วิธีปลูกถั่วฝักยาวในกระถางให้ดก ฝักสวยไม่หงิกงอ

วันนี้จะมานำเสนอการปลูกต้นถั่วในกระถาง เพื่อเป็นไม้ประดับและสามารถรับประทานได้อีกด้วย เพราะปกติแล้วการปลูกผักในกระถางหรือในภาชนะที่ไม่ใช่การยกร่องปลูกในดินโดยตรงนั้น ควรจะพิจารณาถึงการหยั่งรากตื้นของพืชผักชนิดที่ทำการปลูกด้วย

พืชผักที่หยั่งรากตื้นและสามารถปลูกลงภาชนะปลูกชนิดต่างๆ และชนิดห้อยแขวนได้ดี และมีความลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร ทั่วไปจะมีหลายชนิดแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิค มาดูวิธีการปลูกถั่วฝักยาวให้มีคุณภาพดี กันเลยจ้า

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– เมล็ดถั่วฝักยาวพันธุ์ดี

– ดินร่วนสำหรับปลูก

– ทรายหยาบ

– ปุ๋ยคอกมูลวัว

– ขี้เถ้าแกลบ

– ไม้ไผ่

– เชือก

– กระถาง

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว

เริ่มจากการเตรียมดินสำหรับปลูกโดยการผสม ดินร่วน ทรายหยาบ ปุ๋ยคอก ขี้เถ้าแกลบ แล้วผสมน้ำให้มีความชื้นเมื่อใช้มือกำดินแล้วน้ำไม่ซึมออกตามตามง่ามนิ้วแต่ยังมี ค ว า ม ชื้ น อยู่ผสมให้เข้ากันเพื่อเป็นดินในการปลูก

ต่อมาเตรียมกระถา งขนาดกว้างxลึก 35 เซนติเมตร แล้วใส่ดินที่ผสมตามลงไปให้เต็มกระถางปลูก โดย 1 กระถางให้ใส่เมล็ดไป 4-5 เมล็ด/1กระถาง กดให้ เ ม ล็ ด จมลงไปในดินประมาณ 2 ข้อนิ้ว

เมื่อเวลาผ่านไป 4-5 วัน ต้นอ่อนถั่วฝักยาวจะ ง อ ก ออกมาให้เห็น และเมื่อเวลาผ่านไป 15-20 วัน จะเริ่มมีต้นใหญ่ขึ้นและจะเริ่มเลื้อยหาพันหลัก ช่วงนี้ให้ทำค้างด้วยไม้ไผ่เพื่อให้ ต้ น ฝั ก ยาวเลื้อยและเติบโต

ในช่วงนี้ถ้าหากมีต้นถั่วฝักยาวที่ไม่สมบูรณ์ก็ให้ตัดออกหรือถอนทิ้งให้เหลือเพียงต้น ส ม บู ร ณ์ และเมื่อปลูกไว้จนประมาณอายุ 45-50 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตรับประทานได้เลยค่ะ

การทำค้างให้ต้นถั่วฝักยาว และการเพิ่มผลผลิต

ถั่วฝักยาวเมื่อมีอายุประมาณ 15 – 20 วัน จะมีใบจริง 4 – 5ใบ และเริ่มทอดยอด หรือเลื้อยหาที่เกาะ ควรหาไม้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้ว ยาว 2 – 2.5 เมตร ปักใกล้หลุมเพื่อให้ถั่วฝักยาวพันหรือเลื้อยขึ้นไปเกาะ

ในระยะแรกต้องช่วยจับยอดให้พันไม้ค้าง โดยให้พันทวนเข็มนาฬิกา การเพิ่มผลผลิตให้ถั่วฝักยาวสามารถทำได้โดยเมื่อต้นถั่วมีความสูง
ประมาณ 1 เมตร ให้เด็ดยอด เพื่อให้ต้นถั่วได้แตกยอดใหม่หลายแห่ง

แต่ใน 1 ต้นไม่ควรให้มียอดมากเกินไป ประมาณ 3-4 ยอดก็เพียงพอ หากมีเกินกว่านี้ จะต้องไปเน้นเรื่องดินปลูกในกระถาง อาจต้องเพิ่มปุ๊ยในทุกสัปดาห์ เพราะต้นถั่วฝักยาวเป็นพืชอายุสั้น เจริญเติบโตเร็ว มีอายุราว 2 เดือน

การดูแลบำรุงรักษา

การให้น้ำ : ถั่วฝักยาวถือว่าเป็นพืชที่ชอบน้ำควรต้องรดให้ชุ่มดีแต่ระมัดระวังอย่าให้ฉ่ำแฉะและ ต้ อ ง ป ลู ก ให้โดนแดดตลอดวัน
ถั่วฝักยาวถือเป็นพืชที่น่าปลูกและใช้พื้นที่ไม่เยอะเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศบ้านเราอีกด้วย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต