ปักไม้ ป ลู ก ผั กกระเฉดในกะละมัง โตง่ายเก็บกินได้เร็ว

สำหรับเทคนิคของการปลูกผักไว้กินเองหรือขายนั้นมีมากมายหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักลงดิน ปลูกผักในกระบะสำเร็จรูป ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล แต่ในวันนี้เราจะพามาปลูกผักกระเฉดใน “กะละมัง” ซึ่งการปลูกผักในกะละมังถือเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ เหมาะทั้งในรูปแบบของการปลูกไว้กินเองใช้พื้นที่ไม่มาก และในรูปแบบของการปลูกเพื่อสร้างรายได้ก็ดีไม่น้อย

ผักชนิดนี้ปลูกง่าย โตเร็ว ขึ้นได้ในสภาพพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆ ได้ แค่เด็ดเอาต้น หรือเถามีรากเล็กน้อย ไปปลูกลอยน้ำในบ่อเขาจะแพร่กระจายได้ง่าย และวันนี้เราจะมาปลูกในกะละมังไว้กินเองที่บ้านกันง่ายไค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ยอดและกิ่งผักกระเฉดสามารถซื้อได้ตามตลาด

– เชือกสำหรับมัด

– กิ่งไม้หรือตะเกียบ

– กะละมัง

– ดินร่วนผสมดินเหนียว

ขั้นตอนการปลูก

เลือกกิ่งผักกระเฉดที่มีสภาพสมบูรณ์ ตัดความยาวประมาณ 6 นิ้ว มัดผักกระเฉดรวมกันประมาณ 4-5 กิ่ง จากนั้นนำกิ่งไม้มัดมัดเป็นแนวตั้งฉากกับกิ่งผั ก ก ร ะ เ ฉ ด ให้แน่น

เตรียมกะละมังสำหรับปลูก ใส่ดินร่ ว นและดินเหนียวลงไปในกะละมังผสมให้เป็นเนื้อเดียวหนาประมาณ 2-3 นิ้ว เ ติมน้ำให้ท่วมดินเล็กน้อย แล้วนำกิ่ ง พั น ธุ์ ผักกระเฉดลงไปปลูกในกระกะละมังโดยให้กิ่งพันธุ์ราบกับดิน 2-3 กำ อย่าให้ซ้อนทับกัน

นำกะละมังปลูกวางไว้ในร่มอย่าให้โดนแสงแดดประมาณ 7 วัน จนรากใหม่เริ่มงอกและมี ย อ ด อ่ อ น ขึ้น มาใหม่สัก 2-3 ยอด จึงค่อยทำการย้ายกะละมังไปไว้ที่แสงแดดจัดเมื่อผ่านไปประมาณ 1 เดือน ให้เริ่มบำรุงโดยการใส่ปุ๋ยคอกโรยบางๆในกะละมังไม่นานผักกระเฉดก็จะ แ ต ก ย อ ดในกะละมังจนเก็บแทบไม่ทันกันเลยค่ะ

การเก็บยอดผักกระเฉด

หลังจากปลูกแล้ว 15-20 วัน จะสามารถ ท ย อ ย เก็บยอดได้บ้างแล้ว ให้เก็บเป็นแปลงๆไป และเว้นช่วงห่างของการเก็บประมาณ 10-15 วันเทคนิคทำให้ยอดไม่มีนม(ฟองสีขาว)ติด

การทำให้ยอดผักกระเฉดไม่เกิดฟองนมหุ้มติดโดยเฉพาะในส่วนยอ ดที่ใช้รับประทาน ทำได้โดยด้วยการรวบต้นผักกระเฉด 5-8 ต้น มัดกับไม้ดังเช่นในวิธีการปลูก แล้วกดให้ยอด อ ย่ า โ ผ ล่ พันน้ำโดยยอดที่เกิดใหม่ก็จะชูขึ้นใต้ผิวน้ำและยังลดอัตราการเน่าอีกด้วย

เป็นการปลูกผักกระเฉดไว้กินเองง่ายๆที่ไม่ต้องใช้พื้นยอะและได้ผลดีถึงแม้อยู่ในเมืองก็สามารถมีผักกระเฉดกินได้ในกะละมังเดียว

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต