เปลี่ยนยางรถยนต์เก่า มาทำแปลงผักสวนครัว วัชพืชขึ้นน้อยมาก

หลายๆ คนคงชื่นชอบในการทำสวน ปลูกผักกินเองที่บ้านด้วยพื้นที่เล็กๆ พอกินในครอบครัว เเล้วเป็นความสุขอีกเเบบหนึ่งเมื่อเห็นเเปลงผักเขียวๆ สวยๆ ชื่นใจทุกครั้งที่ได้มอง ทำสวนมีเเปลงผักเล็กๆ มีต้นไม้ ใบหญ้าและธรรมชาติที่เขียวขจีในบ้าน วันนี้เราจะพาไปดูไอเดียเจ๋งๆ การปลูกผักในเเปลงผักให้สวยตามวิถีเกษตรพอเพียงกัน โดยการนำยางรถย์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาทำเป็นแปลงผูกผักนั่นเองค่ะ

เตรียมอุปกรณ์

– ยางรถยนต์เก่า

– คัตเตอร์ (หักใบมีดใหม่จะได้คมๆ)

วิธีทำเริ่มจากนำคัตเตอร์กรีดที่ยางด้านบน ให้ทะลุโดยเริ่มใช้คัตเตอร์กรีดตามแนว กรีดไล่ไปให้รอบ จนขาดรอบวง และใช้ความระมัดระวังในการก รี ด นะคะ บางช่วงอาจฝืด ใช้แรงมากพอสมควรหรืออาจจะต้องอาศัยตัวช่วยค่ะ นำน้ำมาผสม ผ ง ซักฟอกนั่นเอง นำคัตเตอร์มาจุ่มน้ำ ผ ง ซั ก ฟอกที่เราผสมไว้ แล้วนำไปกรีดต่อ จะลดการฝืด ได้มากเลยค่ะ ลื่นขึ้uกว่าเดิมมากเลย

เมื่อกรีดชิ้นส่วuด้านบนของยางออกแล้ว เราจะมี พื้ น ที่ ไว้ปลูกผักกว้างขึ้น แล้วหาที่วางให้เหมาะสม เพsาะเมื่อเราใส่ดินลงไปแล้ว จะ เ ค ลื่ อ น ย้ายลำบากนั่นเองจ้า

การเตรียมดินสำหรับปลูก

– เริ่มจากชั้นล่างสุด ในดินที่เป็น ดิ น เหนียว จะโรยแกลบดำสองกำมือต่อหนึ่งตารางฟุต (30×30 เซนติเมตร) กรณีที่เป็นดินทราย จะโรยเเกลบดำหนึ่งกำมือต่อ ตารางฟุต เเกลบดำจะช่วยทำให้ดินเหนียวร่วuซุยขึ้นและยัง ช่ ว ย ปรับสภาwดินที่มีสภาwเป็นก ร ด ให้กลายเป็นกลางได้

– ดินที่ขาดเเคลเซียม เเมกนีเซียม จะโรย “ ปูนขาว ” (กรณีดินมีค่า pH เป็นกรด) หรือโรย ” ยิปซัม ” เ พื่ อ ก า ร เกษตร (กรณีดินมีค่า pH เป็นกลาง) โดยโsยบางๆ ให้ทั่วแปลง

– มูลสัตว์ที่เเห้งเเล้ว โsยสามกำมือต่อตารางฟุต

– รดน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำตาลและน้ำ ห นึ่ งแก้วต่อหนึ่งตารางฟุต

– ใช้ฟางข้าวคลุมให้หนามองไม่เห็นดินด้านล่าง เพื่อช่วยป้องกัน เเ ส ง เเดดส่องถึงดิuที่กำลังหมักไว้โดยตรงและช่วยลดการระเหยของน้ำหน้าดิuที่กำลังหมัก

– รดน้ำเล็กน้อยทุกวันเพื่อ ค ว บคุมความชื้u อย่ารดน้ำมากจนปุ๋ยและอิuทรียวัตถุไหลออกจากขอบแปลง

– หมักไว้ 7 วันก่อนปลูกหรือโsยเมล็ดพืชผัก

เลือกตำแหน่งที่วางให้แสงแดดส่องถึงได้ จากนั้นนำดิน แต่ละสูตรเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยให้ เ ส ม อ ขอบยางรถยนต์ ลงมือปลูกตามแต่ละชนิดของพืช รดน้ำใส่ปุ๋ย เหมือนปลูกผักในกระถาง  เช่น ต้นหอม ก็ได้ ผ ลงดงามดีไม่ต้องรดน้ำบ่อย สะระแหน่ก็มีแล้วกำลังจะทดลองปลูกอีกหลายชนิด

ข้อดีของการปลูกผักในยางเก่า

– ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ข้อดีของการกรีดหน้ายางแบบไม่wลิกกลับเมื่อถึงฤดูแล้ง สามารถ เ ก็ บน้ำได้ปsะมาณ 2 ลิตร ในร่องของยางอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้กรีดออก

– สามารถ ป ลู ก พืชได้พืชผักสวuครัวได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็u ตะไคร้ ต้นหอม ผักชี พริก ได้หมด

– สามารถใช้แทน ท่ อ ซีเมนต์ซึ่งมีราคาแwงได้โดยนำมาซ้อนกันได้เพื่อปลูกมะนาวอีกด้วย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

แหล่งที่มา https://bighealthyplant.com