วิธีปลูกมะละกอในเข่ง ต้นเตี้ยให้ผลดก ดูแลง่ายประหยัดพื้นที่ 

การปลูกมะละกอในเข่งเป็นอีกไอเดียน่าสนใจในการทำเกษตร โดยให้ต้นที่โตมานั้นเตี้ยทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ดี สะดวก และผลผลิตที่ได้ก็สมบูรณ์ไม่แพ้การปลูกมะละกอรูปแบบอื่นเลย

สำหรับการปลูกมะละกอในเข่งทำให้สะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้าย สามารถนำไปเป็นไม้ประดับตามริมรั้วหรือหน้าบ้านได้ อีกอย่างคือสามารถดูแลได้ง่าย การบังคับให้มะละกอมี ต้ น เ ตี้ ย ก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน วิธีนี้จึง เ ห ม า ะ สำหรับผู้ที่ปลูกพืชผักสวนครัว หรือผู้ที่ต้องการไม้ประดับไว้ประดับหน้าบ้าน ส่วนวิธีการทำรถไปรับชมกันเลยจ้าเตรียมอุปกรณ์

– ต้นกล้ามะละกอ (จำเป็นที่จะต้องเป็นมะละกอสายพันธุ์เตี้ย)

– เข่งตะกร้า พ ร้ อ ม ดินปลูก (ดินที่นำมาควรจะเป็นดินปลูกที่ร่วนซุย)

– มีดคัตเตอร์ ,บัวรดน้ำ

วิธีทำ

– การขุดหลุมสำหรับปลูก ควรที่จะขุดบริเวณ ต ร ง ก ล า ง เข่ง ความลึกให้ต่ำกว่าดินเดิมจากต้นกล้า

– นำต้นกล้าเทียบดูกับหลุมเมื่อได้ตำแหน่งห ลุ ม แล้วยกต้นกล้าออก ใช้คั ต เ ตอร์แกะถุงดำออก (ขั้นตอนนี้ไม่ควรที่จะบีบถุงเนื่องจากจะทำให้รากเกิดความเ สียหายได้)– นำต้นกล้าลงไปในหลุม ข้อควรระวังอย่ าให้ดินเดิมแตก และห้ ามให้ดินเดิมอยู่ต่ำกว่าดินในเข่ง โกยดินบริเวณรอบๆ และกดลงไปเ ล็กน้อย ใช้บัวรดน้ำ รดน้ำต้นมะละกอที่ปลูกเส ร็จวิธีการทำ

การดูแลรักษา

– ในช่วงแรกของการปลูกอย่าเพิ่งให้โดนแสงแดดเพราะว่าต้นยังไม่แข็งแรง ทำการปลูกไปสัก 1 สัปดาห์ก่อน แล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยหลังจากนั้นให้ปุ๋ยและนำมะละกอในเข่งออกมาตากแดด

– ซึ่งการนำมาตากแดดนั้นช่วยให้มะละกอมีต้นเ ตี้ย ปุ๋ยที่ให้สามารถใช้ปุ๋ยเ ร่งดอกไม้ประดับได้เดือนละครั้ง ส่วนระยะเวลาการออกดอกจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือน ค ว า ม สู ง ของลำต้นประมาณ 1 เมตร