ไก่ดำภูพาน สัตว์เศรษฐกิจน่าเลี้ยง ราคาดีมีประโยชน์ด้านสุขภาพ

ไก่ดำ นั้นมีความทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี อีกทั้งและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภค โดยพบว่ามีสารสีดำ”เมลานิน” จำนวนมากในไก่ดำภูพาน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าสารเมลานิน เ ป็นสารต้านอนุมูนอิสระตัวหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการชะลอความชราของเซลล์และ อ อ ก ฤ ท ธิ์ ในการต้านเชลล์มะเร็ง

จึงทำให้ผู้ที่บริโภคไก่ดำได้รับสารอาหารที่ มากกว่าไก่ทั่วไป และจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับบำรุงร่างกาย หญิงมีครรภ์ เด็ก ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ซึ่งส อ ด ค ล้อ ง กับหลักโภชนาการทางเลือก “โภชนศาสตร์บำบัด” คือการบริโภคเพื่อการป้องกันและรักษาโรค

จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ไก่ดำภูพาน เป็นไก่กระดูกดำที่ได้รับความนิยมของประชาชนและ เ ก ษ ต ร ก ร ในการนำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคและเพื่อจำหน่าย ไก่ดำเป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ปล่อยให้หากินอิสระได้ หากินเก่ง ฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง

อีกทั้งเนื้อแน่น รสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทำให้มีผู้สนใจนำไปเลี้ยงและ ข ย า ย พั น ธุ์ เป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งอาหารโปรตีนภายในครัวเรือนและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้พอสมควรให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย

ไก่ดำภูพานจะมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์

สายพั น ธุ์ 1 ดำทั้งตัว

สายพั น ธุ์ที่ 2 ขนสีขาวแต่เนื้อดำ

สายพันธุ์ที่ 3 ขนสีเ หลืองทอง

สูตรอาหารขุนเพาะเลี้ยงไก่ดำ

– กากมันสำปะหลัง 40 กิโลกรัม

– กากเบียร์ 40 กิโลกรัม

– หัวอาหารไก่ 20 กิโลกรัมนำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ข้างต้นมาคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำไปเลี้ยงไก่ดำได้เลย โดยให้อาหาร เช้า-เย็น ทำ 1 ครั้งสามารถเก็บไว้ใช้งานได้หลายวัน

การให้ อ า ห า ร ไก่ดำให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือu ขึ้นไป ในช่วงเช้าและเย็น ตามสูตรดังกล่าวจะใช้เลี้ยงไก่ดำได้ 50 ตัว ต่อ วัน การให้น้ำ ให้น้ำสะอาดตั้งไว้ให้ไก่กินตลอดวัน และคอยเปลี่ยนน้ำทุกๆ วัน

สิ่งที่อยากจะเน้นให้ เ ก ษ ต ร ก ร เลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อประหยัดต้นทุน ด้วยการนำข้าวเปลือกงอก หยวกกล้วยสับ ใบเตยหั่นฝอย มาเป็นอาหาร และปล่อยให้หากิน มด แมลง จะทำให้ไก่สุขภาพดี โตเร็ว อัตราแลกเนื้อสูง ที่สำคัญใน ข้ า ว เ ป ลื อ ก งอกจะมีโปรตีนสูง ย่อยง่าย แถมมีสาร Gaba (กาบา) ที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำดี และลดการสะสมของไขมัน

หยวกกล้วยหมัก จะช่วยในการย่อยอาหาร มีโปรตีนสูง และใบเตยจะทำให้ไก่มีกลิ่นหอม ลดการสะสมของกรดยูริก และเพรียวรีน และหญ้าสด ใบกระดิน หรือผักสดสามารถให้ไก่กินได้ทุกวัน ปัจจุบัน ไก่ดำเลี้ยงเพียง 3 เดือน ก็สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้แล้ว ราคาจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 150-200 บาท