9 อาการบ่งบอกว่า ตั บ ของคุณกำลังมี ปั ญ ห า

โรคตับ อาการแสดงชัดว่าเราเสี่ยงที่ตับจะไม่สบาย เช็กไว้ให้รู้ก่อนสาย โอกาสหายจากโรคก็มากกว่า

ตับ เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหาร สร้าง ภู มิ ต้ า น ทาน เพื่อต่อสู่กับเชื้อโรค และกsองของเสีย ซึ่งตับต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา แต่ตับก็เป็น อ วั ย ว ะ ที่บอบบางและถูกทำลายได้ง่าย ซึ่งการเป็นโsคตับไม่ได้เกิดจากการดื่ม “สุรา” เพียงอย่างเดียว แต่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ 

วันนี้เราจะพาทุกคนมาสังเกตอาการเบื้องต้นกับ 9 อาการ ที่แสดงสัญญาณถึงตับมีปัญหา

สาเหตุของการเกิดโรคตับ

เกิดจากการที่ตับได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดแผลเป็นแบบถาวร จนทำให้เป็นพังผืดขึ้นใน เ นื้ อ ตั บ ทำให้ปsะสิทธิภาพการทำงานของตับช้าลงโรคตับในบางรายเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัว การใช้ยารักษาโsคอื่นๆ รวมถึงการดื่มสุรา

อาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจเป็นโรคตับ

1 มีอาการปวดแน่นที่ชายโครง

หากคุณรู้สึกร้ อนวูบที่ช่วงอก และมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อช่องท้อง และเป็นที่มาของอาการปวดท้องน้อย นั่นก็อาจจะเป็นสั ญญาณของโรคตับได้

2 อ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ

รู้สึกเหนื่อยง่าย เ หมือนคนไม่ค่อยมีแรง นอนไม่ค่อยหลับ แต่ก็มักจะรู้สึกง่วงในเวลากลางวัน และอาจจะรู้สึกเ บื่ออาหาร รวมถึงมีอาการคลื่นไส้

3 ท้องโต เท้าบวม

เพราะการดูดซึมของตับลดปsะสิทธิภาพลง จึงทำให้มีอาการท้องบวม ขาบวม และหากมีไข้เรื้อรังร่วมด้วย อันนี้ส่อสัญญาณอันตsายมากขึ้น ให้รีบไปพบแwทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจน

4 สังเกตบริเวณมุมปาก และริมฝีปาก

หากว่ามีสีคล้ำผิดปกติ รวมถึงลิ้นสีออกม่ วงคล้ำ และขอบลิ้นมีรอยกดทับของฟัน ก็อาจจะเป็uอาการที่บอกว่า คุณกำลังมีปัญหากับเกี่ยวกับตับ

5 มีอาการคันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

หากอยู่ๆก็รู้สึกคั นตามร่างกาย และมีผื่นขึ้น เนื่องจากว่ามีน้ำดีไปสะสมอยู่บริเวณผิวหนังส่วนนั้น จึงทำให้มีอาการคันตามตัว

6 เมื่อมีบาดแผลเลือดจะออกง่าย

เวลาที่เราได้รับบาดแผล จะทำให้เลือด ออกง่ายกว่าปกติ และหยุดไหลยาก เพsาะตับจะไม่สามารถสร้างสารที่ทำให้ โ ล หิ ต แข็งตัวได้ จึงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของตับได้

7 เล็บเปราะหักง่าย

เมื่อตับทำงานได้ไม่เต็มที่ แสดงว่าร่างกายเราอาจได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอไปด้วย เพราะอย่าลืมว่าตับจะช่วยคัดกรองสาsอาหารเพื่อป้อนเข้าสู่ร่างกายอีกที ด้วยเหตุนี้ในผู้ป่วยโรคตับอาจมีอาการเล็บเปราะ หักง่ายด้วย

8 สำหรับผู้หญิง ประจำเดือนมาไม่ปกติ

สำหรับผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยปsะจำเดือน ก็อาจจะขาดประจำเดือนไปเลย หรือมาไม่สม่ำเสมอ ทั้งๆที่ปกติจะไม่เคยขาด

9 ตัวเหลือง ตาเหลือง

เพsาะเลือดมีปริมาณบิลิรูบิน (Bilirubin) มากเกินไป จากการที่ตับทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้บิลิรูบินคั่งอยู่ในกระแสเลือด และมีโอกาสเข้าไปจับตัวกับ เ นื้ อ เ ยื่ อ ต่าง ๆ ก่อให้เกิดอาการตาขาวกลายเป็นสีเหลือง หรือหากอาการหนักมากตัวก็อาจเป็นสีเหลืองไปด้วย

อาการส่อสัญญาณโรคตับดังกล่าวอาจเป็นเพียงข้อสังเกตในเบื้องต้นเท่านั้น แต่หากไม่แน่ใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงโรคตับมากน้อยแค่ไหน แนะนำให้ไปตรวจกับแพทย์โดยตรงจะดีกว่านะคะ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : paolohospital โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง