กำจัดด้วงใน ม ะ พ ร้ า ว ด้วยภูมิปัญญาชาว

มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ปลูกง่าย แต่การปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายด้วย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ลมพัดแรง ฝนตกหนัก หรือหนาวในเวลากลางคืน ด้วงมะพร้าวมันมักจะเข้ามาทำลายความเสียหายให้กับการปลูกและผลิตมะพร้าว วันนี้จึงมาบอกเตือนผู้ปลูกมะพร้าวให้ระวัง และ “ป้องกันกำจัดด้วงมะพร้าวศัตรูร้ายออกไป…เพื่อให้ได้ผลผลิตมะพร้าวคุณภาพ” ตามที่ตลาดต้องการ

ด้วงมะพร้าวคืออะไร

ด้วงมะพร้าวเป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่มักจะชอบวางไข่ในต้นมะพร้าวและกัดกินยอดมะพร้าวเป็นอาหาร สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรที่ปลูก ม ะ พ ร้ า ว การจะกำจัดด้วงมะพร้าวที่ได้ผล 100 % จะเป็นการใช้เคมีแรงๆ

แต่เราไม่อยากจะนำมาใช้เ นื่องจากจะส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นเราจึงจะมาบอกวิธีที่ไม่ อั น ต ร า ย และสามารถป้องกันไม่ให้ แ ม ล ง ปีกแข็งมาทำลายต้นมะพร้าวของเราได้ โดยวันนี้จะใช้วิธีการป้องกันด้วงมะพร้าวจากน้ำมันเครื่อง จะเ ป็นเช่นไรไปดูกันเลยค่ะ

อุปกรณ์การทำ

– น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว มีสีดำสนิท ยิ่งกลิ่น เ ห ม็ น ไหม้ยิ่งมีประสิทธิภาพสูง

– ไส้ผ้านวม สำลี หรือเศษผ้าก็ได้ โดย เ ลื อ กใช้ตามที่ท่านมี

– เหล็กคีบ

ขั้นตอนการทำ

เทน้ำมันเครื่องลงในภาชนะ นำไส้ผ้านวมหรือวัสดุที่มีจุมลงไปในน้ำมันเครื่องให้เปียกชุ่มทั่วผ้า เมื่อจุ่มเสร็จ ให้นำเหล็กคีบ คีบผ้าไปวางไว้ตามจุดตรงก้านมะพร้าวที่คาดว่าด้วงมะพร้าวเจาะอยู่

ทำไมถึงใช้น้ำมันเครื่อง

คุณสมบัติของน้ำมัน เ ค รื่ อ ง จะมีกลิ่นเหม็นใหม้ พวกแมลงอื่นๆหรือด้วงมะพร้าวหากบินมาใกล้แล้วได้กลิ่น จะบินหนีทันที น้ำมันเครื่องนั้นไม่สามารถฆ่าแมลงได้ แต่จะเป็นการไล่ ป้ อ ง กั น ไม่ให้แมลงมาทำลายต้น ม ะ พ ร้ า วของเรา

ผลลัพธ์จากการใช้งาน

จากการทดลองป้องกันด้วงมะพร้าวด้วยน้ำมันเครื่อง ผ่านไป 3 สัปดาห์พบว่ายอดไม่ถูกทำลาย ต่อให้ถูกฝนชะล้างกลิ่นก็ยังคงอยู่ แถมยังไม่เป็นอันตรายต่อยอด ม ะ พ ร้ า ว อีกด้วย มะพร้าวสามารถทอดย อ ด ขึ้นต่อไปได้เหมือนเดิม ส่วนด้วงมะพร้าวก็หยุดมาทำลาย ระยะเวลาที่ป้องกันได้ โดยการทำครั้งหนึ่งจะอยู่ได้นานถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

วิธีการป้องกันด้วงมะพร้าวจาก ภู มิ ปั ญ ญ า ชาวบ้าน สำหรับท่าน เ ก ษ ต ร ก ร ที่ปลูกมะพร้าวอยู่ หากมะพร้าวของท่านถูกด้วงมะพร้าวทำลายอยู่ ท่านสามารถนำวิธีการนี้ไปพิจารณา ปรับใช้ตามความเ ห ม า ะ ส ม ได้ จากการทดลองนั้น เห็นผลชัดเจน

ที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้