หญ้าหางปลาช่อน วั ช พื ช ที่ไม่ธรรมดา ประโยชน์ทางยามากมาย หลายคนยังไม่รู้

หญ้าหางปลาช่อน จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า มีลำต้นตั้งตรง มีมีสีเขียวแกมม่วง ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 10-50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านที่โคนต้น ลำต้นปกคลุมไปด้วยขนนุ่มทั่วไป

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เป็นพรรณไม้วัชพืชที่มักขึ้นตามที่ชื้น ทุ่งหญ้าโล่ง หรือขึ้นปะปนกับวัชพืชทั่วไป พบได้ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย และจัดเป็นวัชพืชที่มีการกsะจายพันธุ์ได้รวดเร็ว

การใช้ประโยชน์ หลายประเทศนำส่วนของใบไปประกอบอาหารและถือเป็นการกินยาสมุนไwรไปในตัว ถ้าจะ เ ก็ บ ใบมาประกอบอาหารต้องเ ลื อ ก เก็บจากต้นที่ยังไม่ออกดอกจึงจะได้ใบไปกิน ยอดอ่อนและใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกหรือลาบได้

ต้นหางปลาช่อนเป็นสมุนไwรที่มีการใช้อยู่ในหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และมักมีการใช้ในสssพคุณคล้ายๆ กัน ใช้แก้ไอ เจ็บคอ ได้ดีมาก

นำรากสดล้างสะอาดเอาไปนึ่งกับเนื้อหมู กินแก้เด็กเป็นตานขโมย ต้นสด นำต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้เ จ็ บ คอ ทอนซิลอักเสบ แก้หลอดลมอักเสบ แก้ท้องเสีย และมีการ กิ น หางปลาช่อนเพื่อบำรุงร่างกายให้มีสภาพดีขึ้นหลังจากเกิดผลกระทบจากการมี พ ย า ธิ รบกวนในร่างกาย

หรือเมื่อร่างกายมีอาการแ พ้ ต่างๆ กิน ห า ง ป ล า ช่ อ น แล้วเหมือนได้รับการฟื้นฟูร่างกาย ความรู้ในบางท้องถิ่นก็มีการใช้หางปลาช่อนเ พื่ อ ช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วย

ยังมีการใช้เป็นยาภายนอก โดยใช้ต้นสดตำคั้นน้ำwอกแก้ฝี แก้บวมน้ำ และเป็นยาwอกแก้ฟกช้ำได้ ในอดีตมีการคั้นเอาน้ำจากใบหางปลาช่อนมาหยอดตาแก้อาการตาเจ็บ (ในปัจจุบันต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง)

ตำรับยาและวิธีใช้

1 ตานขโมยในเด็ก ใช้ราก 10 กรัม นึ่งกับเนื้อหมูแดงกิน

2 ทอนซิลอักเสบ เจ็บคอ ใช้ต้นสด 30-90 กรัม(ต้นแห้ง 15-30 กรัม) ต้มน้ำกินวันละ 2-3 ครั้ง และใช้จำนวนเท่ากัน ต้มน้ำ อมกลั้วคอบ่อยๆ

3 ใช้ต้นสด 30-90 กรัม ต้มกับเนื้อหมูกิน สำหรับบิดและถ่าย อุจจาระเป็นเลือดเรื้อรัง

4 ฝีฝักบัว (บริเวณเตานมระยะเริ่มเป็น) และฝีชนิดต่างๆ ใช้ต้นสด 1 กำมือ ใส่น้ำตาลทรายแดงหรือเกลือจำนวนเล็กน้อยตำพอกบริเวณที่เป็น เปลี่ยนยาวันละ 2 ครั้ง

5 เริม ใช้ต้นสด ตำพอกบริเวณที่เป็น เปลี่ยนยาวันละครั้ง

6 ช่องคลอดอักเสบหรือคัน ใช้ทั้งต้นต้มน้ำสะอาดชะล้าง

ในประเทศสิงคโปร์ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี ก็มีรายงานการนำเอาหางปลาช่อนไปรับปsะทานเป็นผักเช่นเดียวกัน และมีการใช้เป็นยาสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อเป็นยาลดไข้ ลดอาการไอ คล้ายๆ กัน

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล ; สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ