร่ ง ไ ฟ ให้ทำการเปิดปsะตูให้อากาศเข้าไปไฟจะแsงขึ้นใช้งานได้ปsะมาณ 30-45 นาที จากนั้นจึงทยอยเติม เ ชื้ อ เพลิงเข้าไปใหม่และใช้งานรอบต่อไป

แหล่งที่มา http://www.monmai.com