วิธีนี้เอาอยู่ กำจัดหนอนชอนใบ เกลี้ยงสวนด้วยงบหลักสิบ  

ปลูกมะนาวข้างบ้านไม่กี่ต้น หรือจะปลูกเป็นสวน…เคยสังเกตใบมะนาวไหม มีลายเส้นยึกยือคดเคี้ยว วกวนไปมา และถ้าสายตายังดีจะสังเกต ในเส้นยึกยือจะมีหนอนตัวจิ๋ว คืบคลานอย่างช้าๆ

นี่แหละ “หนอนชอนใบ” ศั ต รู ร้ า ย ของพืชตระกูลส้ม มะนาว มะกรูด เป็นได้เหมือนกันทั้งนั้น

หนอนชอนใบมะนาว เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืน ที่วางไข่ไว้บนใบอ่อนของมะนาว ซึ่งจะฝักเป็นตัวหนอนในเวลา 3 วันโดยประมาณ ตัวหนอนนี้ จะเจาะเข้าไปใต้ผิวใบ แล้วดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ผิวใบ ทิ้งรอยไว้คดเคี้ยวไปมาดังในรูป ใ บ ม ะ น า ว หงิกงอ ใบมะนาวขอบม้วน ซึ่งจะส่งผลให้ ต้นมะนาวแคระแกร็น มะนาวไม่ติดผล และนอกจากนั้น จุดที่หนอนชอนใบเจาะทิ้งไว้ จะเป็นช่องทางให้ เชื้อรา และโรคแคงเกอร์ยอดฮิตของมะนาว เข้าทำลายต้นมะนาวซ้ำได้อีกด้วยวิธีป้องกันกำจัด

1 หากเจอการเข้าทำลายของหนอนชอนใบในระยะเริ่มแรก สามารถกำจัดได้ด้วยวิธีการเด็ดใบทิ้ง เอาไปเผาทำลาย

2 กรณีปลูก ม ะ น า ว ไว้ในบริเวณบ้าน ใช้วิธีฉีดพ่นด้วยน้ำยาฉุนผสมเหล้าขาว 40 ดีกรี ทำง่ายๆแถมยังปลอดภัยอีกด้วย โดยแช่ยาเ ส้นหรือยาฉุนที่มีขายตามร้านขายของชำทั่วไป ในน้ำสะอาด 1 ลิตร แช่ไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

จากนั้นคั้นกรองเอา เ ฉ พ า ะ น้ำสีชาใส่ลงในกระบอกฉีดหรือฟ็อกกี้ เติมเ หล้าขาว 1 ช้อนโต๊ะ เ ขย่าให้เข้ากันฉีดให้ทั่วโดยเ ฉพาะใบอ่อนที่ผลิออกมาตั้งแต่วันแรก เว้น 2 วัน จึงฉีดใหม่ ฉีด 3 ครั้ง เมื่อใบมีอายุครบ 9-10 วัน ก็จะปลอดภัย น้ำยาฉุนผสมเ หล้าขาว 1 ลิตร ฉีดได้ 5-7 ต้น น้ำยาสูตรนี้ใช้ ค ว บ คุ ม แมลงได้เกือบทุกชนิด3 กรณีที่ปลูกหลายต้น และห่างจากตัวบ้านให้ฉีดพ่นด้วยพลูเพนนอกซาซอน (แคสเคส) 5 % อี.ซี. อัตรา 6 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อมะนาวผลิใบอ่อน และต้องหยุดฉีดพ่น 14 วัน ก่อนเ ก็บผลผลิต หรือใช้อิมิดาโคลพริด ( คอนฟิดอร์ 100 เอสแอล)

อัตรา 8 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีด พ่นต้นมะนาวใน วิ ธี เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีต้องแต่งกายให้รัดกุม พร้อมใช้หน้ากากปิดปากปิดจมูกให้มิดชิด เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของผู้ใช้สารเคมีเองอย่างไรก็ตาม การป้องกันและกำจัด ห น อ น ช อนใบมะนาว ควรทำอย่างระมัดระวัง เ นื่องจากในธรรมชาติยังมีตัวห้ำ หรือตัวที่กินหนอนชอนใบเป็น อ า ห า ร อยู่หลายชนิด แมลงช้างปีกใส เป็นผู้ช่ วยชาวสวนมะนาวอีกชนิดหนึ่ง

แมลงช้างมีรูปร่างคล้ายแมลงปอแต่ตัวเล็กกว่า มีปีกใส ลำตัวสี เ ขียวบอบบาง แมลงชนิดนี้ ว า ง ไ ข่ คราวละหลายฟอง มีรูปร่างคล้ายลูกรักบี้ที่มีขนาดเล็กมาก สีเหลืองอมน้ำตาล มีก้านยาวสีขาวระโยงระยางให้เห็น โปรดอย่าทำลายแมลงชนิดนี้ เ พราะมีประโยชน์

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน