จำไว้นะ “กรรมมันอยู่ที่ผู้พูด..ไม่ใช่อยู่ที่เรา” ใครจะ พู ด อะไรก็ช่างเขา

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา กรรมมันอยู่ที่ผู้พูด ไม่ใช่อยู่ที่เรา

ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

อย่าให้คำ ของใคร ทำร้ายได้ คำพูดใคร ไม่จำ คำใครเขา มาทำร้าย หมายมุ่ง ยุ่งใจเ อา ใจเราเข้า ใจตัว กลัวใครกัน จะดีได้ ด้ วยเรา เฝ้าแต่สร้าง จะชั่วบ้าง ต่างทำ นำมานั่น อยู่ที่ตัว กลัวกรรม ทำดีกัน เราเ ท่านั้น มั่นในดี ที่ควรทำ

ใครว่าเราก็อย่าเอามาถือสา ใครจะว่าช่างเขาเ ราไม่ไปสน จะดีชั่วอยู่ที่ตัวอ ย่ากังวล ไม่ใช่คนใครเ ขาว่าเรามา อย่าไปทุกข์กังวลคำคนนัก ควรรู้จักจดจำทำ สุ ข ได้ ใครจะว่าช่างเขาไม่เศร้าใจ จะ ทุ ก ข์ ไปทำไมใครว่าเรา

วิธีรับมือคนที่ไม่ชอบและเราก็ยังมีความสุขได้

1 ทำความเข้าใจ ผู้ที่ทำตัวน่า รั ง เ กี ย จ ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาและ ป ฏิ เ ส ธ ที่จะแก้ไขหรือแม้แต่ที่จะรับรู้ด้วยซ้ำ สาเหตุที่พวกเขาเกลียดคุณ อาจเป็นเ wราะพวกเขารังเ กียจตัวเอง เค้าถึงรังเ กียจคนอื่นไปด้วย สิ่งที่พวกเขา เ กลียดจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่wวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณ หรืออิจฉาคุณนั่นเอง

ดังนั้นพอwวกเขามีปัญหากับคุณโปรดเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย แต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเอง พ ย า ย า ม อยู่ห่างๆจากคนเหล่านี้และ ล อ ง คิ ด ในมุมมองของwวกเขา แทนที่จะรู้สึกเกลียด คุณอาจจะสงสารพวกเขาแทนก็ได้

2 แสดงน้ำใจ บางทีอาจ พู ด ง่ายแต่ทำยาก อย่างไรก็ตามคุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณ การแ สดงน้ำใจไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแ ทนมากน้อยแค่ไหน คุณไม่ควรไปตัดสินผู้อื่นจากคำพูดของwวกเค้า

แต่สิ่งที่พวกเขา ป ฏิ บั ติ ต่อคุณต่างหากคือสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติกรรมของพวกเขาเอง คนไร้น้ำใจ ส่ ว น ใหญ่มักจะทำตัวไร้ม ารยาทกับตัวเอง ที่สำคัญยังลามไปถึงคนรอบข้างด้วย

3 อวยพรให้เค้าจากใจจริง ทุกคนไม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็หนีคำ วิ จ า ร ณ์หรือคำติฉินนินทาไม่พ้นหรอก ดังนั้นคุณอ ย่าคิดมากไปเลย จงเมินเฉยใส่พวกเขาและถ้า อ ว ย พ ร ให้wวกเขาได้ก็จงทำซะ

คำสาปแช่งหรือคำ พู ด ร้ า ย ๆ ก็จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเองแหละ หรือถ้าอวยพรให้ไปแล้วพวกเขาไม่รับ เดี๋ยวคำ อ ว ย พ ร นั้นก็จะวกกลับมาหาคุณ มีแต่ข้อดีเห็นไหมล่ะ

4 เมินเ ฉยใส่ซะ คนเค้าไม่ ช อ บ อ่ะนะ พูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังไม่ชอบเ ราอยู่ดี ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเลย ทางที่ดีคือเ ราอย่าไปสนใจคำพูดหรือ เ ก็ บ มันมาคิดให้sกสมอง ใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขจะดีกว่า เ พราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะเ ห็นเองแหละว่าคุณน่ะไม่มีใครทำอะไรได้

5 อย่าไปจง เ ก ลี ย ด จงชัง ใครไม่ชอบเราก็อย่าไปตอบโต้ เพราะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเ ป็นคนน่ารังเกียจเสียเอง ให้อภัยwวกเขา อวยพรให้เค้าจากใจจริงและอย่าลืมมีน้ำใจและมอบ ค ว า ม รั ก ให้แก่พวกเขาด้วยล่ะ

ขอบคุณที่มา iamfatcat.com