ต อนกิ่งมะนาว รากออกเ ย อ ะ ติดทุกกิ่ง มือใหม่ก็ทำตามได้ 

สำหรับการขยายพันธุ์ พืชนั้น ก็มีด้วยกันอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ทำง่ายและได้ผลดี เป็นที่นิ ย ม ที่สุดแบบหนึ่งคือการ ต อ น กิ่ ง วันนี้เราจึงได้นำวิธีการตอนกิ่งมะนาวมาสอนทุกคนทำกัน รับรองว่าเป็นทุกต้น ติดทุกกิ่งแน่นอน

อุปกรณ์ที่ต้องตรียม

– กิ่งพันธุ์ มะนาว

– ขุยมะพร้าว ,เ ชือกฟาง ,ถุงร้อนใส่อาหาร

– ดินปลูก (ดินร่วน กาบมะพร้าว)

– ถุงดำสำหรับเ พ าะชำ

ขั้นตอนในการทำ

– เริ่มแรก ต้องเริ่มจากการ “ทำตุ้ม” โดยการนำขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้ ไปแช่ในน้ำให้ชุ่ม จากนั้นก็บีบน้ำออกให้ขุยมะพร้าวหมาดๆ นำใส่ ถุ งร้ อ น แล้วมัดปากถุงด้วยเชือกฟางไว้ ก็จะได้เป็น ตุ้มขุยมะพร้าว

– ขั้นต่อมา ให้ทำการ “เลือกกิ่งพันธุ์ “ ซึ่งกิ่งพันธุ์ ที่ดีจะมีลักษณะดังนี้ ความยาว 50-60 เซนติเมตร เส้นรอบวง 2.0-2.5 เซนติเมตร เ ที ย บ ง่ายๆขนาดเท่าแท่งดินสอ

– จากนั้นให้ทำการ “ควั่นกิ่ง” โ ดยวิธีการคลั่นคือ ให้ควั่นห่างจากกิ่งหลัก 10 เซนติเมตร แล้วใช้ มี ด ควั่นสองรอบหัว-ท้าย ระยะห่างกันประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วลอกเ ป ลือกกิ่งออก จากนั้นก็ให้ขูดเมือกออกให้หมด

– ทำการ “มัดตุ้ม” โดยนำตุ้มที่ทำเตรียมไว้มา ผ่ า ครึ่ง จากนั้นก็ แหวก ออก แล้วนำไปครอบกิ่งบริเวณที่ทำการควั่นไว้ แบบให้แนบสนิท แล้วใช้เชือกฟางมัดตุ้มขุย ม ะ พ ร้ า ว กับกิ่งไว้ด้วยกันให้แน่น

– ขั้นต่อมา เป็นการ “ติดตามผล” จะใช้เวลาประมาณ 20-22 วัน จะเริ่มสังเกตเห็นรากสีขาวงอกออกมาให้เห็น แล้วรอต่อไปอีกจนครบ 30-45 วัน จะเ ห็นรากขึ้นมาเต็ม

– จากนั้นก็ให้ทำการ “ย้ายกิ่งตอน” โดยการตัดกิ่ ง ต อ น ออกจากกิ่งแม่ นำปูนแดงมาทา บ ริ เ ว ณ รอยตัด ที่ตัดออกจากกิ่งแม่ แล้วค่อยๆแกะเชือกฟางและตุ้มที่ห่อกิ่งอยู่ออกอย่างเบามือ โดยระวังอย่าให้รากเสียหาย

– สุดท้ายเป็นขั้นตอน “นำกิ่งตอนลงปลูก” โดยนำกิ่งตอนลงปลูกในถุงเพราะชำ ซึ่งให้เตรียมถุง เ พ า ะชำ โดยการใส่ดินร่วน 3 ส่วน และกาบม ะ พ ร้ า ว 1 ส่วน คลุกให้เข้ากัน แล้วนำกิ่งตอนมาลงปลูก ปักหลักด้วยไม้ไผ่เล็กเ พื่อเป็นการค้ำกิ่งไว้ให้ตรง

– นำไปเพาะไว้ในที่ร่ม ใช้เวลา 1-2 เดือน รากจะเ ต็มถุงเพาะชำ จากนั้นก็พร้อมสำหรับการนำไป ป ลู ก ลงดินได้เลย

ข้อเสนอแนะ : สำหรับช่วงที่เหมาะสมกับการตอนกิ่งคือ ช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนสิงหาคม เ พ ร า ะเ ป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนจนเ กิ น ไป และมีความชื้นสูง เหมาะแก่การตอนกิ่งให้ได้ผลดีที่สุด