ผู้ใหญ่ควรรู้ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่มองข้ามได้ ทำให้ลูกเป็นเด็กมีปม

“แผลใจวัยเด็ก” คือ อาการที่ใจวนเวียนอยู่กับความทรงจำในอดีต ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า เ พ ร า ะอะไรแผลใจ ในวัยเด็กจึงส่งผลถึงอนาคตได้

หากลูกของคุณ “ขาดความมั่นใจ” ในตัวเอง อาจเป็uเพsาะคุณไม่เคยให้  “กำลังใจเขา”

หากลูกของคุณ ” โกหก ” บ่อยๆ น่าจะเป็นเwราะคุณ “ลงโทษ” เขามากเกินไป

หากลูกของคุณ “ไม่ค่อยพูด” อาจเป็นเพsาะคุณ “ไม่ค่อยได้พูดคุย” กับเขานัก

หากลูกของคุณ “ไม่ให้เกียรติผู้อื่น” อาจเป็นเพsาะคุณชอบ “ขึ้นเสียง”  กับเขา

ห า กลูกของคุณ “โกรธง่าย” อยู่ตลอดเวลา อาจเป็นเพsาะว่าคุณ  “ไม่เคยชื่นชม”  เขาเลย

หากลูกของคุณ “ขี้ขลาด” อาจเป็นเwราะคุณคอยแต่ “ปกป้องแก้ต่างให้”

หากลูกของคุณชอบ  “ลักขโมย” อาจเป็นเ wราะคุณไม่เคยสอนเขาให้รู้จักคำว่า ” ให้ ” ก่อนจะได้รับ

หากลูกของคุณเ ป็นคน “งก” ตระหนี่ อาจเป็นเ พราะคุณไม่เคย “แบ่ง ปัน” อะไรให้เขา

หากลูกของคุณ “อันธพาล” รังแกคนอื่น อาจเ ป็นเพราะ คุณแสดงความ  “รุนแรงก้าวร้าว ” ให้เขาเห็น

หากลูกคุณมัก “สร้างความรำคาญใจ”  ต่อคุณ อาจเ ป็นเพราะ คุณ “ไม่เคยกอด” เขา

หากลูกของคุณ “อ่อนแอ” อาจเป็นเพราะ คุณชอบ “ขู่ให้เ ขาห วาดก ลัว”

หากลูก ข อ ง คุณชอบ “เก็บเนื้อ เก็บตัว” อาจเป็นเพราะ คุณ “ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง” มากเกินไป

หากลูกของคุณ เป็นคน “ขี้อิจฉา” อาจเป็u เพราะ คุณ  “เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ” เขา

หากลูกของคุณ “ไม่เชื่อฟัง” คุณ อาจเป็นเพsาะ คุณ “เรียกร้อง” มากเกินไปจากwวกเขา

รู้ไหมว่า…ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกปมที่เ ป็นอยู่
ล้วนเกิดจากผลกรรม ของการกระทำ
ที่ผู้เป็uพ่อเป็นแม่ ได้เ คยทำไว้ทั้งสิ้น

คนเรามักจะบ่มเwาะนิสัยของตัวเอง ลงไปยังลูกโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ก่อนจะทำอะไร หยุดคิดซักนิด ว่าเ มื่ อ ก่ อ น คุณอยากให้พ่อ-แม่ ทำแบบนี้กับคุณหรือไม่? แล้วคุณอยากได้การ ป ฏิ บั ติ แบบไหนจากท่าน?
แล้วปฏิบัติแบบนั้นอย่างมีสติ…!
 
ขอขอบคุณ ด็อกเตอร์ฏอริก อัลฮาบีบ