ทำแปลงผักจากขวด พ ล า ส ติ ก เหลือใช้ ดินน้ำไม่ไหลออก

ขวดพลาสติกนั้นบางชนิดก็สามารถรขายได้รีไซเคิลได้ง่าย แต่บางชนิดก็จัดการยากมาก และในปัจจุบันยุคขยะล้นโลกเราก็ควรจะนำขยะหรือของเหลือใช้มาใช้ซ้ำอย่างเช่น ขวดน้ำพลาสติก นั่นเอง
วันนี้เราเลยชวนมาทำไอเดียใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกที่อาจกลายเป็นขยะให้คุ้มค่าโดยการเอามาทำเป็นแปลงผัก ออกมาได้น่าสนใจทีเดียวค่ะ

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– ขวดพลาสติกเหลือใช้ขนาดเท่า ๆ กัน หลายขวดเลย ยิ่งเยอะยิ่งดี

– น้ำเ ปล่าสะอาด

– เมล็ด พั น ธุ์ ผักที่ต้องการปลูก

– ดินปลูก

– ปุ๋ยคอก

– ฟางข้าวแห้งสำหรับคลุมดิน

ขั้นตอนการทำแปลงผัก

เริ่มจากถางหญ้าบริเวณที่จะปลูกผักก่อน แล้วปรับหน้าดินให้เท่ากัน ขึ้นรูปทำเป็นแปลงขนาดตามต้องการ ใช้จอบพรวนดินให้มีความนุ่มละเอียดมากขึ้น นำปุ๋ยคอกมาโรยเพื่อบำรุงผัก ซึ่งให้โรยผสมกับดินก่อน

พร้อมกับนำเมล็ดพันธุ์ผักที่เราต้องการปลูกมาหว่านได้เลย จะทำให้ผักได้รับอาหารเพียงพอ จากนั้นขุดหลุมขนาดเล็กเป็นแนวยาวรอบแปลงเอาไว้ จากนั้นนำขวดพลาสติกมาฝังลงดิน

โดยทุกขวดให้ใส่น้ำเปล่าแล้วปิดฝาขวด เราจะได้กำแพงแปลงผักเป็นขวดน้ำเรียงกันตามรูปแบบของแปลงที่ทำไว้ กลบดินให้แน่นตามแนวขวดน้ำป้องการการหลุดล้มของขวด

เมื่อล้อมด้วยขวดน้ำเสร็จแล้ว อาจมีหญ้าขึ้นมาบ้างก็คอยถอนออกเรื่อย ๆ ได้เลย

เสร็จแล้วนำฟางแห้งมาคลุมให้ ทั่ ว แ ป ล ง แล้วจัดการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำแต่ไม่ต้องแฉะ รดน้ำทุ ก วั น เป็นประจำแล้วผักของเราจะค่อย ๆ เจริญเติบโตออกมาสวยงาม แล้วแปลงผักนั้นหลังการเก็บเกี่ยวเราก็ปรุงดินใหม่และ ป ลู ก ผักได้อีกเรื่อย ๆ เลย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต