เลี้ยง “กุ้งฝอย” ในโอ่งเหลือใช้ ฉบับ มื อ ใ ห ม่ หัดทำ

กุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างดีแบบต่อเนื่องมาตลอดก็ว่าได้ค่ะ กุ้งมีหลายสายพันธ์ุและทุกๆสายพันธ์ุล้วนแล้วแต่สร้างรายได้อย่างมากมาย และกุ้งฝอย เป็น กุ้งที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดากุ้งในแต่ละสายพันธ์ุค่ะ

ต้นทุนในการเลี้ยงก็ถูกกว่ากุ้งชนิดอื่นมาก แต่ว่ารายได้ที่ได้รับไม่แพ้บรรดากุ้งชนิดอื่นเลยค่ะ แถมยัง เลี้ยงง่าย ขยายพันธ์ุไวอีกต่างหาก ที่สำคัญเป็นที่ต้อง การทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

วันนี้เราจะมาแนะนำการเลี้ยงกุ้งฝอยในโอ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อสร้างเสริมรายได้อีกทาง โดยเทคนิคนี้เราได้นำมาจากเกษตรกรเจ้าของหนองสะแบงบ้านนาฟาร์ม ขั้นตอนการเลี้ยงบอกได้เลยว่าไม่ยากเลยจ้า

การเลี้ยงกุ้งฝอย สามารถเลี้ยงได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงในบ่อดิน บ่อปูนซีเมนต์ บ่อพลาสติก ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล บางท่านอาจจะเลี้ยงเป็นรายได้หลัก เลี้ยงเพื่อหารายได้เสริม

สำหรับกุ้งฝอย ที่วางขายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่จะจับได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ  ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องในปัจจุบัน  ทำให้ราคากุ้งฝอยพุ่งสูง นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็ว่าได้ พร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดการเลี้ยงกันเลยจ้า

อุปกรณที่ต้องเตรียม

– โอ่งหรือวัสดุเหลือใช้

– ชุดทำออกซิเจน

– พืชน้ำ เช่น ผักตบชวา สาหร่าย

การเตรียมโอ่งเลี้ยง

– เริ่มจากการเ ตรียมน้ำลงโอ่ง โ ด ย ให้วัดค่า pH ของน้ำ ว่าอยู่ในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอยู่ได้หรือเปล่า โดยค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6-8.5

– หลังจากเตรียมน้ำแล้ว หาพืชน้ำมาลงตามมุมบ่อต่างๆ

– นำพ่อแม่พันธุ์มาลงบ่อ ปsะมาณ ครึ่ง กก. แนะนำให้คัดแม่พัuธุ์ตัวที่ท้องมีไข่อยู่มาลง เ พื่ อ ให้มีการออกลูกวางไข่

– เปิดออกซิเจน

การดูแลรักษา

– เปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

– ให้อาหารกุ้งโดยเฉwาะ หรือสลับให้เป็uรำอ่อน หากให้เป็นอาหารปลาดุก อาจจะส่งผลให้น้ำเน่าเสียเร็ว

– ให้อาหารช่วงเวลา 5-6 โมงเย็น

การเลี้ยง กุ้ ง ฝ อ ย ในโอ่ง มีข้อดีในการที่เวลาลูกค้ามาขอซื้อ จะสามารถตักขายได้ง่ายกว่าการเลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่ ราคากุ้งฝอยทาง ฟ า ร์ ม จะขายกิโลกรัมละ 300 บาท

ถือว่าเป็นsายได้ที่ค่อนข้างดี หากเพื่อนๆท่านไหนที่มีโอ่ง หรือวัสดุเหลือใช้ ไม่จำเป็นจำต้องเป็นโอ่งก็ได้ ลองหามาเ ลี้ ยงกันดูค่ะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกทาง อีกทั้งยังเป็นกิจกssมยามว่างก็ได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต