9 ภาพมงคลประดับบ้าน ส่งเสริมโชคลาภ เ งิ น ท อ ง ไม่ขาดมือ

เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่า การแต่งบ้าน นอกจากจะทำให้บ้านสวยงามและน่าอยู่มากขึ้นแล้ว ยังสามารถเสริมดวงเรื่องโชคลาภ และดวงทางด้านการเงินได้อีกด้วยนะ ถ้าเราแต่งอย่าง ถู ก วิ ธี ตามหลักฮวงจุ้ย แต่จะแต่งบ้านอย่างไร? ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย และเสริมดวงทางด้านการเงินล่ะ วันนี้เรามีเคล็ดลับการนำภาพมงคลมาแต่งบ้าน เพื่อเสริมดวงให้ปังๆ ส่วนจะมีภาพอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 ภาพเสือ

ภาพวาดเสือได้เป็น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ของความมีอำนาจ มีความแข็ง แกร่ง และมีความกล้าหาญ มีความเป็นผู้นำ หากได้ลองสังเ กตดูผู้บริหารใหญ่ๆนั้นเขาจะหารูปภาพวาดเสือมาแขวนเอาไว้ในห้องทำงาน หรือจะใช้เ ป็นรูปปั้นเสือมาวางเอาไว้ จะเป็นการเสริมบารมีให้กับตนเองและธุรกิจที่ทำจะประสบผลความสำเร็จได้

2 ภาพช้าง


ช้างเป็นสัตว์แห่งความสมบูรณ์ ความใจดี ไม่เบียดเบียนใคร ตามความหมายช้างหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และลักษณะที่สูงใหญ่ของช้างตามหลักฮวงจุ้ยเปรียบเหมือนภูเขาสูงใหญ่ ช่วยเพิ่มความ อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ความสำเร็จ ความกระตือรือร้น

ตำแหน่งการติดตั้ง ทิศใต้ กระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำงาน
ทิศเ หนือ กระตุ้นโชคลาภ
ทิศตะวันออก เสริมความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ทิศตะวันตก เสริมเรื่องเงินทอง

ข้อควรระวัง ต้องเป็นรูปช้างหันข้าง และไม่หันออกนอกบ้าน

3 ภาพเรือสำเภา


เนื่องจากในสมัยก่อนการค้าขายต่างแดนต้องใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะในการขนสินค้า จึงทำให้เรือสำเภาเป็น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แห่งความมั่นคง ซึ่งตามความเชื่อหมายถึง การทำมาค้าขายที่ราบรื่น ไร้อุปสรรค มีเงินทองมั่งคั่ง ได้ผลกำไรงาม

ตำแหน่งการติดตั้ง
 โดยส่วนใหญ่นิยมติดตั้งทางทิศตะวันออก หรือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยเสริมพลังฮวงจุ้ย

ข้อควรระวัง
 ห้ามเป็นภาพที่หันหัวเรือออกนอกบ้านโดยเด็ดขาด

4 ภาพตระกร้าผลไม้


ผลไม้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ หากจะให้ดีในภาพควรมีผลไม้ดังนี้

กล้วย หมายถึงการกวัก โ ช ค ล า ภ เข้ามา การมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง

แอปเปิ้ล หมายถึงความสันติสุข

สาลี่ หมายถึงโชคลาภ เงินทอง

ส้มสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมงคล

องุ่น หมายถึง ความเพิ่มพูนเงินทอง

ตำแหน่งการติดตั้ง ห้องอาหาร

ข้อควรระวัง ควรหลีกเลี่ยงภาพผลไม้ที่แห้งเฉา

5 ภาพต้นไผ่


ต้นไผ่เป็นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปี แม้ในฤดูหนาวต้นไผ่ก็จะไม่แห้งตาย ลำต้นตรง และเมื่อโดนลมต้นไผ่ก็จะเอนอ่อนพริ้วไหวไปกับสายลม ตามความเชื่อต้นไผ่หมายถึง ความก้าวหน้า การเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยั้ง ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง

ตำแหน่งการติดตั้ง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ข้อควรระวัง ห้ามเป็นภาพต้นไผ่ที่ลำต้นแตกหัก

6 ภาพนกยูง


นกยูงเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม และด้วยลวดลายของหางที่เหมือนดวงตา จึงมีความเชื่อว่านกยูงเ ป็นสัตว์ที่มีหนึ่งพันดวงตา ที่ช่วยจับตามอง และปัดเป่าความชั่วร้าย ตามความเ ชื่อมงคลนกยูงจะช่วยป้องกันการทรยศ ไม่ซื่อสัตย์จากบริวาร ลูกน้อง และหุ้นส่ วนทางธุรกิจ ทั้งยังช่วยเสริมความเจริญในด้านการเงิน

ตำแหน่งการติดตั้ง
 โถงทางเดินเข้า หากใครอยากเสริมเรื่องความรักให้ใช้ภาพนกยูงคู่ หรือนกยูงรำแพน

ข้อควรระวัง
 ระวังอย่าให้ภาพเก่าหรือสกปรก เพราะจะทำให้เกิดความอัปมงคล

7 ภาพม้า 8 ตัว 8 อิริยาบถ

ตัวเลขของความเป็นมงคล คือ ตัวเลข 8 คนโบราณนั้นได้มีความเชื่อ ให้หารูปภาพม้าเป็นสัญลักษณ์ของความรวดเร็ว ความแข็งแรงและความว่องไว ที่จะไม่หยุดอยู่กับที่ ให้หารูปภาพม้า 8 ตัว 8 อิริยาบถนำมาแขวนเอาไว้ที่ผนังบ้า น จะช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้า ความรุ่งเรืองความสำเร็จในอาชีพการงาน

8 ภาพน้ำตก น้ำไหล

ภาพที่เป็นทะเล น้ำตก ลำธาร แม่น้ำ ภาพธรรมชาติ หามาวางเอาไว้ด้านหลังโต๊ะทำงานหรือบริเวณของเคาน์เตอร์ที่เก็บเงิน เป็นสายน้ำ เป็นตัวเรียกเงินทองเรียกความโชคดีเข้ามา และสิ่งสำคัญนั้นให้ดู กระแสน้ำในภาพด้วยว่าไหลเข้าลงโ ต๊ะเข้าในห้อง ไม่ควรที่จะหันน้ำไหลไปทางประตูหน้าต่าง เ พราะนั่นจะทำให้การเ งินที่เข้ามารั่วไหลออกไปด้านนอก

9 ภาพมังกร


มังกรเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีน ทั้งยังเป็นสัตว์เทพ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ บารมี ความรุ่งเรือง ความแข็งเกร่ง ตั้งใจ และอดทน หากเป็นภาพมังกรเหยียบเมฆจะสื่อถึงอำนาจ การเป็นผู้นำ

ตำแหน่งการติดตั้ง ทิศตะวันออกของบริษัท หรือบ้าน และให้หันหัวเข้าด้านใน

ข้อควรระวัง ห้ามติดตั้งไว้ในห้องนอนเด็ดขาด

เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆ ชอบภาพไหน อยากเสริมดวงด้านใด หาซื้อมา ป ร ะ ดั บ บ้ า น ด่วนเลย ดวงจะได้ปังๆ รับโชค

ขอบคุณข้อมูลจาก : horoscope.trueid