วิธีเพาะกล้วยแบบผ่าหน่อ ทำง่าย หน่อเดียวได้ต้นเยอะ

ในการขยายพันธุ์กล้วยเราสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่แตกต่างกัน อาทิ การนำหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหน่อกล้วย ในปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่นิยมทำกันมาก เพราะสามารถขยายพันธุ์จาก 1 ต้น ให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยครั้งละมาก ๆ ในเวลาอันสั้น

แต่หากพูดถึงขั้นตอนการทำนั้นก็ยุ่งยาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตก็สูงตามไปด้วย ขณะที่การ “ผ่าหน่อกล้วย” ก็เป็นวิธีที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยมากกว่าหนึ่งต้น ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย และเกษตรกรทั่วไปก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์และขั้นตอนมีดังนี้

ขั้นตอนการทำ

– เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำหน่อกล้วย สภาพสมบูรณ์ นำมาตัดรากให้หมด ให้สังเกตุตาของหน่อกล้วยที่มีลักษณะเป็นปุ่มที่พร้อมจะเจริญเติบโต

– จากนั้นให้ทำการผ่าหน่อกล้วยให้ได้ตามแนวนอนเป็นท่อนๆ โดยหน่อ กล้วยหนึ่งหน่อจะผ่าแบ่งได้ประมาณ 8 ชิ้น– ตกแต่งให้ได้รูป แล้วนำไปล้างน้ำทำความสะอาด นำไปแช่นำปูนแดง นำปูนแดง (ปูนเคี้ยวหมาก)ผสมน้ำ ปูนแดง 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร หรือจะใช้น้ำยากันเชื้อราก็ได้เช่นกัน

– ระหว่างนี้ให้มาเตรียมวัสดุเ พาะหน่อโดยให้ผสมขี้เลื่อย 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน คลุกเ คล้าให้เข้ากันเ ตรียมไว้ เตรียมกระบะบ่มเพาะ แล้วใช้ก ร ะ ด า ษ รองก้นถาดเพื่อป้องกันน้ำและดินไหล– วางหน่อกล้วยลงโดยคว่ำส่วนเนื้อลง จัดเรียงให้พอดีห่างกันสักนิด ระวังอย่าให้ทับเกยกันเพราะจะเน่า ใช้ ส่วน ผ ส ม เดิมกลบทับชั้นด้านบนอีกครั้ง เกลี่ยจนทั่ว และรดน้ำพอให้ชุ่มชื่น อย่าให้แห้งหรือ แ ฉ ะ จนเกินไป เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นจะเห็นกล้วยเริ่มแทงหน่อออกมา

– โดยการปลูกให้ค่อยๆแยกแต่ละหน่อ แล้วลงปลูกในถุงปลูกเพื่อเ พาะหน่อต่อไปให้ พ ร้ อ ม ลงแปลงค่ะ หน่อกล้วยที่ได้จากวิธีนี้นอกจจากจะแข็งแรงแล้วและเป็นทุกต้นแล้วยังช่วย ป ร ะ ห ยั ด เวลาและหน่อ กล้วยต้นแม่อีกด้วยเพราะทำครั้งเดียวได้หลายต้นค่ะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา sites.google.com