3 ภูมิปัญญา วิธีจัดการกับ ปั ญ ห า เชื้อราในดิน

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยสำหรับคนที่ชอบปลูกผักพื้นที่น้อย สร้างรายได้ นั่นก็คือ สารอาหารในดินไม่เพียงพอ ดินไม่มีคุณภาพ และเชื้อราในดิน ปัญหาเหล่านี้แม้จะมีทางแก้ได้หลายวิธีแต่ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญเป็นอย่างมาก

อีกทั้งอาจทำให้ต้นไม้ในกระถางโตไม่ได้คุณภาพและไม่มีผลผลิต ซ้ำร้ายอาจกลับบ้านเก่า ถึงต้องย้ำอยู่เสมอว่า การเตรียมดินสำหรับปลูก จึงเป็นหัวใจหลัก ต้นไม้ผักหรือผลไม้ที่จะนำลงกระถางปลูก จะรอดหรือโตได้ก็เพราะดิน

แม้เราจะคิดว่าใส่ปุ๋ยและเพิ่มแร่ธาตุลงกระถางก็เพียงพอ แต่กระถางไม่ใช่ร่องสวน หรือในแปลงปลูก การพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยไม่ใช่คำตอบที่ดีนักเพราะปุ๋ยจะสัมผัสกับรากไม้โดยตรง และการพรวนดินในกระถางก็ทำได้ยาก โรคต่างๆ จึงเกิดได้ง่ายกว่าในแปลงปลูก

วันนี้เราจึงนำวิธี กำจัดเชื้อราในดิน มาฝากทุกคนถึง 3 วิธี ด้วยกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยวิธีที่ 1 ใบมะรุม

ในใบมะรุม จะมีไนโตรเจนสูง ซึ่งมี ฤ ท ธิ์ ช่วยกำจัดและยับยั้ง เชื้อรา ในพืช และยังช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งวิธีนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กัuมายาวนานจากรุ่นปู่ย่าตายายของเรา ช่วยกำจัด เชื้อรา ได้ผลดีเลย

วิธีทำ : วิธีนี้จะเหมาะกับพืชที่ยังไม่โตมากนัก ให้ทำการเปลี่ยนดินในกระถางใหม่ และนำดินปลูกผสมปุ๋ยหมักและใบมะรุมคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำลงใส่ใน ก ร ะ ถ า ง จากนั้uก็นำพืชลงปลูกใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำ : ไม่แนะนำการ กำจัดเ ชื้ อ ร า ในดิuด้วยสารเคมี กับการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ เพราะจะทำให้พืชผักของเราได้รับสารเคมี ไปด้วย

วิธีที่ 2 น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควัuไม้คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีลั ก ษ ณ ะเหลวสีน้ำตาลแดงหรือสีเ หลืองอมน้ำตาล ได้จากการควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา 300 – 400 องศาเซลเซียส มีประโยชน์มากมาย

วิธีทำ : สำหรับการใช้น้ำส้มควัuไม้ ให้นำมาผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 200 จากนั้นก็นำไปพ่น หรือราดตามโ ค น ต้นพืช และราดซ้ำทุก 7 วัน ก็จะช่วย กำจัดเชื้อราได้

วิธีที่ 3 ใช้ปูนขาว

สำหรับคุณ ส ม บั ติ ของปูนขาว มีความเป็uด่างสูง เมื่อนำไปหว่านโรยในพื้นและผนังด้านข้างบ่อ ก็จะทำให้ความเป็น กรด และด่างของดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป มี ค ว า ม เ ป็ น ด่างสูงขึ้น จึงทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆจุลิuทรีย์ ต่างๆ อาจจะเจริญเติบโตได้ช้า

วิธีทำ : ก่อนอื่นให้ทำการพรวนดินuก่อน และให้โรยปูuขาวลงไปด้วยในระหว่างที่พรวนดิน เพื่อเป็นการปรับส ม ดุ ล ดิน และช่วยลด เชื้อรา ในดินได้

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล opsmoac.go.t