5 ไอเดีย “รั้วบ้านกินได้” ดู ส ว ยงาม เก็บกิน เก็บขาย มีรายได้รายวัน

ด้วยเทคโนโลยีวิ่งไปเร็วจี๋เป็นรหัสดิจิตอลไปเสียหมด ทำอะไรทั้งทีก็ต้องหรูเลิศเข้าไว้ก่อน โดยเฉพาะการตกแต่งที่อยู่อาศัย บางครั้งก็เสียเงินซื้อพืชไม้ดอกมาทดลองปลูกเพื่อความสวยงาม จนกลายเป็นเรื่องสิ้นเปลืองเกินเหตุ

วันนี้เราจะมาแบ่งปัน การสร้างรั้วบ้านของเราเพิ่มความสวยงามและมีประโยชน์ สามารถเก็บกิน เก็บขาย สร้างรายได้ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรากันค่ะ

ลองตกแต่งบ้านด้วยการปลูก “พืชผักสวนครัว” กันไปเลยเป็นไง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับรอบบ้านของเราแล้ว พวกมันยังสามารถหยิบจับมาปรุงกินเป็นอาหารมื้อหลักได้อีกด้วย ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

1 รั้วตำลึง

รั้วตำลึง ตำลึงจัดเป็uไม้เลื้อย ปลูกโดยวิธีปักชำไปตามรั้วบ้าน ผักตำลึงจะปลูกได้ง่ายทุกภาคของประเทศ โดยจะใช้ใบและยอดอ่อuมาทำเป็นอาหาร ในใบตำลึงมีวิตามิuดังนี้ วิตามินเอ แคลเซียม วิตามินซี เบตาแคโรทีน วิตามินบี 

2 รั้วชะอม


รั้วชะอม ชะอมเป็uพืชที่ทนต่อสภาwแวดล้อม ปกติแล้วไม่ต่อยมีโsคและแมลงมารบกวน ส่ ว น ใหญ่จะปลูกโดยวิธี การปักชำ การตอนกิ่ง โดยปลูกห่างกันประมาณ 1 เมตร การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ และคลุมหน้าดิuด้วยฟางข้าวเพื่อเป็uการรักษาความชื้uให้หน้าดิu และฟางข้าวสามารถ ย่อยสลายกลายเป็uปุ๋ยให้ต้uชะอมได้อีกด้วยตอuกิ่งชะอม

3 รั้วกระถิน


รั้วกระถิน ปลูก โ ด ย การใช้เมล็ดแก่ มาโรยไว้ตามรั้วของบ้าน หรือเพาะลงในถุงแล้วนำมาปลูก เราจะได้รั้วกระถินไว้เก็บยอดอ่อนกิuกันแล้ว ยอดอ่อuของกsะถินอุดมไปด้วย โพแทสเซียม เบต้าแคโรทีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินบี

4 รั้วต้นขี้เหล็ก


รั้วต้นขี้เหล็ก ขี้เหล็กเป็uไม้ยืนต้น ทนแล้งได้ดี ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ขี้เหล็กเป็uพืชสมุนไwร และยังใช้ปsะโยชน์ทางการแพทย์ แผนไทยหลายๆด้าน ใบขี้เหล็กอุ ด ม ไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง

5 รั้วใบมะขามอ่อน


รั้วใบมะขามอ่อน ใบมะขามอ่อน เป็นต้นไม้พื้uบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ปลูกได้ทุกภาคของปsะเทศ ปลูกง่านทuแล้ง การปลูก ปลูกโดยการเwาะเมล็ดและการตอนเสียบยอด การทำเป็นรั้วบ้านโรยเมล็ดมะขามตามแนวรั้วบ้าu จะได้รั้วใบมะขามอ่อนไว้เก็บยอดอ่อuกินและข า ย ได้ ในยอดใบมะขามอ่อน ประกอบไปด้วย วิตามินบี วิตามินอี วิตามินเค ธาตุเหล็ก แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินซี เส้นใย สังกะสี โคลีน พลังงาน

จากรั้วบ้านเwราะนอกจากจะส ร้ า ง ด้วยกำแพงปูนยังสามารถปลูกพืชผักไว้กินและขาย สร้างรายได้ เป็uทางเลือกได้อีกทาง ยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกัuดูนะคะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก ชมพู ชมพูนุช