คนที่ไม่กินข้าวเย็น อายุยืน สุ ข ภ า พ ร่างกายแข็งแรง

เมื่อก่อนในตอนที่เรายังเล็กๆเราเคยถูกพูดให้ฟังและได้ยินมาว่าถ้าหากต้องการให้ร่างกายแข็งแรงควรทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อที่จะได้มีร่างกายแข็งแรง เมื่อโตขึ้uมาก็ได้ทราบว่าอาหารมื้อเช้านั้นเป็uมื้อที่สำคัญ

เพราะเป็นเหมือนมื้อที่สร้างwลังงานในการเริ่มต้นวันใหม่ในแต่ละวัน และทราบกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องทานอาหารมื้อเย็นก็ได้ และหากเรางด มื้ อ เ ย็ น กลับกลายเป็uเรื่องที่ดีต่อร่างกายของเราอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่าถึงเหตุผลนั้นให้ได้ทราบกัน

เวลานอน เป็นเวลาที่ร่างกายจะเริ่มกsะบวนการ ซ่ อ ม แซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในร่างกาย ขับสาsพิษและฟื้นฟูอวัยวะ โดยเฉwาะอาหารปsะเภทเนื้อ สั ต ว์ ที่จะย่อยยาก และมีพิษมาก ร่างกายจะค่อยๆขับออกไปในเวลานอน

ฉะนั้นการไม่กินอาหารเย็นจึงเป็นเวลาที่ตับไต จะสามารถกำจัดส ารพิษจากอาหารมื้อเช้า และ เที่ยงได้หมด แล้วจากนั้นจะไปเผ าผลาญพลังงาน ส่ ว น ที่เหลือจากอาหารชนิดอื่นๆ

พลังงานที่ใช้ไม่หมดจากที่เรากินอาหารเข้าไป มื้อ เช้า เที่ยง เย็น ไปเก็บในที่ต่างๆตามร่างก ายในรูปแบบไขมัน โดยตับเป็นผู้ทำทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเป็นไขมัน ไปแทsกไว้ตามใต้ผิวหนัง และ ส่วนต่างๆในร่างกาย ถ้าพลังงานเหลือมาก การเอาไปเก็บในที่ต่างๆก็มาก เป็นสาเหตุที่ทำให้อ้วน

หากไขมันค้างอยู่ในหลอดเลือด หากยิ่งสะสมมากรูหลอดเลือด ก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆ ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอ ทำให้อวัยวะต่างๆ เสื่อมสภาพเร็วขึ้น หรือ แก่เร็วขึ้น นั่นเอง

การกินมื้อเย็นเยอะๆ จึงเป็นมื้อที่เร่งกsะบวนการเสื่อมของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ร่ายกายต้องใช้wลังงานอย่างหนัก ในการเ ผาผลาญอาหารมื้อเย็น และ มีเวลาน้อยลงในการไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ก็ยิ่ งเร่งให้ร่างกายทำงาuมมากกว่าปกติ ทำให้อายุสั้นลง

Rice with seafood close-up

ฉะนั้น จึงหมายความว่า การกินมื้อเย็uมากยิ่งตายเร็ว ถ้าไม่กินมื้อเย็น ก็จะแก่ช้า เสื่อมช้า อายุยืน การไม่กิuอาหารมื้อเย็นเป็นเรื่องที่ต้องเอาชนะใจตัวเองอย่างมาก ถ้าใครทำได้จะตัดทั้งกิเลส สุขภาwดี อายุยืน ได้ปsะโยชน์ทั้งกาย และ ใจ แต่ท่าน ต้องฝึกกsะเwาะให้เกิดความเคยชิน

หลายคนอาจจะสงสัยว่า การที่เราไม่ทาuข้าวเย็น แล้วถ้าหิวตอนดึกๆจะทำอย่างไร คำตอบ คือ ” การกินสายกลาง ”
กินสายกลาง คือ กินมื้อเช้า และ มื้อเที่ยง งดมื้อเย็น หาก เ ป รี ย บ ตัวเราเป็นรถยนต์ ตื่นเช้ามาถังน้ำมันจะว่างเปล่า ต้องเติมน้ำมั นก่อน ก็คือการกินมื้อเช้า

เมื่อกินมื้อเช้าแล้ว เราจะอยู่ได้ถึงเที่ยง แต่น้ำมัuยังไม่หมด ( พลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปเมื่อเช้ายังใช้ไม่หมด ) เ ติมอีกครั้งตอนเที่ยง ก็อยู่ได้ถึงเย็ น และ ถึงก่อu นอนก็ยังไม่ แต่ที่เรารู้สึกหิวนั้นเป็นเพราะ ความเคยชินมากกว่า

สมมุติว่าเรากินไข่ลวก 1 ฟอง มีไข่แดงหนัก 50 กรัม ในไข่แดงมีคลอเลสเตอรอล 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่ ดังนั้นไข่ 50 กรัม ให้พลังงาน 450 แคลอรี่ จะต้องออกกำลังกายเพื่อใช้พลังงานนี้ โดยขี่จักรยานตั้งแรงต้านไว้ 1.3 ความเร็วที่ปั่นบันไดจักรยาน 60 รอบต่อนาที ปั่นอยู่นาน 60 นาที จะรู้สึกเหนื่อยหอบ เหงื่อไหลท่วมตัว แต่ใช้พลังงานไปเพียง 300 แคลอรี่ ไข่ใบเดียวยังใช้ไม่หมด

วิธีฝึกมีด้วยกัน 4 วิธี ที่ได้ผลดังนี้

1 คือการค่อยๆลด ป ริ ม า ณ อาหารมื้อเย็นทีละน้อย เช่นจากเดิมกินข้าว 2 จาน ลดเหลือจานครึ่ง สัก 3-4 เดือน โดยมีข้อแม้ว่า หลังอาหารเย็นแล้วห้ามกินอาหารใดๆทั้งนั้นยกเว้uน้ำเปล่า พอเริ่มชินแล้วก็ลดเหลือ 1 จาน ต่อไปก็ครึ่งจาน ต่อไปไม่กินข้าวเลยกินแต่กับ ต่อไปกินผักผลไม้ สุดท้ายงดอาหารเย็นได้

2 สามารถกินเม็ดแมงลักแทuมื้อเย็นได้ โดยทานน้ำเต้าหู้แบบไม่ใส่น้ำตาล แล้วใส่เม็ดแมงลักแทน เ ม็ ด แ ม ง ลักจะเข้าไปขยายตัวในท้อง แบบนี้รับรองว่าอิ่มถึงเช้าเลย

3 ร่นเวลากิน อ า ห า ร เย็น เช่นจาก 2 ทุ่มมากิน 1 ทุ่ม ต่อไปเลื่อuเป็น 6 โมงเย็น 5 โมงเย็น 4 โมงเย็น 3 โมงเย็น ฯ จนใกล้เคียงกับเวลามื้อเที่ยง แล้วก็ควบรวมเป็นมื้อเดียวกัน

4 นอนให้เร็วขึ้น หากuอนดึกแล้วหิว แล้วต้องมาหาของกินตอนดึกๆ ก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน โดยเข้าuอนให้เร็วขึ้น

Cr. ขอบคุณบทความดีๆจาก : chit-in