วิธีสร้างร า ย ไ ด้ จากพื้นที่ 1 ไร่ เหมือนมี ATM อยู่ร อ บบ้าน

การที่เรามีที่ดินเพียง 1 ไร่ อาจคิดว่าน้อยไม่สามารถทำอะไรได้ แต่ถ้าหากลองวางแผนให้ดี คิดให้ร อ บ ค อ บ แล้วละก็ 1 ไร่ก็สามารถทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้เลยก็ว่าได้

พื้นที่ 1 ไร่ ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำเกษตร ว่ากันว่าถ้าปลูกสิ่งที่เรากินได้มันก็ขายได้เหมือนกับมี ATM ไว้รอบบ้านเลย การใช้พื้ น ที่ ได้อย่างคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ สร้างความสุขให้แก่ครอบครัว สามารถทำได้โดยการทำเกษตรผสมผสานโดยพื้นที่ 1 ไร่ ทำอย่างไรนั้นมาดูกันเลยค่ะ

ส่วนแรกแบ่งสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

จะเป็นกระท่อม บ้าน เถียงนา แล้วแต่ว่าอยากจะสร้างที่อยู่แบบไหน ออกแบบกันได้ตามสะดวกและตามงบ ป ร ะ ม า ณ ของแต่ละคนได้เลย แต่ให้อยู่ได้จริงมีความแข็งแรงก็พอ

ส่วนที่ 2 เอามาทำเป็นบ่อน้ำ เลี้ยงสัตว์

ในพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำเป็นบ่อน้ำใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะมีการเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์บก เช่น ปลา ไก่ เป็ด ห มู กบ เป็นต้น ซึ่งกินได้และขายได้แน่นอนสำหรับสัตว์เหล่านี้

ส่วนที่เหลือใช้ปลูกต้นไม้ พืชผัก

เป็นการแบ่งพื้นที่อีกครั้งเวลาจะปลูกพืช เพราะว่าจะต้องแบ่งออกเป็นระยะ ข อ ง พื ช ด้วย แต่ละแบบเติบโตไม่เท่ากัน ใช้เวลาต่างกัน โดยการปลูกพืชนั้นให้แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้

1 พืชระยะสั้น

จะเป็นพวกผักสวนครัวต่าง ๆ ที่ต้องเรียกระยะสั้นก็เพราะว่าอายุมันไม่ยืนยาว สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว และก็ต้องปลูกใหม่ เช่น ผักบุ้ง คะน้า เห็ดต่าง ๆ ผักหอม ผักชี และอีกสา รพัดผัก ปลูกง่ายโตเร็ว แต่จะต้องปลูกบ่อย

2 พืชระยะกลาง

อายุจะยาวขึ้นมาหน่อยกว่าผักสวนครัว ที่ปลูกแล้วกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็อาจจะนานขึ้น อาจจะสัก 1 ปี/ครั้ง หรือบางชนิดก็ 3 ปี/ครั้ง กว่าจะได้ผลผลิต เช่น มะม่วง มะละกอ ลำไย อ้อย มะนาว มะกรูด พริก เป็นต้น

3 พืชระยะยาว

ตามชื่อเรียกเลยมันยาวนานมากกว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้แบบนี้ เช่น ยางนา ประดู่ เต็ง พะยูง หรือไม้ยืนต้นอื่น ๆ บางครั้งปลูกตอนนี้ก็ 40 ปีเลยกว่าจะโต กลายเป็นไม้มรดกน่าจะ เ ห ม า ะ มากกว่า แต่ปลูกเอาไว้ก็ให้ร่มเงาได้ดี ควรหาพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม

ในช่วงปีแรกๆในการทำรายได้ต่อเดือนอาจจะได้รายได้เพียงประมาณหลักพันบาท แต่ในปีถัดไป เมื่อพืชในไร่สวนเริ่มเจริญเติบโตขึ้น จะเริ่มให้ดอก ออกผลมากยิ่งขึ้น ควรต้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเรียบง่ายและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว

บนพื้นที่เพียง 1 ไร่ ก็ทำอะไรได้ตั้งเยอะ แต่ทุกอย่างจะต้องผ่านการวางแผนมาก่อน จัดสรรพื้นที่ให้ เ ห ม า ะ ส ม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพอเรามีทุกอย่างตามกล่าวข้างต้นแล้ว อันไหนที่โตพอจะขายได้ก่อนก็นำไปขาย ทำให้มีอะไรหมุนเวียนทำเงินได้อยู่ตลอด