เตาเผาถ่านป ร ะ สิทธิภาพสูง ได้ถ่ า น คุณภาพ ในงบหลักร้อย

การใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงเพื่อประกอบอาหาร เป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน โดยเฉพาะในสังคมชนบท การเผาถ่านไว้ใช้เอง นอกจากเป็นประโยชน์ใช้สอยภายในครัวเรือน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกเช่นกัน

ปัจจุบันการเผาถ่านทำได้ง่ายขึ้น วันนี้เราขอแนะนำวิธีทำเตาเผาถ่านใช้ในบ้านมาฝากกัน โดยวิธีการทำ จากถัง 200 ลิตร ที่สามารถทำไว้ใช้เองที่บ้านได้ ในงบแค่หลักร้อย แต่ได้ถ่านที่มีคุณภาพ

วิธีการทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร

ให้ใช้สว่านหรือชะแลงเจาะก้นถังตามรูป แนะนำให้ใช้ถังแบบเปิด-ปิด ฝาแบบมีเข็มขัดล็อคเพื่อง่ายต่อการใช้งาน แค่นี้เราก็จะได้เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงมาใช้งานแล้ว ต่อไปมาดูวิธีการใช้เตาเผาถ่านกัน

ขั้นตอนการใช้งานเตาเผาถ่าน

– ให้ตัดไม้ที่จะนำมาเผาเ พื่ อ ทำถ่าน เตรียมเอาไว้

– จากนั้นให้ขุดหลุม โดยให้มีความลึก 15-30 เซนติเมตร หรือขุดหลุมแบบมีรูจุดใต้ถัง เ พื่ อ ก่อไฟใส่เตาเผาถ่าน

– นำไม้ที่ตัดเตรียมไว้ ใส่ลงไปในเตา เ ผ า ถ่าuให้เต็ม

– แล้วทำการจุดไฟที่ ด้ า น ล่างของเตา

– เมื่อเห็uว่าไฟ ติ ด แล้ว ก็ให้ปิดฝาถังเอาไว้ และเปิดรูที่ฝาถังเล็กๆ 2 รู (ฝาถังต้องทำเป็นรูเล็กๆไว้สองรูด้วย)

– จากนั้นให้ทิ้งไว้ 7-8 ชั่วโมง โดยให้ปิดรูเ ล็ ก ๆบuถัง 2 รูไว้ด้วย

– เมื่อเผาเสร็จแล้ว ก็ให้กลบปาก ห ลุ ม ที่ก่อไฟไว้ให้เรียบร้อย

– แล้วรออีก 5 ชั่วโมง ค่ อ ย เ ปิ ด ฝาแล้วนำถ่าuออกมาใช้ได้

ประโยชน์ของเตาเผาถ่านทำเอง จากถัง 200 ลิตร

– ไม่ทำให้เ นื้ อ ไม้ลุกติดไฟ

– สามารถ ค ว บ คุมอากาศได้

– ได้ผลผลิตเป็น ถ่ า น ที่มีคุณภาพ

– มี ส า ร ก่อมะเร็งต่ำ

– มีขี้เถ้าน้อย