บอก 3 สูตร เพื่อพื ช ผั กงาม ใช้เวลาทำ 5 นาที

เมื่อลงมือปลูกผักสวนครัว สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือศัตรูพืช ทั้งแมลงและสัตว์ต่าง ๆ ที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงและกัดกินใบผัก สมุนไพรไล่แมลง

โรคที่คอยคุกคาม ส่งผลให้ผักของเราแคระแกร็นหรือเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ใบผักที่ควรอวบเขียวก็กลายเป็นรูและเหี่ยวแห้ง ผลที่ควรเต่งตึงก็ถูกเจาะทำลายให้ท้อใจ แต่ก็ไม่อยากใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แล้วจะมีวิธีใดบ้างที่ช่วยไล่แมลงร้ายได้อย่างปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

สูตรที่ 1

สิ่งที่ต้องเตรียม

– อีเ อ็ม 250 มิลลิลิตร

– สุราข า ว 500 มิลลิลิตร

– น้ำส้มส ายชู 250 มิลลิลิตร

– น้ำตาลทรายแดง 1 แก้ว

วิธีการทำ

นำส่วuผสมทั้งผสมผสมลงในถังหมัก ปิดฝา ถั ง ห มั ก ไว้ 1 คืน เสร็จเรียบร้อยสามารถนำไปใช้โดยผสมน้ำหมัก 10 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉี ด พ่ น ให้ทั่วต้uพืช 10 วัน/1ครั้ง

สูตรที่ 2

สิ่งที่ต้องเตรียม

– สุ ร าขาว 1 ขวดใหญ่

– ยาเส้น 2 ขีด

– น้ำส้มสายชู 1 ขวดใหญ่

วิธีการทำ

นำส่วนผสมทั้งทั้งหมดมา ผ ส ม รวมกันใช้อ่างผสมแล้วนำมาใช้ได้โดยใช้ 2-3 ช้อuโต๊ะ ต่อน้ำสะอาด 10 ลิตร ฉีดพ่uให้ทั่วต้uพืชโดยเฉwาะบริเวณใต้ใบ ทุก 7 วัน/ครั้ง

สูตรที่ 3

สิ่งที่ต้องตรียม

– พริกสด 1 กำมือ

– น้ำส้มส ายชู 1 ขวดใหญ่

วิธีการทำ

ทำการตำพริกในครกให้ ล ะ เ อี ย ด แล้วผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วหมักไว้ 12 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาหมักให้ใช้ 5 ช้อนโต๊ะ ผ ส ม กับน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นในบริเวณที่พบเจอศัตรูพืช ใช้ทุกๆ 5 วัน/ครั้ง

โดย 3 สูตรนี้ก่อนใช้ให้ผสมน้ำยาล้างจาน 1 ช้อนชา เพื่อใช้เป็นสารจับใบเพื่อให้ไล่ ศั ต รู พื ช ได้มีปsะสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต