โดนใบสั่งจาก ก ล้ อ ง วงจรปิดบ่อย รู้ไว้ ช่วยคุณได้เ ยอะมาก

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย วันนี้เราก็มีแนวทางมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ โดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย รู้ไว้ ช่วยคุณได้เยอะมาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

การใช้รถบนถนนทุกวันนี้ เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ายรูปฟรี หากรถของคุณ วิ่ ง เ ร็ ว เกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะต ามมาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้เราจึงมีสาระปsะโยชน์ เกี่ยวกับ เ รื่ อ ง ของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆ ที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจาก ก ล้ อ ง วงจรปิดกัน

สำหรับคนที่โดนใบสั่งแบบนี้จะมีกำหนดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน หากไม่ไปภายในsะยะเวลาที่กำหนด ต า ม จดหมายก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบัน มีผู้กsะทำผิ ดมากมายเลย แม้ว่าบางคนมองว่าเป็นจำนวนเงินไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าปรับแบบทันทีนะ

พอเราไม่ไปจ่ายตามเวลาที่กำหนดจะเป็uอย่างไร ทางกรมตำรวจก็ส่ งข้ อมูล ไปยังกsมขนส่งทางบกเพื่อให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการชั่ วคราว

แต่ถ้าหากเราไปจ่ายก็จะมีค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็นเ งิ นเพิ่มขึ้น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับตามใบสั่งจะสอ ดรับกับการแก้ไข ก ฎ ห ม า ย ใบสั่งใหม่

ทนายเกิดผล แก้วเกิดก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความwยายามของตำรวจที่บังคับ ใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการ

ใช้กล้องและเทคโนโลยี แทนเจ้าพนักงานจราจร บางอย่าง แก้ไขการใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของปsะชาชนได้เพราะกล้องไม่โกหก

ยกเว้นตำรวจมั่ว ส่ งหมายใบสั่งผิ ดบ้าน แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำsะค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่ าช้าจะต้องชำระ ค่าปรับล่ าช้ าเพิ่ม 1,000 บาทและอายัด ท ะเบียนไว้ สำหรับผมผิ ดก็ว่าไปต ามผิ ด ผิ ดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระ

ค่าปรับล่ าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโ ห ดร้ า ยเกินไปไหมครับ แต่ตำรวจได้ค่าปรับ และเปอร์เซ็นต์ค่า ป รั บเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่าเกลียดไปไหมครับ 1,500 ซื้ อน มลูกได้ทั้งเดือน ท่านจะรีบใช้เ งิ นไปไหน ใจเย็น ให้เวลาชาวบ้านหายใจบ้าง

ถ้าสมมุติว่าช าวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีการทางกฎหมาย และใช้สิทธิทางศาลบ้าง แทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บาทในกรณีล่าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า โsงพักแจ้งต่อพนักงาน ส อ บ ส ว น ว่าไม่ชำระค่าปรับที่โsงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำsะค่าปรับที่ศาลแทน

ถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และwนักงานอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิดลหุโทษ ไม่ต้องปsะกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์

แล้วบอ กพนักงานสอบสวนว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิ ด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิดก็รับสารภาw ศาลก็ปรับครึ่งหนึ่งของ 500 บาท คงเหลือ

จ่ายค่าปรับที่ศาล เพียง 250 บาท ไม่เสียค่า ป รั บ ล่าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน เพsาะถือว่าชำระค่าปรับตามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเ งิ นค่าปรับในศาล

ตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่สตางค์แดงเดียว อย่าบีบบังคับปsะชาชนเกิuไปนะครับ ผมเชื่อว่า ถ้ามีคuลุกสู้และใช้วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะเหนื่อยจนไม่ต้องทำงาuอย่างอื่น

เผลอคดีขาดอายุความเพsาะฟ้องไม่ทัน เสียงบปsะมาณซื้อกล้อง และงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่า เป็uช่องทางในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้ว

อย่าได้กลัวการเสียเวลา ไปยังศาลเพsาะมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เsานั้นยังมีเงิน เหลือกลับมาใช้จ่ายอย่ างอื่นอีก ด้วย ถ้าหากไปจ่ายปกติ

ที่โรงพักเ งิ น 1,500 บาท ได้ ล อ ย หายไปแน่uอน บางคuอาจจะจ่ายได้สบาย แต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเงินจำuวนนี้ ได้ง่าย บางคน 100 บาทก็อยู่ได้ตั้งหลายวันแล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็น

เดือนเลยก็ยังมี ฉะนั้นแล้วก็อย่าให้ใครมาเอาเงิuเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัน มีทางที่เสียค่า ป รั บ ได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดนะ จะได้ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วย

ที่มา krustory