เทคนิคง่ายๆแก้ดินมีปัญหา ปลูกพืชผักไม่งาม

ปัญหาดินไม่ดีนั้นทำให้ปลูกอะไรก็ไม่โต ปลูกแล้วไม่รอดเพราะว่าสา รอาหารไม่พอหรือดินมีความเป็นกรดมากเกินไป ดินเค็มเกินไปหรืออื่น ๆ

ดินถือเป็นปัจจัยการเพาะปลูกที่สำคัญที่สุด หากดินเป็นกรดจัด หรือด่างจัดเกินไป ย่อมส่งผลให้พืชขาดธาตุอาหารที่จำเป็น หรือได้รับธาตุอาหารบางชนิดมากเกินไป จนเป็นอันตรายต่อพืช

ถ้าเปลี่ยนพื้นที่ปลูกไม่ได้เราก็ต้องหันมาปรับปรุงดินให้พร้อมก่อนจะลงมือเพาะปลูก มีหลากหลายวิธีแก้ และในวันนี้เราก็มีแนะนำสูตรบำรุงดินให้ดีแบบที่ทุกคนทำตามได้

สูตรปุ๋ยน้ำบำรุงดิน

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– ต้นกล้วย 3 กิโลกรัม

– น้ำตาลท ร า ย 1 กิโลกรัม

– น้ำหมั กจุลินทรีย์ธ ร ร ม ชาติ 1 ลิตร

– น้ำเปล่า 40 ลิตร

ขั้นตอนในการทำ

กล้วยนำมาหั่น ๆ ให้ได้ปริมาณ 3 กิโลกรัม

จากนั้นเอาส่ ว น ผสมทั้งหมดลงไปในถังหมักเลย แล้วเหลือพื้นที่ในถังเอาไว้เผื่อการขยายตัว แล้วปิดฝาถังหมักไว้แบบนั้น 3 เดือน ก็นำมาใช้ง านได้แล้ว

สูตรทำปุ๋ยแห้ง

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– มูลสัตว์

– แก ล บดิบ

– แกลบเก่า

– ปุ๋ยน้ำ 1 ส่วนต่อน้ำเปล่า 50 – 100 ส่วน

ขั้นตอนการทำ

นำส่วนผสมในข้อ 1 – 3 มาในปริมาณเท่า ๆ กันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันดี จากนั้นผสมน้ำหมักกับน้ำ นำมารดลงไปบนกองปุ๋ยนั้นให้ทั่วและชื้น ทดสอบค ว า ม ชื้ น โดยใช้มือกำดูถ้ามีน้ำไหลออกมาตามง่ามนิ้วก็เป็นอันใช้ได้

ต่อไปให้บรรจุใส่ลงถุงปุ๋ ย 3 ใน 4 ส่วน เหลือไว้เผื่อการพับปิดปากถุงด้วย เ ส ร็ จ แล้วนำไปวางในที่ร่ม ซึ่งปุ๋ยนี้ในกระบวนการหมักจะมีความร้อน เราจะต้ อ ง รอจนกว่าปุ๋ยจะหายร้อนแล้ว หมั กย่อยสลายได้ดีจึงนำไปใช้ได้

วิธีการห่มดิน

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนนิยมทำกัน ซึ่งว่ากันว่าอย่าปอกเปลือกเปลือยดิน เราก็ทำการห่มดินโดยการหากิ่งไม้ ฟาง หญ้าแห้ง ต่าง ๆ มาคลุมดินไว้ เ รี ย กว่าห่มดิน รอให้ย่อยสลายไปต า ม ธรรมชาติเลย จากนั้นดินก็ค่อย ๆ ปรับตัวฟื้นกลับมามีส ภ า พ พร้อมสำหรับการเพาะปลูกแล้ว

เวลาห่มดินนั้นห่มไปเลยให้หนาสัก 1 คืบ ในระยะ 1 ศอกจากโคนต้นไม้ เป็นการเว้นช่องให้ ต้ น ไ ม้ ได้ระบายอากาศได้นั่นเอง แล้วเอาปุ๋ ยแห้งมาโรยต่อรอบเลย ตามด้วยการรดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ เป็นการกระตุ้นการย่อยสลายให้เร็วขึ้น สำหรับใครอยากจะบำรุงดินให้ดีพร้อมสำหรับการเ พ า ะ ปลูกเอาวิธีเหล่านี้ไปทำใช้กันได้เลย