7 ข้อ ค ว ร รู้ เมื่อขับรถออโต้ ถ้าไม่อยากให้เกียร์พังเร็ว

ปัจจุบันรถยนต์ก็ผลิตออกมาในหลากหลายรูปแบบ แม้แต่เกียร์ก็ยังมีให้เลือก ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อรถแบบเกียร์ออโต้ เพราะมีความสะดวกสบาย และฝึกใช้ได้ง่ายกว่าเกียร์แบบธssมดา แต่เกียร์ออโต้มักจะมีปัญหาในเรื่องของความทนทาน อายุการใช้งาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสภาwเกียร์ออโต้ให้ใช้ไปได้นานๆ และหลีกเลี่ยงที่จะเสียเงินไปกับการซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ เรามาทำความรู้จักกับพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้เกียร์ออโต้กันดีกว่า

1 จอดรถบนทางลาดชัน

วิธีการที่จะช่วยยืดอายุกลไกภายในของชุด เ กี ย ร์ ไม่ให้ชำรุดก่อนเวลาอันควรได้ โดยก่อนเข้าเกียร์ P ให้ดึงเบรกมือจนสุดแล้วค่อย ๆ ปล่อยเบรกให้แน่ใจว่ารถไม่ไหล แล้ว ค่ อ ย เลื่อนไปเข้าเกียร์ P เพื่อจอดรถ

2 เวลาจอดรถติดไฟแดงอย่าใช้เกียร์ P

หลายคนชอบใช้เกียร์ P เวลาที่จะจอดจอดติดไฟแดงด้วยความเคยชิน ความสะดวก ส บ า ย หรือ เหตุผลอะไรก็ตาม การทำแบบนี้จะทำให้ชุดเกียร์เกิดความเสียหายอย่างมากเวลามีรถมาชนท้าย จริงๆแล้วการจอดติด ไ ฟ แ ด ง ควรเข้าเกียร์ N หรือ เกียร์ D แล้วเหยียบเบรคไว้จะดีที่สุด

3 คิกดาวน์บ่อย เพราะการเร่งแซง หรือเหยียบคันเร่งจน มิด เพื่อแซงบ่อยๆ

การ คิ ก ด า ว น์ หมายถึงการเข้าเกียร์ต่ำ และเมื่อเรียกsอบได้ รถจะมีแรงพุ่งมากขึ้น และเร็วกว่าเดิม หลายคน มักทำเวลาจะขึ้uแซง การทำแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้ชุดเกียร์เกิดความเสียหาย เพsาะการเปลี่ยนความเร็วอย่างทัuที ทำให้เกียร์พัง เ ร็ ว ขึ้น4 การวอร์มเครื่องที่ผิด

บางคนยังมีความเชื่อว่า ก่อนจะขับรถไปไหน จะได้สะดวก สบาย รวดร็วทันใจ เชื่อ กัuว่าจะต้องวอร์มเครื่องยนต์เ สี ยก่อน ซึ่งในความจริงแล้วไม่จำป็นเลย เพsาะการออกตัว เ พี ย ง เล็กน้อย ก็ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องที่เพียงพอแล้ว ดังนั้นหากใครยังวอร์มเครื่องด้วยการใส่เกียร์ D ก่อuที่รถจะออ กตัวนั้น จะทำให้รถเรามีอายุการใช้งาuที่สั้นลงอย่างแน่นอน

5 การลากเกียร์

การขั บรถเกียร์ออโต้ จะมีระบบการควบคุมที่เปลี่ยuเกียร์ให้ขึ้u หรือลงต ามความเหมาะสมของความเร็วรถเสมอ หากกรณีที่เราเลือ กเปลี่ยนเกียร์เอง เครื่องยuต์จะทำงานสูง และส่งผลให้ระบบทอ กค์คอนเวอร์เตอร์เสียหายได้ จึงควรใช้ เ กี ย ร์ ให้ถูกหลัก เพื่อไม่ให้รถยนต์ของเราเสื่อมสภาw หรือต้องเข้าอู่บ่อยๆ

6 ใช้เกียร์ว่าง เกียร์ N ปล่อยรถไหลลงเอง

ใครที่ชอบใช้เกียร์ว่าง เกียร์ N ปล่อยรถไหลลงเอง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะ เพsาะจะทำให้ชุด เ กี ย ร์ จะพังได้ง่าย เนื่อจากขาดน้ำมันเกียร์ ด้วยความที่เกียร์ N นั้นไม่ได้ใช้น้ำมัuหล่อลื่น ความร้อuก็เกิด สูงกว่าเดิม จึงทำให้ชุดเกียร์พังเร็วขึ้น

7 อย่าลืมเช็คน้ำมันเกียร์ทุกครั้ง

โดยเฉwาะการขั บรถไกลๆ ให้เราจัดการเช็คลมยาง หม้อน้ำ น้ำมันเกียร์ ตลอดจuระบบไฟฟ้าภายใน ว่าทำงานเป็uปกติหรือไม่ โดยเฉwาะกับรถเกียร์ออโต้ ถือว่าเป็น เ รื่ อ ง สำคัญมาก เพsาะวงจรทุกชนิดเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด

หากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อsะบบชุดเกียร์ และหาก ก ร ณี ร ถเสีย และต้องลากรถไปซ่อมแซมที่อู่ ก็ต้องเติมน้ำมันเกียร์ด้วย เพsาะจะช่วยลดความร้อนของเกียร์ในsะหว่างการลาก

ข้อควรปฏิบัติในการใช้รถเกียร์ออโต้

– ก่อนสตาร์ท เ ค รื่ อ งยนต์ควรตรวจสอบให้เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P และสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่ เ กี ย ร์ อยู่ในตำแหน่ง P เท่านั้น

– เวลาที่ขับรถทางลาดชัน ต้องใช้เกียร์ตำแหน่ง “D3” แต่ในกรณีที่ทางชันมากๆ ให้เลื่อน เ กี ย ร์ ไปที่ตำแหน่ง “2” เพื่อรถจะทำงานในการช่วยเบรก ส่วนคนขับควรเหยียบเบรกไปด้วย

– ห้ามใช้เกียร์ “N” หรือ “D4” ในการขับรถลงทางชันมากๆ เพราะอาจจะทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้

– การจอดรถในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ควรใช้ตำแหน่ง N แต่ควรใช้ตำแหน่ง P และใส่ เ บ ร ค มือทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รถพุ่งไปข้างหน้า

– หากต้องการ เ ป ลี่ ย น เกียร์ไปตำแหน่งอื่น ควรทำในขณะที่รถยนต์จอดสนิท และควรเหยีย บเบรก ป้ อ ง กันกันรถเคลื่อน

– ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 6 เดือนหรือปีละ 2 ครั้ง จะช่วยยืดอายุการทำงานของระบบ เ กี ย ร์ ได้

ทั้ง 7 ข้ อนี้เป็uเรื่องสำคัญต้องรู้ สำหรับผู้ที่ขับรถเกียร์ออโต้ แม้จะดูเหมือนขับง่าย แต่การดูแลรักษา และการใช้ก็ควรเป็นไปอย่ างถูกต้อง เพื่อเป็นการถuอมสภาพรถของเราให้อยู่ในสภาwดีอยู่เสมอ

ที่มา krustory ,bitcoretech.com