ทำกระถางแก้มลิงให้พืชผัก รดน้ำค รั้ ง เ ดี ย ว อยู่ได้ 2 อาทิตย์

ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้บางที่ก็น้ำไม่ค่อยไหล ไม่มีน้ำรดต้นไม้ หันมาปลูกใส่กระถางและรดน้ำน้อย ๆ กันเถอะ วันนี้เรามี วิธีการทำกระถาง แก้มลิงมาแนะนำ ซึ่งรดน้ำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะได้อยู่ได้นานถึง 2 สัปดาห์เลย เป็น ไ อ เ ดี ย ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อลดการใช้น้ำในการทำการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งได้ดี ซึ่งสามารถอุ้มน้ำไว้ในกระถางได้ถึง 15 วันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– ถังพลาสติก หรือ กระถาง

– ตะกร้าพลาสติก หรือส่วนบนของขวดพลาสติกขนาดเล็ก

– หินภูเขาไฟหรือถ่าน

– ท่อ PVC

– ดินปลูก

ขั้นตอนการทำ

กระถางแก้มลิงถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชได้หลายชนิด ซึ่งอาศัย ห ลั ก ก า ร ของน้ำใต้ดิน โดยนำกระถางเปล่าที่ออกแบบให้มีช่องด้านข้างเป็นช่องซึ่งเจาะไว้สูงจากพื้นประมาณ 10 ซม. เพื่อใช้ระบายน้ำออก

แล้วนำกระถางที่มีขนาดเล็กกว่าคว่ำลงไปในกระถางใบแรก พร้อมทั้งติดท่อขนาดสูงกว่ากระถางใบแรกนั้นไว้ใส่น้ำหรือดูดน้ำออก จากนั้นใส่หินปิดก้นกระถางใบที่คว่ำเพื่อไม่ให้วั ส ดุ ป ลู ก ร่ ว ง ลงไปในก้นกระถางใบใหม่ แล้วจึงใส่วัสดุปลูกลงไปจนมิดกระถางใบใน

หินนี้อาจเลือกเป็นหินก่อสร้าง หินภูเขาไฟหรือถ่าน ขนาดไม่ใหญ่มาก แล้วตามด้วยดินปลูกเล็กน้อย นำ กิ่ ง พั น ธุ์ ลงปลูกจากนั้นจึงใส่ดินที่เหลือลงไปจนเต็มขอบกระถาง

จากนั้นหาไม้มาค้ำและมัดกิ่งเพื่อป้องกันกิ่งพันธุ์โยกอันอาจทำให้รากขาด สุดท้ายเอาน้ำใส่ทางท่อน้ำจนน้ำไหลออกทางรูระบายน้ำ เสร็จแล้วรดน้ำที่โคนต้น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เป็นวิธีการทำกระถางแก้มลิงช่วยกักเก็บความชื้นในกระถางได้นานขึ้น ทำให้ไม่ต้องคอยรดน้ำต้นไม้บ่อย ๆ แม้ว่าจะมีน้ำใช้น้อยเราก็ปลูกต้นไม้ได้ สามารถดัดแปลงวัสดุที่สะดวกหาได้มาทำกระถางได้ แต่ใช้หลักการเดียวกันในการทำ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต