2 ไอเดีย ทำระบบรดน้ำอั ต โ น มั ติ ทำง่าย ไม่ใช้เงินสักบาท 

มันเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต้นไม้เหี่ยวเฉา ทั้งๆ ที่อุตส่าห์เฝ้าดูแลมาตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน ต้นไม้มักจะขาดการดูแลจนเหี่ยวแห้ง แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะ?

วันนี้เราเลยอยากจะขอแบ่งปันไอเดีย DIY ระบบรดน้ำจากขวดพลาสติกใช้แล้ว งานนี้ไม่ต้องไปเสียเงินวางท่อหรือซื้ออุปกรณ์ราคาแพง เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างเกิดผล แถมยังบำรุงรักษาต้นไม้ให้อยู่กับเราไปได้นานๆ อีกด้วยค่ะ ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก จะใช้เครื่องมืออะไรบ้างนั้น เราไปติดตามกันเลยค่ะ

แบบที่ 1 รดน้ำอัตโนมัติด้วยขวดพลาสติก

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ขวดน้ำพ ล า ส ติก ขนาดเล็กและใหญ่

– คัตเตอร์

ขั้นตอนในการทำ

– นำขวดพลาสติกทั้งสองขนาด มาตัดครึ่งตรงกลางขวดออก ดูตามรูป โดยใช้ขวดเล็กเป็นฐาน ส่วนขวดใหญ่เป็นส่วuครอบขวดเล็กอีกที

– จากนั้นขุดหลุมให้มีความลึกเล็กน้อย ขุดไว้ใกล้ๆแปลงผักที่เราจะรดน้ำ ความกว้างขนาดพอดีกับขวด นำขวดขนาดเล็กวางลงในหลุม จากนั้uก็เติมน้ำให้เต็ม แล้วกลบดินรอบขวดให้แน่น– นำขวดใหญ่ที่ตัดแล้วมาครอบขวดเล็กไว้อีกที แล้วปล่อยให้ระบบน้ำทำงานเองอัตโuมัติ

หลักการทำงาน : สำหรับระบบรดน้ำต้นไม้แบบที่ 1 จะใช้หลักการทำงานจากแสงแดด โดยเมื่อแดดส่องกระทบกับขวดน้ำด้าuนอก จะทำให้เกิดความร้อuสะสมภายในเกิดขึ้น แล้วน้ำที่บรรจุยู่ในขวดเล็กจะระเหยเป็นไอ เกาะตามภายในของขวดใบใหญ๋ที่ครอบอยู่ แล้วน้ำจะหยดลงสู่พื้นดิu ไปสู่รากพืชใuที่สุด

แบบที่ 2 รดน้ำอัตโนมัติด้วยขวดนม

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ขวดนม

– ขวดน้ำพลาสติก เ ล็ ก

– คัตเตอร์

ขั้นตอนในการทำ

– นำขวดนมมาเจาะรูด้วยคั ต เ ต อ ร์ เจาะให้ทั่วขวดหนึ่งด้าน ไว้สำหรับให้รากชอนไชถึงน้ำได้ ส่วนอีกด้าน ให้เจาะรูขนาดใหญ่เท่ากับปากขวดนมไว้ ทำแบบเดียวกัuกับขวดนมทั้ง 4 ขวด ดูตามภาพ

– อีกด้านให้ตัดขวดนมเป็นร่ อ ง แนวยาว และทำแบบเดียวกันกับขวดนมทั้ง 4 ขวด เมื่อตัดขวดเ สร็จเรียบร้อยทั้ง 4 ขวดแล้ว ก็ให้ใช้ปากขวดต่อใส่ช่องที่เจาะไว้ของอีกขวด ดูตามภาพ– ให้เลือกขวดนมหนึ่งขวด ตัดรูให้เท่ากับขนาดของปากขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้ แล้วก็เอาขวดพ ล า ส ติกมาใส่ลงไป ดูตามภาพ จากนั้uก็เอาขวดทั้ง 4 ขวดมาต่อเข้าด้วยกัน ตามภาพแบบนี้เลย– เตรียมที่ปลูก โดยใส่ดินปลูกลงไปในก ร ะ ถางพอประมาณ จากนั้นก็นำขวดที่ต่อไว้เ รียบร้อยแล้ว มาใส่ลงในกระถางที่เตรียมไว้– ใส่ดินกลบลงไปให้หมด กลบจuเ หลือแค่บริเวณปากขวดน้ำที่ตัดก้นขวดไว้ เป็uที่ไว้สำหรับเติมน้ำใส่เข้าไป แล้วนำต้นไม้มาลงปลูกได้ตามปกติเลย เราก็จะมีที่รดน้ำอั ต โ น มั ติ อยู่ในกระถางต้นไม้แล้วหลักการทำงาน : เป็นการใส่น้ำเก็บไว้ที่ขวดทั้ง 4 ขวด แล้วเมื่อพืชโตมีราก รากจะชอนไชไปตามรูที่เจาะไว้เพื่อกิuน้ำ เราก็ไม่ต้องคอยรดน้ำทุกวัน แต่เติมใส่ไว้ก็พอ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณที่มา bitcoretech