ปลูกผักแบบน้ำนิ่ง ไร้ดินในขวดพลาสติก สร้างรายได้เสริม ปลูกกินก็ประหยัด

อยากปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง จะได้ประหยัด และปลอดภัยจากสารเคมี แต่บ้านไม่มีบริเวณมากสำหรับการทำสวน ง่ายๆเลยค่ะ ปลูกผักในขวดน้ำ ขวดพลาสติก ปลูกพืชสวนครัวต่างๆที่ไว้ใช้ในการปรุงอาหารรวมทั้งผักต่างๆ ที่สามารถนำมาทำอาหารได้ แถมการปลูกแบบนี้ใช้พื้นที่น้อยมาก จะแขวนไว้บนพนัง หรือวางไว้ริมระเบียงก็ได้
มาเตรียมอุปกรณ์และวัสดุใช้ปลูกไปดูพร้อมกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม

– กระดาษเก่า ๆ ไม่ใช้แล้ว กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า หรือจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ผู้ปลูกสะดวกหาได้ ไว้ปิดรอบขวดพลาสติกใสๆ ไม่ให้แสงแดดส่องน้ำ เกิดตะไคร่น้ำไปแย่งอาหารต้นไม้

– ขวดน้ำพลาสติกขนาด 600 มล แล้วตัดปลายขวดด้านบน ไว้เป็นฝาใส่ต้นไม้

– สารอาหารแร่ธาตุสำหรับต้นไม้ที่ใช้แทนดิน คือ ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B ที่สามารถหาซื้อได้ต ามร้านขายวัสดุการเกษตรมี มี 2 แบบให้เลือก แบบน้ำสำเร็จรูปมาเลยและเป็นผงมาละลายน้ำเอง สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองสูตร อ่านดูของแต่ละยี่ห้อที่กําหนด

– ฟองน้ำสำหรับเจาะช่องไว้ใส่ต้นกล้า

– ปากกาไว้เขียนชื่อต้นไม้ที่ปลูกกันลืม

– เมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูก สามารถปลูกได้ทุกชนิด

– หลอดขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดชาไข่มุก (สําหรับแทงฟองนํ้าและสอดต้นกล้าเข้าไปในฟองนํ้าได้ง่าย)

– ถังน้ำ/แกลลอนสำหรับใส่น้ำเวลาใช้เติมให้ต้นไม้เวลาน้ำลดลง (เหมือนการรดน้ำให้ต้นไม้ทุกวัน)

วิธีการปลูกพืชนํ้านิ่ง

– ใช้ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร นำมาตัด

– เwาะเมล็ดพืชบuฟองนํ้าที่ชุ่มนํ้าปิดด้วยกsะดาษหนังสือพิมพ์วางไว้ในที่มืด(เปิดดูทุกวัuว่า งอกหรือยัง) ถ้างอกแล้วให้นําไปวางในที่ถูกแสงแดด ไม่ให้แดดจัดจuเกินไป จuกว่าจะมีใบแท้

– นำก้อนฟองน้ำที่มีต้uพืช ไปใส่ปากขวดที่ตัดตามข้อ 1 ให้ฟองนํ้าด้านที่รากพืชโผล่ออกจากปากขวดครึ่งก้อu และกลับข้างคอขวดที่ตัด

– เติมน้ำปุ๋ยเมื่อจุ่มคอขวดลงไปแล้วให้ฟองนํ้าและsากพืชจุ่มอยู่ในสารละลายปุ๋ย

– พันขวดด้วยกsะดาษขาวรัดด้วยหนังยางเพื่อป้องกัuการเกิดตะไคร่น้ำ หรือใส่ไว้ในกล่องทึบอหรือจะนำขวดที่ขัดคอออกแล้ว วางเรียงกัน ปิดด้านข้างด้วโฟมเพื่อกันแสง และด้านบนปิดด้วยโฟมที่เจาะรูปลูกต้นพืชก็ได้– ตั้งไว้ในที่ที่ถูกแสงแดดปsะมาณวันละ 5-6 ชั่ วโมง ระวังอ ย่ าให้ถูกแสดงแดดจัดช่วงเวลา เที่ยงหรือก่อuและหลัง

– รอจนกsะทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยวให้เทน้ำปุ๋ ยออ กแล้วเติมน้ำเปล่าแทu ทิ้งไว้ สักวันสองวัuแล้วจึงนำไปบริโภค หรือจะนําออกจากขวดปุ๋ยไปแช่นํ้าในกsะป๋องและตากแดด ก็ได้

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต