ช่างแอร์ไม่ เ ค ย บอก ความลับที่อยู่ บ น ปุ่ ม รีโมทแอร์

วันนี้เราจะพามาดูการทำงานของปุ่มบนรีโมทแอร์ ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้ ปุ่มบนรีโมทแอร์ใช้ให้ถูกวิธี แอร์เย็นขึ้น ช่วยประหยัดค่าไฟไปตั้งเยอะ

แอร์นั้นช่วยทำให้เราหายร้อนได้ดีจริง ๆ แต่ในขณะเดียวกันแอร์ก็กินไฟดีจริง ๆ เหมือนกัน หากอยากจะปsะหยัดไฟลงบ้างก็ควรจะใช้แอร์ให้เป็นเลือก ป รั บ อุณหภูมิให้เข้ากับสภาพห้อง

และอย่าลืมเลือกแอร์ให้เหมาะกับขนาดห้องด้วยเหมือนกัน แต่หากร้อนแล้วคุณมีสถานที่ที่ เ ย็ น ได้โดยไม่ต้องพึ่งแอร์ก็ควรจะปิดแอร์แล้วออกไปหาอย่างอื่นด้วยก็ดี เอาล่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จัก ปุ่มรีโมทแอร์ และวิธีการปsะหยัดค่าไฟจากการใช้แอร์กัน

1 เปิดพัดลมพร้อมกับการเปิดแอร์

การเปิดพัดลมไปพร้อมกับการเปิดแอร์จะช่วยให้แอร์กระจายคาวมเย็นไปได้ อ ย่ า ง ทั่วถึงทั้งห้อง ทำให้ภายในห้องเย็นได้เร็วขึ้นและแอร์ ก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วย

2 เพิ่มอุณหภูมิแอร์ตอนกลางคืน

โดยปกติแล้วกลางคืนจะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นกว่ากลางวัน ดังนั้นเวลาจะเปิดแอร์ก่อนเข้านอน ก็ให้เพิ่ม อุ ณ ห ภู มิ ขึ้นสัก 1-2 องศา ก็จะ ช่วยลดค่าไฟไปได้มากเลยทีเดียว

3 ไม่ควรนำความชื้นเข้ามาในห้องแอร์

เพราะหลักการทำงานของแอร์ จะใช้พลังงาน 30 % ในการทำความเย็นและอีก 70 % ในการล ดความชื้น ดังนั้นการ ส ร้ า ง ความชื้นในห้อง เช่น การตากผ้า จะยิ่ง เ พิ่ ม งานหนักให้กับแอร์และเสียค่าไฟมาก ขึ้น

ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทแอร์

1 โหมด AUTO ก็ตามชื่อเลย แอร์บางรุ่นก็อาจจะเรียกว่า I FEEL เป็นโหมดที่แอร์จะปรับอุณหภูมิแบบ อั ต โ น มั ติ เลย ซึ่งแอร์ก็จะปรับตามขนาดห้องของเรานั่นเองโดยจะมีเซนเซอร์วั ดขนาดห้องอยู่ในตัว แนะนำให้ส ลับใช้งานกับโหมด COOL และ DRY ด้วย

2 โหมด FAN (พัดลม) สำหรับปุ่มนี้ก็เป็นโหมดพัดลมนั้นเองหากเราเปิดแต่ เ พี ย ง โหมดนี้อย่ างเดียวก็จะมีแต่ลมออกมาโดยไม่เย็นเท่าแอร์ และเราสามารถปรับความแรงลมได้ เ ห มื อ น กัน ซึ่งเวลาจะปิดแอร์นั้นก่อนจะปิดให้เปิดโหมด FAN ไว้ก่อนสัก 20 นาที จะทำให้ความชื้นในห้องลดลง กลิ่นอับลดลง จากนั้นค่อยปิดแอร์

3 โหมด DRY เป็นโหมดแห้งใช้เวลาลดความชื้นในห้อง เวลาอากาศเย็นชื้นมาก ๆ โหมด DRY จะช่วยทำให้ความชื้นลดลง

4 โหมด COOL เป็นโหมดทำความเย็น ซึ่งโหมดนี้นั้นเองที่เราสามารถปรับความอุณหภูมิ ปรับ ค ว า ม เ ย็ น ได้ตามที่ต้องการ อย ากจะได้ เ ย็ น ขนาดไหuปรับได้เลย แต่ว่าบ้านเราปรับที่ 28 องศาก็กำลังพอดีเลย จะไม่กินไฟมาก

5 โหมด HEAT สำหรับ โ ห ม ด นี้คนไทยอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่และจะมีเฉพาะกับแอร์บางรุ่uเท่านั้น จะใช้เวลาอากาศหนาวจัด ๆ สามารถเปิดโหมดนี้ทำให้ห้องอุ่นขึ้นได้

เมื่อเราเลือกใช้งานแต่ละ โ ห ม ด ได้ถูกก็จะทำให้ปsะหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้าไปได้ตั้งเยอะเลย อากาศร้อน ๆ แบบนี้แอร์จำเป็นมาก ๆ แต่ถ้าหากไม่ ร้ อ น เท่าไหร่สลับมาเปิดพัดลมแทนก็ได้บางครั้ง เพsาะว่าค่าไฟแต่ละเดือนนั้นมันไม่ได้น้อย ๆ เลย

ที่มา zeesociety.com