4 วิธีสอนลูกให้เชื่อฟัง แบบไม่ต่อต้าน

ยิ่งลูกโตขึ้น การหวังลูกให้เป็นเด็กเชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย ยิ่งกลายเป็นเรื่องยาก เพราะลูกเริ่มมีความคิดและความต้องการเป็นของตัวเอง บางครั้งลูกสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่า

หรือบางครั้งลูกก็ไม่อยากคุย ไม่อยากทำในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ จึงใช้วิธีทำหูทวนลม และเพิกเฉยต่อคำพูดของคุณพ่อคุณแม่ และนั่นอาจจะทำให้คุณสติแตกได้

การใช้เทคนิคที่เหมาะสม สำหรับการสอนให้ลูกเข้าใจ เชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ สอนลูกให้เชื่อฟังมากขึ้น โดยไม่ต้องขึ้นเสียงให้เกิดความกระทบกระทั่งในครอบครัวดังนี้

1 ฟังลูก เข้าใจลูกให้มากๆ

มันคือข้อสำคัญสำหรับการ ส อ น ลู ก นั่นคือ การเปิดพื้นที่ ให้เขาได้มีโอกาสพูด ไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่จะถูกเสมอไป เพราะบางทีเด็กก็มีแง่มุมความคิด ที่เป็นของเขาเหมือนกัน

ฉะนั้น จึงควรให้เด็กได้ลองพูด เสนอ มุ ม ม อ ง ของเขาหน่อย และจะผิดถูกอย่างไร คุณเองก็จะได้รับรู้ความรู้สึก นึกคิดของลูก มันทำให้คุณแก้ไขปัญหา ที่ต้นสายปลายเหตุได้

2 สอนด้วยการเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น

เพราะเด็กๆ ในช่วง 3-6 ขวบ มัก ล อ ก เลียนแบบคนใกล้ชิดเสมอ และซึ่งบางที ก็ยังไม่สามารถ แ ย ก อะไรได้ว่า ควรหรือไม่ ฉะนั้นเนี่ย ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกลอกเลียน แต่พฤติกรรมที่เหมาะสม ที่ดีๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่าง ให้เขาเห็น และสิ่งเหล่านั้น ที่มันจะทำให้ลูกสามารถจดจำ นำไป ป ฏิ บั ติ ได้

3 สอนให้ลูก พึ่งตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้

ประโยคคำสั่ง อย่า! ไม่! ห้าม! ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเ องไม่ได้เรื่อง ทำอะไรก็ไม่ดี โดนห้ามตลอด ส่งผลต่อให้ลูกขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง กลายเ ป็นคนไม่มั่นใจ กลัวผิด และไม่กล้าที่จะคิดริเ ริ่มอะไรใหม่ๆ ในการสอนลูกก็คือ เราควรฝึกให้ลูกใช้ความคิด ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ไม่ควรห้ามเขา เ พราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้

นอกจากนี้ควรหากิจกรรมสนุกๆ ทำร่วมกันกับลูก เมื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกทำไม่ถูกต้อง จะได้สอนลูกให้คิดแก้ปัญหา และสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปได้ด้วย

4 ใช้คำพูดสุภาพ และสายตาแห่งความรัก

เมื่อไรก็ตามที่ลูกทำผิด หรือไม่ทำตามสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอก คุณอาจจะอดไม่ได้ที่จะตะคอกลูกด้วยคำพูดแรงๆ และไม่สนใจฟังในสิ่งที่ลูกอยากอธิบาย การขึ้นเ สียงหรือตะคอกอาจทำให้ลูกสงบลงได้ก็จริง แต่ในอนาคตลูกก็จะทำผิดซ้ำอีกอยู่ดี

ฉะนั้น วิธีที่เ หมาะสม ในการสอนลูกคือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ ในโทนเสียงที่อ่อนหวาน และเ รียกชื่อลูกทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะ ส อ น อะไร จะทำให้ลูกหัน มารับฟัง หัน มาสนใจได้มากขึ้น

จงสอนลูกซะใหม่นะ จงหัน มาให้ความรักกับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้าใจลูก สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ ถึงปัญหาแท้จริง ว่าเกิดขึ้นอย่างไร เป็นมาอย่างไร และจะแก้ไขได้อย่างเข้าใจมัน

ที่มา s a n o o k  , aboutmom.co