4 วิธีง่ายๆ แก้ ข นุ น เน่าคาต้น

วิธีแก้ขนุนเน่าคาต้น สำหรับเกษตรท่านใดที่ปลูกขนุนแล้วเจอกับปัญหานี้อยู่ วันนี้เรามีวิธีแก้มาฝากทุกๆคนกันค่ะ

1 รีบเด็ดทิ้งแล้วเผาไฟ

เมื่อพบว่าผลอ่อนของขนุนมีผลสีดำและมีเยื่อขาวๆรอบๆผล นั่นคือขนุนอาจเน่า จึงควรให้รีบเด็ดออก แล้วนำมาเผาไฟให้หมดไม่ว่าจะเป็นน้อยเป็นมาก อย่าเด็ดแล้วกองทิ้งไว้ให้เผาไฟทันที เนื่องจากเชื้อ ราจากผลขนุนสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ต้นขนุนและลูกขนุนอื่นๆได้

2 ครอบถุงห่อผลอ่อน

เชื้อราที่ทำให้ขนุนเน่าคาต้นก็มาจากฝนได้ ดังนั้นการครอบถุงก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ซึ่งสามารถช่วยป้องกันเชื้อราที่ติดมากับศัตรูพืชได้อีกเช่นเดียวกัน เช่น แมลงหวี่ ในการใช้ถุงครอบผลอ่อนไว้ตั้งแต่ออกผลใหม่ๆ นอกจากจะช่วยให้ขนุนโตมาผลสวยแล้วยังป้องกันนกและกระรอกอีกด้วย

3 ตัดกิ่งให้โดนแดด

การที่ขนุนออ่อนเน่าคาต้น อาจเกิดจากที่ไม่โดนแสงแดดเลยเป็นเวลานาน ซึ่งแสงแดดนั้นสามารถช่วยให้ลดการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี จึงควร ห มั่ น ตัดแต่งกิ่งขนุนให้โปร่งอย่าให้ทึบจนเกินไปนักและทำการถางบริเวณโคนต้นให้ ส ะ อ า ด เตียนโล่งอยู่เสมอก็สามารถลดการเกิดเชื้อราในผลขนุนได้ค่ะ

4 น้ำส้มควันไม้

อีกหนึ่ง ส า เ ห ตุ ที่ทำให้ขนุนเน่าและแพร่กระจายอย่างรวดเ ร็วนั่นคือ แมลงหวี่นั่นเองค่ะ แมลงหวี่มักจะเข้ามาตอมดอกและผลอ่อนของขนุน ซึ่งขาและตัวของแมลงหวี่อาจติดเชื้อราจากแ หล่งอื่นแล้วมาเ กาะผลและดอกของขนุน ทำให้ติดเชื้อราในขนุนทำให้เน่าได้

ดังนั้นจึงต้องใช้น้ำส้มควันไม้ในช่วงการออกผลอ่อนของขนุนโดยผสม น้ำส้มควันไม้ 100 มิลลิลิตร ต่อ น้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว ต้ น ข นุ น เพื่อไล่แมลงหวีไม่ให้มาตอนและเกาะผลขนุนค่ะ

เป็น 4 วิธีง่ายๆที่ช่วยให้ ข นุ น อ่ อ น เติบโตได้ดีและแข็งแรงไม่เน่าคาต้นเสียก่อน ใครปลุกขนุนไว้แล้วเจอปัญหานี้ก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา Postnoname