วิธีปลูกกระชายในกระถาง ป ลู ก ง่ายๆ ไว้ทานเ องที่บ้าน

สำหรับกระชายนั้นนับเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรมากประโยชน์ ส่วนที่เรานิยมนำมาประกอบอาหารคือรากของกระชาย ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดฉ่า แกงป่า ฯลฯ

หากใครที่ชอบทานอาหารเมนูเหล่านี้อาจนึกอยากปลูกกระชายไว้ในกระถาง กระบะปลูก ฯลฯ เราเลยมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกกระชายแบบง่ายๆ ไว้ประจำบ้านมาฝากทุกคน 

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– กระชาย 3-4 หัว สามารถซื้อได้จากตลาด

– กระถางสำหรับปลูก

– ดิ่นร่วน

– กาบมะ พ ร้ า ว สับ

– ปุ๋ยคอก

วิธีการปลูกกระชายในกระถาง

– นำกระชายที่ซื้อมาจากตลาด แล้วตัดรากออกจาก เ ห ง้ า เพื่อเพิ่มอัตราการงอกของตา แล้วนำเหง้าไปแช่น้ำสะอาดไว้ 2 วัน ในช่วงนี้ตากระชายจะเ ริ่ ม ง อกออกมา

– ระหว่างนี้ให้เ ตรียม ภ า ช น ะ ปลูก นำกระถางมารองก้นด้วยกาบมะพร้าวสับแล้วนำดินร่วนสำหรับปลูกเทตามลงไปจนเต็มกระถาง

– จากนั้นนำกระชายที่ผ่านการแช่น้ำและเริ่มมีรากงอกแล้ว นำไปฝังลงดินในกระถางอย่างเบามือ โดยอย่าให้ลึกมากนักแล้วค่อยนำฟางหรือหญ้าแห้ง ก ล บ ดิ น ไว้เพื่อรักษาความชื้น

– รดน้ำตามให้ชุ่มแล้วนำกระถางไปตั้งไว้ในที่แสงแดดส่องรำไร เมื่อกระชายอายุได้ 10-15 วัน ให้โรยปุ๋ย ปุ๋ ย ค อ ก เพื่อบำรุง

– เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 30-45 วัน ต้นกระชายจะโตเ ต็มที่สามารถขุดมาประกอบอาหารได้เลยค่ะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา sanook.com