วิธีปลูกตะไคร้ในตะกร้า ให้ติดรากเร็วกอใหญ่ หน่ออวบสวย

วิธีปลูกตะไคร้ในตะกร้าง่าย ๆ ไว้สำหรับเก็บกินเองที่บ้าน หรือจะสร้างรายได้เสริมอีกทางก็ดี ว่าแล้วก็ตามไปชมขั้นตอนการปลูกตะไคร้พร้อม ๆ กันเลย
 
เดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมาสนใจทำการเกษตรกันมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่บ้านในเมืองหลวงที่ยอมแบ่งพื้นที่เอาไว้ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำไปใช้แถมยังลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนั่นเอง

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– ต้นพันธุ์ตะไคร้ที่สมบูรณ์

– วัสดุปลูก เช่น ปุ๋ยคอก ดินร่วน วั ส ดุ ปลูกอื่น ๆ มารองก้นกระถาง

– พลั่วพ ร ว น ดิน

– ฝักบัวรดน้ำ

ขั้นตอนในการปลูก

สำหรับต้นตะไคร้นั้นเอามาแบบมีรากติ ด ด้วยก็จะดีช่วยให้ปลูกติดเร็ว สำหรับหน่อตะไคร้ที่ได้มาแบบไม่มีรากติดก็ให้ตัดส่วนโคนต้นให้เหลือความยาวสัก 5 เซนติเมตรโดยประมาณ จากนั้นก็แช่น้ำเอาไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจะมี ร า ก งอกออกมาแล้ว เราก็ย้ายไปลงปลูกได้เลย

จากนั้นเอาตะกร้ามาแล้วก็รองก้ นกระถางด้วยวัสดุปลูก อาจจะเป็นแกลบ หิน ใบไม้แห้ง เอามาเทผสมคลุกดินลงไปเลย โดยใส่ลงไปครึ่งกระถาง แล้วก็ผสมไปด้วยกับปุ๋ยคอก แล้วก็เทดิ น ป ลู ก ลงไปผสมด้วยกันจนเต็มกระถาง จากนั้นก็พลั่วเขี่ยดินตรงกลางให้เป็นหลุมอยู่ตรงกลาง จากนั้นก็เอา ต ะ ไ ค ร้ ที่แยกกอหรือต้นนั้นมาแช่น้ำเอาไว้ เสร็จแล้วกลบดินให้เรียบร้อย

ตะไคร้ที่เอามาปลูกลงแปลงนั้นจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีความส ม บู ร ณ์ รากเดินดีแล้ว ส่วนขนาดหลุมดปลูกนั้น ก็ใช้ขนาด 25 x 25 x 25 เซนติเมตร แล้วก็เว้นระยะห่าง ระหว่างหลุมประมาณ 1 x 1 เมตร แต่ละหลุมนั้นจะปลูกตะไคร้ได้ประมาณ 2 – 3 ต้น

อีกหนึ่งวิธีในการปลูกต้นตะไคร้ให้ได้หน่ออวบใหญ่ จะต้องดูแลให้ระยะห่างดีหน่อย อย่าชิดกันเกินไป และอย่าให้ขาดน้ำ จะต้องให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอด้วยนะ จะทำให้ ห น่ อ ต ะ ไ ค ร้ มีขนาดใหญ่ ในการรดนั้นก็ให้น้ำเพียง 1 ครั้ง/สัปดาห์ก็พอแล้ว

การเก็บเกี่ยวตะไคร้

พอเราป ลู ก ตะไคร้เสร็จแล้วก็บำรุงให้น้ำอย่างดีอย่าให้ขาด และนำไปวางในที่มีแสงแดดรำไร พอต้น เ ริ่ ม แข็งแรงดีแล้วมีการแตกหน่อ แตกกอเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็ให้ย้ ายออกมาอยู่แดดจัดได้เลย ปุ๋ ยที่ใช้บำรุงนั้นควรนำแบบที่มีอายุ 3 เดือน ถ้าอ่อนกว่านั้นจะรอดยาก พอปลูกได้ประมาณ 8 เดือนถึง 1 ปีก็เ ก็ บ เ กี่ ย ว ได้เลย หากต้องการเก็บไปจำหน่าย ก็ให้ขุ ด มาแบบทั้งกอเลย ส่วนถ้าจะเก็บทานเองก็ขุดมาเท่าที่ต้องการได้เช่นกัน

ตะไคร้นั้นเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาก ๆ นำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรก็ อ ร่ อ ย มีประโยชน์ หากอยากจะมีปลูกเอาไว้ในบ้านก็อย่าลืมหาตะไคร้กับตะกร้ามาได้เลย