9 สูตรปรุงดิน ที่ทำให้ดินดี ป ลู ก อะไรก็งาม

ดินปลูกผัก เป็นปัจจัยสำคัญทั้งเป็นที่อยู่ของรากพืชและแหล่งธาตุอาหารที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต ดินปลูกที่ดีควรมีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารเพียงพอ มีอินทรียวัตถุค่อนข้างมาก ไม่มีเชื้อโรค แมลงหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายกับพืช เพราะถ้าดินปลูกไม่ดีจะทำให้ต้นผักขาดน้ำ ขาดอาหาร จนไม่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีต่อไปได้

วันนี้เรามาแนะนำวิธีปรุงดิน 10 สูตรที่นำมาฝากกัน เทคนิคการผสมดินอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ดินคืนความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีสารเคมี ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก สูตรการบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ มีดังนี้

สูตรที่ 1 ดินเป็นกรดสำหรับปลูกไม้ประดับที่มีสีสด

นำใบมะขาม ใบชมวง ใบมะกอกไทย และใบชมพู่ โดยนำมาหมักให้เน่าเปื่อย หรือเก็บรวมใส่ถุงขยะสีดำปิดปากถุงทิ้งไว้ 7 วันเพื่อให้เน่าเปื่อย ใบไม้หมักเหล่านี้จะมีความเป็นกรด เ ห ม า ะ สำหรับดินปลูกไม้ ป ร ะ ดั บ หรือใบไม้ที่มีสี เช่น โกสน บอนสี และช่วยให้ใบและดอกสีเข้มขึ้น
 
สูตรที่ 2 ดินสำหรับปลูกพืชในกระถาง

นำใบมะขาม ใบกระถิน ใบขี้เหล็ก ใบจามจุรี ใบโสนและใบแค ที่ร่วงแล้วมากองรวมกัน และรดน้ำให้ชื้นภายใน 7-10 วัน จะเปื่อยยุ่ย สามารถนำมาผสมกับ ดิ น ป ลู ก ในกระถาง หรือนำไปหว่านโรยรอบต้นพืชที่ปลูก ถือเป็นการกำจัดเศษใบไม้ใต้ต้นได้ดี กรณีต้องการให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้ ก อ ง ร ว ม กับปุ๋ยคอก โดยใช้อัตราส่วน เช่น ใบจามจุรี 4 ส่วน : ปุ๋ยคอก 1 ส่วน เป็นต้น


 
สูตรที่ 3 ดินสำหรับแปลงผัก

นำ ต้น ใบ และรากของผักตบชวา มาสับให้เ ป็นท่อน ๆ ก องรวมกันให้เหี่ยวสัก 2-3 วันราดด้วยน้ำปุ๋ยคอก คลุมด้วย ก ร ะ ส อ บประมาณ 7-10 วัน ผักตบจะ เ หี่ ย ว ยุ บ ตัวลงและมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใส่แ ปลงผัก หรือผสมดินที่ปลูกต้นไม้ได้

สูตรที่ 4 ดินสำหรับผักกินใบ

นำละอองข้าวที่เกิดจากขัดสีข้าวเ ปลือกจะเป็นส่วนเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว จมูกข้าวและรำ โดยนำ ล ะ อ อ ง ข้าวนี้มาแช่น้ำ 1-2 วัน แล้วนำน้ำหมักที่ได้ไปรดต้นไม้ โดยเ ฉพาะผักกินใบ ซึ่งจะทำให้ใบมีสีเขียวเข้ม ยอดและใบจะอวบน่ารับประทาน
 
สูตรที่ 5 ดินร่วนซุยมีความสมบูรณ์

เ ปลือกถั่วลิสงนำมากองหมักไว้สัก 3 สัปดาห์ จนเ ปื่อยยุ่ย นำไปรองก้นหลุม เ พื่อปลูกไม้ผลหรือผสมดินปลูกต้นไม้ จะช่วยให้ดินร่วนซุยมีความสมบูรณ์


 
สูตรที่ 6 ดินสำหรับปลูกกุหลาบ

นำเปลือกกล้วยชนิดใดก็ได้ มาหั่นเ ป็นท่อน ๆ แล้วตากแดดให้แห้ง นำไปผ ส ม ดินปลูก หากนำไปใช้กับกุหลาบจะช่วยให้ออกดอกสีสันสวยงาม

สูตรที่ 7 ดินปลูกไม้ดอกกระถาง ผสมในอัตราส่วน ดังนี้

– ดินใบก้ า ม ปู 1 ส่วน

– ปุ๋ยคอก (ต้องเก่า ๆ ) 1 ส่วน

– ดินร่วน 1 ส่วน

– กาบมะพ ร้ า ว สับ 1 ส่วน

ผสมให้เข้ากัน นำไปปลูกไม้ดอกกระถางได้
 
สูตรที่ 8 ดินปลูกต้นไม้ทั่ว ๆ ไป ผสมในอัตราส่วน ดังนี้

– ดินร่วน 1 ส่วน

– ใบไม้ผุ 1 ส่วน

– ปุ๋ ย หมั ก หรือปุ๋ยเทศบาล 1 ส่วน

ผสมให้เข้ากัน นำไปปลูกต้นไม้ทั่วไปได้ เป็นดินสารพัดประโยชน์


 
สูตรที่ 9 ดินปลูกสำหรับปลูกโป้ยเซียน ผสมในอัตราส่วน ดังนี้

– ดินขุยไผ่ผสม แ ก ล บ หรือทรายหยาบ 1 ส่วน

– ถ่านป่น 1 ส่วน

– อิฐมอญทุบเล็ก ๆ 2 ส่วน

– เปลือก ถั่ ว และใบทองหลางหรือใบก้ามปูผุ ๆ 2 ส่วน
 
พืชเหล่านี้ ไม่ต้องการดินที่มีอาหารสมบูรณ์มากนัก แต่ต้องการดินที่ร่วนโปร่ง ระบายน้ำได้ดีและอุ้มน้ำได้พอสมควร เทคนิคปรับปรุงดินที่แนะนำนี้ สามารถช่วยให้การปลูกผักประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

แม้ผู้ปลูกส่วนใหญ่มักมีความคิดว่า ดินอะไรก็ปลูกผักได้ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ การปรับปรุงและ เ ต รี ย ม ดิ น ให้สมบูรณ์ก่อนปลูกพืชมีความสำคัญอย่างมาก เพราะสุดท้ายแล้วพืชผักที่ปลูกจะเจริญเติบโตได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง โรคและแมลงศัตรูรบกวนน้อย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล fourfarm.com