การปลูก ก ล้ ว ย น้ำ ว้ า ให้ได้ผลผลิต 3 เท่า ทำครั้งเดียวคุ้ม

การปลูกกล้วยเราต่างรู้ดีว่าเพียงเอาหน่อมาชำก็ได้แล้วโดยจะซื้อหน่อมาหรือตัดมาจาก ห น่ อ ต้ น อื่นที่เรามีอยู่ในสวน วันนี้เราจะชวนมาปลูกกล้วยเพื่อให้ได้ผลผลิต 3 เท่า

ซึ่งจะได้กล้วยที่มีความสมบูรณ์ รสหวานอร่อย ซึ่งเป็นความคิดที่มาจากการเสียดาย ห น่ อ ก ล้ ว ย ที่ขึ้นมาเยอะ ไม่อยากจะทิ้งเลยเอามาลงปลูก 3 หน่อพร้อมกันเลย ปรากฏว่ากล้วยโตได้เ หมือนปกติ ขณะ ที่ผลผลิตก็เพิ่มอีก 3 เท่า

พอปลูก 3 หน่อพร้อมกันก็ไม่แปลกที่จะทำให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้น แต่ถ้าหากไม่บำรุงให้ดีก็จะได้ผลผลิตน้อยเหมือนกัน เพราะกล้วยแต่ละหน่ออาจจะแย่งอาหารกันก็ได้

เทคนิคการปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตดี แนะ เมื่อเริ่มปลูกได้ 1 เดือน ใส่ปุ๋ย 25-7-7 เร่งต้นโต เดือนละครั้ง ครบ 3 เดือน เปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 เดือนละครั้ง ให้ต่อไปอีก 6 เดือน… ช่วงระยะ 6 เดือนตั้งแต่เริ่มปลูกจะเ ริ่มมีหน่อแทงออกมา ให้เลือก ห น่ อ ที่สมบูรณ์ไว้แค่ 2 หน่อ น อ ก นั้ น ตัดทิ้งให้หมด เพื่อให้ได้ต้นใหม่ที่สมบูรณ์ที่สุด

พอเราปลูกกล้วยมาได้ 9 – 10 เดือนจะเริ่มเห็นปลีกล้วยแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นปุ๋ ย 18 – 46 – 0 ปลี ก ล้ ว ย จะได้รับสารอาหารได้ดีขึ้น โดยใส่ 1 ครั้ง/เดือนไปจนตัดเครือ

ซึ่งก็จะมีหน่อกล้วยเล็ก ๆ ทยอยออกมาเรื่อย ๆ ก็คอยตัดออกให้หมด เพื่อไม่ให้แย่ง ธ า ตุ อ า ห า ร จากต้นที่จะไปบำรุงปลี จากนั้นให้เปลี่ยนใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เดือนละครั้งต่อไป จนกล้วยออกปลีอีกครั้ง จึงเปลี่ยนมาใช้สูตรบำรุงปลี 18-46-0 เช่นเดิม

การให้น้ำกล้วย

– ประมาณของน้ำนั้นขึ้นอยู่กับ ส ภ า พ พื้นที่ ความชุ่มชื้นของดิน ปริมาณลมที่พัดผ่าน จะทำให้การคายน้ำมาก จึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหน้าดินแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน เ นื่ อ ง จากรากจะหาอาหารอยู่บริเวณผิวดิน จึงทำให้หยุดชะงักการเจริญเติบโต

– ไม่จำเป็นต้องให้น้ำมาก ให้แค่ 3-4 วันครั้งก็พอ และต้องไม่ให้ดินแห้งไป ที่สำคัญไปกว่า ก ล้ ว ย มีประโยชน์ หลายอย่างปลูกกับมะนาว จะช่วยกันแดดกันลมให้มะนาว ทำให้ผิวลูกมะนาวไม่ด้าน ขายได้ราคา

การเก็บเกี่ยวกล้วยน้ำว้า

ในการเก็บเกี่ยวเราก็ดูที่ความอ่อนแก่ของกล้วยได้เลย ดูจากเหลี่ยมกล้วยด้วย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ข้อมูลที่มา kasetnana.com kasetchaoban