วิธีเลี้ยงมดแดงให้มาวางไข่ ทำขายสร้างรายได้ดีตลอดปี

คอนโดไข่มดแดง เป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก สำหรับใครที่ต้องการทำเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารก็นับว่าง่ายมาก ส่วนใครที่สนใจทำเพื่อการค้าขายหรือเชิงพาณิชย์ สามารถทำเพื่อเลี้ยงชีพหรือเป็นธุรกิจแบบต้นทุนต่ำได้เป็นอย่างดี

การทำคอนโด ไข่มดแดง เก็บไข่ขาย สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน คอนโดไข่ม ด แ ด ง สามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้ และไข่มดแดงราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 300-500 บาทกันเลยที่เดียว และใช้เวลาเก็บผลผลิต ราวๆ 15-20 วันเท่านั้น

การทำคอนโด ไข่มดแดงสามารถทำได้หลายวิธี แต่ที่นิยมทำกันคือการนำขวด พ ล า ส ติ ก มาเจาะรูด้านข้างหรือตัดขวดตามแนวขวางประมาณ 1/4 บริเวณส่วนหัวขวา แล้วจึงนำส่วนที่ตัดแล้วสอดกลับเข้าไปในตัวขวด โดยให้ปากขวดหงายขึ้น บ ริ เ ว ณ ก้นขวดให้เจาะรูเพื่อทำเป็นที่แขวนผูกติดกับต้นไม้

จากนั้นก็ล่อให้มดแดงเข้ามาอยู่ในคอนโดนั้น โดยใช้เหยื่อจำพวกแมลงอบแห้ง (อบด้วยแสงแดด) เช่น จิ้งหรีด แมงเม่า แมงจินูน เป็นต้น ใส่ลงไปในรั งเ ที ย ม หากเป็นแมลงตัวใหญ่ใช้ประมาณ 5-6 ตัว แต่หากเป็น แ ม ล ง ตัวเล็กจะต้องใส่จำนวนมากหน่อยประมาณ 15-20 ตัว

การทำคอนโดไข่มดแดงให้ประสบความสำเร็จ ต้องทำควบคู่กับการเลี้ยงมดแดง ซึ่งจะต้องให้อาหารจำพวก แ ม ล ง อบแห้ง และน้ำผสมน้ำหวาน โดยข้อดีของการทำคอนโดมดแดงคือ

การลดการทำลายรังและ ป ร ะ ช า ก ร ของมดแดง อีกทั้งหากเลี้ยงในเชิงพาณิชย์จะช่วยให้ผู้เลี้ยงเก็บไข่มดแดงได้สะดวกสบายขึ้น เราสามารถเ ลือกเก็บไข่มดแดงได้ และทำให้ ท ร า บ ถึงปริมาณไข่มดแดงที่จะเก็บขายได้

วิธีการเก็บ

ใช้ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว 2 ท่อน ต่อกัน แล้วตัดปลายเป็นปากฉลามเพื่อไว้แหย่รังมดแดงเพื่อกัน รั ง ม ด แดง แตก ส่วนภาชนะที่ใช้เก็บควรใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วมัดปลายท่อพีวีซีเพื่อเ ก็บไข่ที่แหย่ลงมา และเป็นการป้ อ ง กั น มดกัดด้วยเพราะท่อพีวีซีและถุงลื่นมดไม่สามารถขึ้นมาเกาะผู้เก็บได้

เทคนิคการเลี้ยงนอกฤดู

หากฝนไม่ตกให้ทำการฉีดน้ำใส่ใบหรือฉีดใส่ ต้ น ไ ม้ ในช่วงเย็นๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวและร้อน มดแดงก็จะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น  หรือให้ติดสปริงเกอร์ ต ล อ ด แนวราวเลี้ยงมดแดง เพื่อฉีดน้ำในช่วงที่ฝนไม่ตกหรือฤดูร้อนเพื่อหลอกว่าเป็นช่วงฤดูฝน

โดยที่ในช่วงเดือนมีนาคม เ ริ่มให้น้ำโดยการใช้น้ำฉีดจากสายยางหรือสปริงเกอร์ที่ติ ด ตั้ ง ไว้ จากนั้นให้ อ า ห า ร ตามปกติ ประมาณอีก 1 เดือน เริ่มมีไข่สามารถเก็บจำหน่ายได้

วิธีการสังเ กตว่ามดแดงรังไหนสามารถเก็บได้คือ ให้ดูจากรังว่าใหญ่หรือไม่ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ให้สังเกตว่าที่รัง ม ด แ ด ง เป็นฝ้าหรือไม่ ถ้าเป็นฝ้าสีขาวขึ้นตามข อ บ รังแสดงว่าเก็บมดแดงได้