2 สูตรเด็ดปุ๋ยยูเรียน้ำ ทำใช้เองประหยัด เพื่อลดต้นทุนเกษตรกร

“ปุ๋ยยูเรีย” หรือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในรูปปุ๋ยสูตร 46-0-0 เป็นปุ๋ยที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง ทำให้พืชผักโดยเฉพาะผักใบที่ต้องการธาตุไนโตรเจนมากเป็นพิเศษ เจริญเติบโตงอกงามอย่างรวดเร็วทันใจใครหลายคน

วันนี้เราจึงมีสูตรการทำปุ๋ยยูเรียแบบประหยัดงบ มาฝากชาวเกษตรกรกันค่ะ เพื่อ ล ด ต้ น ทุ น ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และยังเพิ่มปริมาณผลผลิตอีกด้วย โดยวันนี้นำมาฝากด้วยกัน 2 สูตรไปดูกันดีกว่าว่าทำอย่างไรกันบ้าง

วิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์ สูตรหนึ่ง ส่วนผสมดังต่อไปนี้


– ใช้ถั่วเหลือง 1 กก.


– กากน้ำตาล 1 กก.


– น้ำซาวข้าวประมาณ 10 ลิตร

ขั้นตอนการทำ : ใช้ถั่วเหลืองดิบๆ ไม่ต้องต้มหมักรวมกับกากน้ำตาลและน้ำ ซ า ว ข้ า ว หมักทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน
หลังจากนั้นให้เรา ก ร อ ง เอาแต่น้ำ จะได้น้ำปุ๋ยหมักยูเรียที่เทียบเท่า ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 หนึ่งกระสอบ แต่เราสามารถทำได้ในราคาไม่เกินร้อย

วิธีการนำไปใช้ : ใช้ 2 ช้อนโต๊ะ /น้ำเปล่า 20 ลิตร จะฉีดพ่นทางใบ หรือลดโคนต้นก็ได้ทุกๆ 7-10 วัน จะได้เท่ากับปุ๋ยสูตร 57-0-0 เลยทีเดียว

วิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์ สูตรสอง

ส่วนผสมที่สำคัญ

– ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม

– สับปะรดทั้งเปลือก 2 กิโลกรัม

– กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม

– จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร
 (นำหน่อกล้วยมาสับให้ละเอียด ทั้งต้น เติมกากน้ำตาลลงไป 1 ลิตร หมักไว้ 10 วัน)

– น้ำซาวข้าว 10 ลิตร หรือ น้ำมะพร้าว 10 ลิตร (ใช้อะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

วิธีทำการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ

– นำสับปะรดมาสับเป็นชิ้นๆเอาทั้งเปลือกและถั่วเหลืองใส่ลงในถังหมัก ตามด้วยกากน้ำตาล จุลินทรีย์หน่อกล้วย และน้ำซาวข้าวที่เตรียมไว้ผสมลงในถังหมักคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 14 วัน กรองเอาแต่น้ำก็จะได้ปุ๋ยยูเรียน้ำที่ต้องการการนำไปใช้

ปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นกล้า พืชผักอื่นๆใช้ได้กับผักทุกชนิด หรือต้นข้าว ประมาณ 3-7 วัน
(กรณีใช้จำนวนมาก ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร)

**กรณีฉีดพ่นต้นกล้าหรือข้าวนาหว่านที่กำลังเริ่มงอกแตกยอด ให้ใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5 ลิตร+จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตร+ฮอร์โมนไข่ 5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วนาข้าว ประมาณ 3-7 วัน จะช่วยเร่งการเจริญ เ ติ บ โ ต ได้ ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรค รวงใหญ่ น้ำหนักดี โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอีกต่อไป

คุณสมบัติที่ควรรู้

ถั่วเหลือง เป็นพืชที่มีธาตุ ไนโตรเจน ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการหมักจะได้กรดอะมิโม-โปรตีนต่างๆที่มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้ดี

สับปะรด ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ช่วยย่อย โ ป ร ตี น ทำให้กรดอะมิโนออกมาจึงทำให้ได้กรดอะมิโนเป็uน้ำปุ๋ยยูเรียที่มีคุณภาพ

จุลินทรีย์หน่อกล้วย ช่วยเป็นหัวเชื้อย่อยสลายวัถุดิบที่หมักให้ขยายจุลินทรีย์ต่างๆออกมาเป็นปุ๋ยยูเรียน้ำ

น้ำซาวข้าว มีวิตามินบีซึ่งช่วยเร่งราก

กากน้ำตาล ช่ ว ยเป็นอาหารจุลินทรีย์ทำให้กระบวนการหมักปุ๋ยสมบูรณ์ได้คุณภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของยูเรีย ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 เป็น แ ม่ ปุ๋ ย ที่ให้แร่ธาตุอาหารหลักไนโตรเจu ซึ่งพืชทุกชนิดมีความต้องการในปริมาณที่สูงมาก โดยทั่วไปไนโตรเจนเป็น แ ร่ ธ า ตุ อาหารในดินที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช

จึงมีความจำเป็นต้องใส่เพิ่มในทุกกรณี เพื่อให้พืช เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต งอกงาม ได้ผลผลิตที่ดี โดยปุ๋ยยูเรีย ช่วยทำให้พืชมีใบสีเขียว มีส่วนในการ สั ง เ ค ร า ะ ห์ แสงทำให้พืชเจริญเติบโตมีความสูง ใบเจริญงอกงามมีขนาดใหญ่ ใบดกหuา ใบสีเขียวเข้ม และช่วยเพิ่มโปรตีนในผลผลิต

ปุ๋ยยูเรียน้ำไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้ดินร่วนซุย ไม่แน่น ไม่แข็งเหมือนกับใส่ ปุ๋ ย เ รี ย ที่เป็นสารเคมี รากของต้นข้าว-พืชจะงอกหรือเดินได้เร็วขึ้นเนื่องจากได้ วิ ต า มิ น บี จากน้ำซาวข้าวเป็นตัวช่วยดังที่กล่าวมาข้างต้น

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต