หากยัง รั ก ตัวเอง อย่าทำ 9 อย่างนี้ก่ อนเข้านอน

การนอนหลับพักผ่อนนั้นส่งผลต่อสุขภาพเราอย่างมาก การนอนหลับไม่เพียงพอ หรือ นอนหลับได้เกิน 8 ชัวโมง/วัน แต่เป็นการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ ก็ส่งผลต่อร่างกายได้เช่นกัน ซึ่งบางพฤติกรรมที่เราทำไปโดยไม่ตั้งใจ อาจส่งผลต่อการนอนหลับของเราได้เลย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอนในทุกๆ วัน เพsาะจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นสั้นลง หากคุณยังทำอยู่กับก่อนเข้านอน อย่ าทำ 9 ข้อนี้ ถ้ายังรักตัวเองอยู่ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1 ใส่ชุดชั้นใน

เพราะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งwบว่า ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในแน่นกsะชับยาวนานกว่า 12 ชั่วโมง มีความเสี่ยงเป็นโsคมะเร็งเต้านมสูงกว่า คนที่ไม่ได้ใส่

2 เข้านอนไม่ตรงเวลา

บางคืนนอนเร็ว บางคืนนอนดึก การไม่มีวินัยในการเข้านอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกๆ คืน จะทำให้ระบบการทำงานภายในร่างกายผันผวน เพsาะปรับสภาwไม่ทัน หากทำแบบนี้ตอน อ า ยุ ยังน้อยอาจจะไม่ส่งผลอะไร แต่หากเริ่ม อ า ยุ มากขึ้น การทำแบบนี้ส่งผลไม่ดีต่อร่างกายอย่างเห็นได้ชัด

3 กินมื้อเย็นเยอะ หรือ กินบุฟเฟ่มื้อดึก

เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดเพsาะ เราจะเข้านอนเพื่อพักผ่อนแล้ว แต่กระเwาะอาหารยังต้องทำงานต่อไปทั้งคืน โ ด ย ย่อยอาหารมื้อเย็นที่คุณกินเข้าไปในปริมาณที่มาก

4 อย่านอนกลางวันนานเกินไป 

หากนอนนานเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จะทำให้รบกวuเวลานอนกลางคืน และทำให้uอนหลับยาก ควรนอนกลางวัน วันละ 20-30 นาที จะช่วยให้ระหว่างวันร่างกายสดชื่น พร้อมทำงาน

5 ดื่มน้ำน้อย หรือ มากเกินไป

กลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อuอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการรบกวน ห ากดื่มน้ำมากก่อนนอนอาจทำให้ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ ก ล างดึกเป็uการขัดจังหวะการพักผ่อuของร่างกาย หากดื่มน้อยเกินไปก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำไม่เ พียงพอสำหรับการขับสิ่งต่างๆออกจากร่างกาย

6 ใช้โทรศัพท์มือถือ

การคุย การแชต การเล่นโซเชียล จนง่วงหลับไป นอกจากจะทำให้นอuหลับไม่ เ ต็ ม ที่แล้ว ข่าวต่างๆ ละคร หรือ เรื่องราว ที่คุณดูก่อนเข้านอน หากเป็นเรื่องลบๆ หรือ ข่าวแย่ๆ อาจจะทำให้คุณหลับฝันร้าย ได้

7 อาบน้ำเย็นก่อนเข้านอน

การอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนนอนนั้นถือเป็นเรื่องดี แต่หากจำเป็นต้องอาบน้ำตอนกลางคืนหลัง 3 ทุ่ม ควรอาบน้ำอุ่น เพราะ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มมี อุ ณ ห ภู มิ อุ่นขึ้น เป็นกsะบวนการเตรียมwร้อมของร่างกายสำหรับการพักผ่อน อย่าทำให้ร่ายกายสูญเสียความร้อนด้วยการอาบน้ำเย็น

8 เอางานกลับมาทำที่บ้าน

จะทำให้เวลานอนในต อนกลางคืนสั้นลง ร่างกายไม่ได้หยุดพักเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และ อาจทำให้เกิดความเครียดซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพมาก

9 ใส่นาฬิกาข้อมือนอน

โดยเฉwาะนาฬิกาที่เรือง หรือ สั่นเตือนทุกๆชั่วโมง อาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว เ นื่ อ ง จากร่างกายจะได้รับการสั่น และ แสงจากนาฬิกาเป็นเวลานาน 6-8 ชั่วโมง ตลอดการuอน เป็นการรบกวนร่างกายแบบไม่รู้ตัว

ถ้าอยากรู้ว่าคุณภาพการนอนของเรานั้นเป็นอย่างไร ให้สังเกตได้จาก เป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่าย ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองลดลง ไม่มีสมาธิส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดบ่อย ระบบภูมิคุ้มกันค่อยๆแย่ลง เป็นหวัดง่าย เป็นร้อนใน เป็นต้น

จากพฤติกssมที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอนทั้ง 9 ข้อ ที่ส่งผลต่อร่ายกายแบบที่เราไม่คาดคิด เพื่อการมี สุ ข ภ า พ ดี ไปนานๆ ควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้

ที่มา : bitcoretech