วิธีตัดแต่งหน่อกล้วย ให้ก ล้ ว ย เครือใหญ่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

การจะขยายพันธุ์กล้วยนั้นแยกหน่อออกมาปลูกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีอีกวิธีในการขยายพันธุ์กล้วยที่จะทำจำนวนให้ได้เยอะขึ้น นั่นคือการขยายพันธุ์แบบผ่าหน่อ และสำหรับวันนี้เราก็มีวิธีการปลูกการตัดแต่งกล้วยเพื่อให้แตกหน่อได้เร็วส่งผลให้ได้ผลผลิตดี มีขั้นตอนในการทำอย่างไรมาติดตามกันได้เลย

สูตรการแต่งกล้วยแบบที่ 1

การตัดแต่งหน่อกล้วย ให้มีจำนวนพอเหมาะ ไม่ไปแย่งอาหารต้นแม่ ซึ่งมีผลทำให้ขนาดของเครือเล็กลง เริ่มตั้งแต่ปลูกกล้วยไปแล้ว 5-6 เดือน ในระยะที่ต้นแม่ยังไม่ตกเครือ ให้ไว้หน่ออ่อนเพียง 2 หน่อ แต่ไม่ควรเกิน 3 หน่อ

การไว้หน่อทั้ง 2 ดังกล่าว ให้อยู่ตรงกันข้ามโดยมีต้นแม่กั้นกลาง เพราะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด ส่วนหน่อที่เกิดตามมา เรียกว่า หน่อตาม ให้ตัดออกแล้วคว้านไส้ในทิ้ง ราดด้วยน้ำมันก๊าด

หลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วให้ตัดต้นเดิมทิ้ง รักษาหน่อไว้ 1-2 หน่อ แทนต้นแม่ต่อไปได้อีก 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ทั้งนี้ ต้องตัดแต่งใบที่แห้ง หรืออมโรคเผาทำลาย เหลือไว้เพียง 7-8 ใบ จนถึงระยะใกล้ตกเครือ ตัดให้เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้เพียง 4-5 ใบ ก็พอ

การตัดแต่งหน่อกล้วยแบบที่ 2

สำหรับกล้วยที่ปลูกประมาณกันยายน – พฤศจิกายน สักปลายเดือนมิถุนายนจะ เ ริ่ ม แ ต ก หน่อประมาณ 4 – 7 หน่อ แล้วพอคลี่ใบแล้วก็ปาดยอดเลย ปาดในแ น วเ ฉี ย ง กะระยะความยาวของหน่อเหลือไว้สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ 20 นิ้ว

แล้วก็ทำการป าดอีกด้านตรงข้ามกันแบบเฉียงๆ โดยให้ปาดในทุก 15 วัน จะทำให้ ห น่ อ มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนความถี่ในการปาดนั้นก็ถามแต่สะดวกเลย

ในการ ตั ด แ ต่ ง กล้วยนั้นจะต้องตัดแต่งทั้งหน่อและใบด้วย ใบกล้วยนั้นเหลือไว้ประมาณ 10 – 20 ใบก็พอ และใช้มีดคม ๆ ในการตัด และอย่าเหลือก้านยาว ๆ เอาไว้เพราะอาจจะเหี่ยวรัดต้นได้ หากเราปลูกกล้วยแบบไม่ ตัด แ ต่ ง อะไรเลยจะส่งผลให้ผลกล้วยนั้นไม่สมบูรณ์ตามที่ตลาดต้องการ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต