วิธีทำแกลบดำ ไว้ใช้ในการ เ ก ษ ต ร และทำปุ๋ยหมัก

แกลบเผาหรือแกลบดำ มีสภาพเป็นด่าง ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดิน จัดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในด้านการเกษตร นิยมนำไปใช้ในการทำปุ๋ยหรือใช้ในการปลูก มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำและรักษาความชื้นได้ดี วันนี้จะพาทุกท่านไปทำแกลบดำไว้ใช้เอง ช่วยลดต้นทุนและมีประโยชน์มากๆครับ ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

เตรียมอุปกรณ์

– ปี๊บเก่า 1 ใบ ถ้ า ไ ม่ มีก็อาจจะใช้ถังสีเก่าๆ ที่เ ป็นสังกะสี มาประยุกต์ตามความเ หมาะสมก็ได้

– ท่อรางน้ำเก่า 80 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร

– ตะปู 4 นิ้ว 1 ตัว

– ค้อน

– กรรไกร ตั ด สังกะสี

– ลวด

ขั้นตอนการทำอุปกรณ์เผาแกลบ

– นำปี๊บมาตัดออก 1 ส่วน 3  ของตัวถังปิ๊บ

– ใช้กรรไกรเจาะรูขนาดเท่าท่อรางน้ำข้างบน แล้วนำท่อรางน้ำใส่ลงไป โดย ตั ด ป ล า ย ท่อข้างหนึ่งเป็น 8 แฉก ใช้ลวดมัดติดกับพื้นไว้

– ใช้ตะปู 4 นิ้ว ต อ ก ให้รอบปี๊บทุกด้านห่างกัน 1 นิ้ว เป็นอันเ สร็จในการทำอุปกรณ์ในการเ ผาแกลบดำ

ขั้นตอนการเผาแกลบดำ

หลังจากหาแกลบดิบมาได้แล้วประมาณ 1 กระสอบป่าน หรือ 2 ถุงปุ๋ย หรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะตามต้องการได้เลย

– วิธีจุดไฟ หากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น จุดไฟแล้วใช้ปี๊บที่ทำไว้ครอบ ไฟก็ยังคงลุกอยู่

– นำแกลบดิบเททับลงไปบนปี๊บให้ทั่วจนมิดปี๊บทั้งใบ ไฟก็จะติดแกลบส่ง ค วั น ขึ้ น ทางปลายท่อ (แกลบที่ใช้ต้องมิดปี๊บ ไม่มีรูอากาศเข้าได้ ขนาดที่ใช้ประมาณ 2 ถุงปุ๋ยก็จะมิดปี๊บ ถ้าต้องการแกลบดำ มากก็ แ กลบดิบเทจนสูงเท่าความสูงของท่อระบาย ซึ่งใช้แกลบประมาณ 6 ถุงปุ๋ย ต่อครั้ง

– เมื่อไฟติดดีและไหม้ได้ 90% เหลือแกลบดิบตอนลาง ก็ให้เอาปี๊บออก ผ ส ม ค ลุ ก แกลบดำกับแกลบดิบเข้าด้วยกันคอยอีก 15 – 20 นาที ก็จะได้แกลบดำไว้ใช้งานในการเ กษตรต่อไป

– ใช้เวลาในการเผา 1 ครั้ง ตั้งแต่ 3 – 5 ชม. แล้วแต่ ป ริ ม า ณของแกลบดิบ และต้ องคอยดูแลอย่าให้เกิดช่องอากาศ (เห็นปี๊บ) เพราะจะทำให้มีขี เ ถ้าขาว ได้แกลบดำปริมาณน้อย

ที่มา sarakaset.com