เร่งพริกด้วยสูตรนี้ ทำไม่ยากให้ผลดกหลายเท่า

การปลูกพริกนั้นเราต่างก็ต้องการ ผ ล ผ ลิ ต ที่ดี ต้นแข็งแรง ผลสมบูรณ์ วันนี้จะมาชวนปลูกพริกและแกล้งพริกแบบง่าย ๆ จะทำให้พริกไม่เฝอใบด้วย ทำให้พ ริ ก ดก เชื่อว่าหลายคนนั้นทำได้อย่างแน่นอน ขั้นตอนไม่ยากมาติดต ามวิธีในการทำกันได้เลย

การปลูกพริกจากเมล็ด

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– เมล็ดพริก

– ดินร่วนปนทราย

– น้ำอุ่น

– กระถาง

ขั้นตอนการทำ

เอาเมล็ดพริกมาแช่น้ำอุ่นเอาไว้ 1 คืน จากนั้นนำออกมาผึ่งแดดเอาไว้ให้แห้ง แล้วก็นำมาปลูกได้เลย ดินปลูกจะใช้เป็น ดิ นร่ ว น ปนทรายใส่ในกระถาง แล้วทำเป็นหลุม ๆ ในกระถางให้ลึกสักข้อนิ้วแล้วหยอดดเมล็ดลงไป 3 – 4 เมล็ด/หลุม เ ส ร็ จ แล้วกลบดินให้เรียบร้อยพร้อมรดน้ำให้ชุ่มได้เลย นำไปวางในที่มีแสงแดดส่องถึง

พอต้น พ ริ กงอกและเริ่มมีใบจริงแล้ว ความสูงขนาด 6 นิ้ว จากนั้นคัดต้นที่แข็งแรงสุดไว้ 1 ต้น/หลุม ก็พอ เพื่อให้ได้รับส า ร อาหารอย่างเต็มที่ และคอยรดน้ำให้ชุ่มสม่ำเ ส ม อ แดดเพียงพอ พอถึงช่วงติดดอกผลก็ลดการให้น้ำลง หรือจะวันเ ว้ น วั น ก็ได้

การแกล้งพริกให้ติดผลดกโดยการโน้มกิ่ง

พอเรามีต้นพริกที่ส ม บู ร ณ์ แข็งแรงแล้วถึงเวลาที่ให้ผลผลิต ให้ตัดกิ่งไม้ไผ่แบบที่มีง่ามติดมาด้วย เพื่อจะทำการเหนี่ยวกิ่งพริกเอาไว้ แล้วให้ปักกิ่งไผ่ห่างจากต้นพริก 1 คืบ จากนั้นโ น้ ม กิ่งลงมากับง่ามให้ชิดกับดินมากที่สุด ระวังโดนโน้มอย่าให้กิ่งหักได้ ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ ต้ น พ ริ ก ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงและแตกยอดได้เยอะขึ้นผลผลิตก็เยอะตาม

เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจทีเดียว เ กี่ ย ว กับการปลูกพริก ใครที่มีต้นพริกอยากให้ติดผลดกลองเอาไอเดียการแกล้งแบบนี้ไปปรับใช้กันได้เลย