วิธีทำหัวเชื้อ จุ ลิ น ท รี ย์ เปลือกสับปะรด ใช้ดีมาก บำรุงดินเพิ่มผลผลิต

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและหันมาทำปุ๋ยใช้เองกันมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเกาะกระแสตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันนี้เราจะพามาทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเปลือกสับปะรดใช้บำรุงพืช ซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงดิน และทำให้คุณภาพดินปลูกดีขึ้น จนผลผลิตพืชงอกงามโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– เปลือกสับปะรด 1 กิโลกรัม

– กากน้ำตาล 100 มิลลิลิตร

– น้ำสะอาด

– ถังหมักแบบมีฝาปิด

** ตาสับปะรดมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากจึงนำมาหมักเพื่อผลิตเชื้อจุลินทรีย์

ขั้นตอนในการทำ

สับเปลือกปะรดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพราะจะทำให้สลายได้เร็ว จากนั้นผสมวัตถุดิบทั้งหมด คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ถังหมัก ใส่น้ำเปล่าลงไปเอาแค่พอท่วมเปลือกสับปะรดก็พอ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดฝาถัง

หลังจากปิดฝาเรียบร้อยแล้วนำเก็บไว้ในที่ร่ม หมักเอาไว้ประมาณ 1 เดือน คนทุกวัน วันละครั้ง เพื่อให้จุลินทรีย์มีการกระจายตัวและย่อยสลายได้เร็วขึ้น ถ้าเห็นว่าเปลือกสับปะรดเปื่อยยุ่ยจมหมดแล้วถือว่าใช้ได้ จากนั้นนำมากรองด้วยผ้าขาว จะได้น้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ (ถังหมักควรใช้ถังพลาสติก)

อัตราส่วนในการใช้

– การนำไปรดพืชผัก ใช้อัตราส่วน 20 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร มีประโยชน์ช่วยในการปรับสภาพดินและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของราก เมื่อรากพืชเดินได้ดี ต้นพืชของเราก็จะเจริญงอกงาม

– การรองพื้นก้นหลุมหรือใช้ปรับสภาพดิน อัตราส่วน 100 ซีซี : น้ำ 10 ลิตร วิธีใช้คือการผสมน้ำใส่บัวรดน้ำ รดก่อนจะปลูกต้นไม้ ประมาณ 2 สัปดาห์

สำหรับจุลินทรีย์น้ำสับปะรดนั้นสามารถขยายต่อได้ เพียงแค่เติมเปลือกสับปะรดลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยเหมือนเดิมแค่พอท่วม และในการทำน้ำหมักใช้ในแต่ละครั้งนั้นสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานถึง 6 เดือนเลย

ประโยชน์ที่ได้รับ

– เวลาหมักแล้วจะเกิดจุลินทรีย์ เมื่อนำไปราดที่วัชพืชจุลินทรีย์จะกินวัชพืชและจุลินทรีย์จะขับถ่ายของเสียออกมา ที่เราเรียกว่าปุ๋ยหรือการย่อยสลาย จะทำให้ดินมีสภาพดีขึ้นด้วย

– ลดต้นทุนการผลิต(ปุ๋ย)

– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาพดินอุดมสมบูรณ์ ไร้สารพิษ ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลไม้ และ ดิน

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต