แกนผักกาดขาวที่ตัดกินแล้ว นำมาแช่น้ำปลูกใหม่ได้

เพราะปกติแล้วแกนผักกาดขาวเวลาในครัวส่วนมากก็จะตัดทิ้ง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น แต่วันนี้เราจะไม่ทิ้งให้เสียของอีกต่อไป เราสามารถนำหัวผักกาดมาปลูกเป็นต้นใหม่ได้ด้วย ส่วนหัวนี้ปกติเราจะตัดทิ้งกันอยู่แล้วเนอะ แต่ในเมื่อรู้ว่าเค้าสามารถงอกได้ แล้วเกิดเป็นต้นใหม่ให้เราตัดกินได้อีก คือดีงามมาก นำมาแช่น้ำปลูกใหม่ได้ งอกใบเหมือนเดิม จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้

– ผักกาดขาว

– น้ำสะอาด

– ดินสำหรับปลูก

– ถ้วยเล็ก

– กระถางใบเล็ก

ขั้นตอนการปลูก

วิธีการคือ ตัดตรงก้นผักกาด โดยวัดความยาวขึ้นจากโคนรากมาประมาณ 1 นิ้ว เราจะนำส่วนนี้มาใช้ปลูกใหม่อีกรอบ ต่อมาก็แกะขอบด้านข้างออกเหลือไว้แค่เพียงส่วนโคนผักกาด

นำถ้วยเล็กใส่น้ำปริมาณไม่เกินโคนราก อย่าเติมน้ำให้สูงจนโ ดนหัวผักกาดเด็ดขาดสำคัญมาก เพราะเป็นเคล็ดลับที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ นี่เป็น ส า เ ห ตุ ที่ทำให้รากเน่า โดยผู้ที่เคยปลูกผักเ ช่นนี้ส่วนใหญ่มักใส่น้ำเยอะเกินไปจนท่วมแกนผักกาดส่วนบน จึงทำให้รากเน่าก่อนที่ผักกาดจะเจริญเติบโต

ตั้งไว้ในที่ร่ม หลีกเ ลี่ยงแสงแดด และต้องเปลี่ยนน้ำทุกวัน ผ่านไป 7 วัน จะพบว่าเริ่มมีรากงอกและมี ต้ น อ่ อ น ขึ้นมาใหม่ด้านบนผักกาดขาว เป็นการ บ่ ง บ อ ก ว่าเตรียมย้ายลงไปปลูกในดินได้ เตรียมดินโดยหากระถางเล็กๆ ใส่ดินสำหรับปลูกย้ายปลูกลงดินได้เลย และรดน้ำทุกวันสม่ำเสมอ รอให้เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ปกติต่อไป เพียงเท่านี้เราก็จะมีผักกาดขาวไว้กินได้อีกเรื่อยๆแล้วค่ะ มีผักชนิดอื่นอีกที่สามารถปักชำแบบนี้ได้นะคะ ลองเอาเป็นไอเดียดูค่ะ

หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า ผักสวนครัวหลายๆชนิดเราสามารถนำมาปลูกซ้ำใหม่อีกรอบได้ และ วิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยาก เป็นการใช้ป ร ะโ ย ช น์ จากพืชผักได้อย่างคุ้มค่า และช่วย ป ร ะ ห ยั ด ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา postnoname