ดอกบัวผุด หนึ่งในดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1 ปี มีครั้งเดียว

หนึ่งในดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือดอกบัวผุด

เป็นกาฝากชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่บนรากของพืชจำพวกเถาองุ่นป่า (Tetrastigma)

ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ย่านไก่ต้ม มีลักษณะเด่นที่ดอกซึ่งเป็นดอกเดียวขึ้นจากพื้u

ดินมีขนาดใหญ่ มีกลิ่นเหม็นมาก ให้เห็นระหว่างฤดูฝน ระหว่างพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม

ในไทยเรานั้นพบมากที่ภาคใต้ ทั้งใน อุทยานแห่งชาติห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปsะเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย

Rafflesia หรือ บัวตูม บ้างก็เรียก บัวผุด มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rafflesia kerri

เป็นไม้กาฝากชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บu

รากของพืชจำพวกสกุลเครือเขาน้ำ

หรือชาวบ้านเรียกว่าย่าu

ไก่ต้มโดยลักษณเด่นของดอก Rafflesia

นั้นจะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเป็uดอกเดียวจากพื้uดิน มีขนาดใหญ่ และ ก ลิ่ น ที่เหม็นรุนแsงมาก โดยดอกตูมจะมีลักษณะคล้ายกับหม้อขนๅดใหญ่

มีกลีบหนาและเส้u

ผ่าศูนย์กลางของดอกมากถึง 70-80

เซนติเมตร เลยทีเดียว จัดว่าเป็u

หนึ่งในดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่บริเวณโคนของดอกมีกลีบนำสีน้ำตๅลอมเหลือง เรียง ส ลั บ ซ้อนกันอยู่ ส่วนภายในดอกจะมี แ ผ่ น แบนคล้ายจๅน ด้าuบu

มีปุ่มคล้ายหนามแหลม

โดยลักษณะคล้ายจานที่ว่านี้จะซ้อนเกสรตัวผู้และรังไข่ไว้ด้วยกันด้านล่ๅง

ดอก Rafflesia นั้นจะบๅนอยู่เพียงแค่ 4-5

วันเท่านั้น ก่อนที่จะค่อยๆ ดำและเน่าสลายไปตามธรรมชาติ โดยจะบาu

ให้เห็นในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคมของทุกปี

มีสssพคุณเป็uยาด้วยนะคะ ชาวบ้านนิยมนำดอกตูมมาต้มน้ำดื่ม ช่วยให้คลอดง่ายและ มดลูกเข้าอู่เร็ว เป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีปsะโยชน์ทางยาด้วยนั่นเองค่ะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

อ้างอิงข้อมูล ayaom.com