บังคับมะม่วงออกลูก ต า มจุดที่ต้องการ เก็บง่ายขึ้นเ ยอะ

สำหรับวันนี้เรามีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับชาวสวนมะม่วงกันค่ะ ซึ่งมะม่วง ถือเป็นผลไม้ยอดฮิตที่ผู้คนนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก และนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ความรู้ที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้คือการบังคับมะม่วงให้ออกตามจุดที่เราต้องการได้ เราก็จะสามารถให้มะม่วงออกผลให้ต่ำลง เก็บได้ง่ายขึ้น

วิธีทำให้มะม่วงออกตามจุด

– ดูที่ต้นมะม่วงเริ่มมีใบอ่อนแตกยอดออกมาใหม่ ให้เราใช้มือริดใบอ่อนทิ้งให้หมดเลย

– เมื่อริดทิ้งจนหมดแล้ว ก็ให้บำรุงทางใบ โดยใช้ สู ต ร สะสมตาดอกประมาณ 1-2 ครั้ง ห่ างกันครั้งละ 5-7 วัน (ช่วงนี้ให้ลดการบำรุงและงดการให้น้ำทางร ากโดยเด็ดขาด)

– ทำการเ ปิดตาดอกด้วย “ ฮอร์โมuไข่  + 13-0-46 + ไธโอยูเรีย” โดยให้ 2-3 ครั้ง ห่ า ง กันครั้งละ 5-7 วัน เ ช่นเ ดียวกัน

ทำไมถึงบังคับให้มะม่วงออกตามจุดได้?

วิธีนี้จะทำให้ไม่มี “ตุ่มตา” ที่ซอกใบปลายยอด เ พราะได้ริดใบทิ้งไปหมดแล้ว จากนั้นต้uมะม่วงจะพัฒนาตาที่อยู่ใต้เ ปลือกบริเวณโคuกิ่งหรือใต้เปลือกบริเ วณลำต้นขึ้นมาแทน สุดท้ายก็จะกลายเป็นตุ่มตาที่มีดอกออกมาได้แทuนั่นเอง ทำให้เราสามารถบังคับต้uมะม่วงออกลูกได้ตามจุดที่เ ราต้องการ และ เ ก็ บ ผ ล ได้ง่ายขึ้u ไม่ต้องปีนหรือใช้ไม้สอยเก็บให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ประสบการณ์ตรงจากผู้ปฎิบัติจริง

การทำตามวิธีนี้ ทำให้ ส ว น มะม่วงประสบความสำเร็จมาแล้ว สามารถออกดอกติดผลที่โคนกิ่ง ทั้งกิ่งอ่อน กิ่งแก่ กิ่งกลางอ่อนกลางแก่ และกลางลำต้นได้ และเมื่อบำรุงตาม ขั้ น ต อ น ก็จะพัฒนาเ ป็นผลได้ ซึ่งได้แก่

– สวนมะม่วงขาวนิยม ที่บ า งบอน กทม.

– สวนมะม่วงน้ำ ด อ ก ไ ม้ ที่เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

– สวนมะม่วงขาวนิยม ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

– สวนมะม่วงน้ำดอกไม้-เ ขียวเสวย-ฟ้าลั่น ที่ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ขอบคุณข้อมูล : siamnews,kasetporpiang