15 ข้อนี้ ทำได้ก่ อ นเข้าวัย 45 ชีวิตจะสุขสบาย มีเ งิ น ใช้ตลอดชีวิต

1 ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอยากของตนเอง โดยทยอยซื้อ ของชิ้นใหญ่ อย่าซื้อทีเดียวติดๆกัน เช่น โ ท ร ศั พ ท์ มือถือแพคเกจเที่ยว และรถยนต์  ให้เว้นช่วงห่างๆกัน เพราะความอยากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเ ราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน

2 ศึกษาหาความรู้การเงินให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บบอร์ดแฟนเพจยูทูบ และเพื่อนๆ ช่ อ ง ทางเข้าถึงความรู้มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึก ซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

3 ลดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

สิ่งแรกทำ เรื่องรีไ ฟ แ น น ซ์ บ้าน เพื่อลดด อกเบี้ย มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเ ดือนมันช่วยประหยัด ไปปีละแสนบาทเลยล่ะ

4 ระวังวิกฤติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติ ต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เกอร์ ทำให้คนรวย จนลงในพริบตาความรู้เ ศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำสลับกันตลอด การสังเ กตดัชนี ชี้วัดทางเ ศรษฐกิจมันช่วยให้ลงทุน ถูกจังหวะและความเสี่ยงไม่สูง

5 ใช้บัตรเครดิต เป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำ จ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลด ค ะ แ น น สะสมได้เงินคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตร เครดิตหลายใบ โดยชำระเต็มจำนวนและเลือกใช้บัตร ที่ให้ส่วนลดมากที่สุด

6 ออมเงินแบบอื่นนอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงิน ทางเ ลือกได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้น กู้กองทุน รวม และประกัน ชีวิตเป็นต้น อยากแนะนำให้ลอง เ พราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไว

7 หัดลงทุนเพื่อให้มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเ ป็นรายได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารทุนทองคอนโดและขายของออนไลน์ ก่อนลงทุน ต้ อ ง ศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน

8 จงเลือกนำเงินไปลงทุนเฉพาะเงินเย็น

การลงทุนต้องใช้เวลาและมีโอกาสขาดทุน และถ้าขาดทุนจริง เราจะได้ไม่ เ ดื อ ด ร้ อ น มากนัก ควรกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพทางการเงิน ต้องเ กิดขึ้น การอยากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีรายได้เข้ามา อย่างสม่ำเ สมอแม้ไม่ต้องทำงานเชื่อว่าทุกคนทำได้

9 จงเลือกทำงานที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่ เ ห ม า ะ สม กับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโตได้เร็ว ที่สำคัญควรเ ลือกทำงานกับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

10 เรียนรู้การลงทุนโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเ งินลงทุนน้อย เช่น ผมลงทุนคอนโดยย่านพระราม 9ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เงินตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ ธนาคาร ผ่อนจ่าย เดื อนละหมื่นบาท

ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ขายกันในเว็บไซต์ราคา 2.8 ล้านบาท หากขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่าเช่ากับยอด ผ่อน อีกด้วยนะ

11 จงเลือกทรัพย์สินที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เ ปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเ ป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออกไปเราควรเลือกบ้านในทำเลดี ราคาคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวกโดยไป เ ยี่ ย ม ชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อเลือกรถรุ่น ที่เป็นที่นิยมของตลาดคุ้มค่าและไม่เสียบ่อย

12 เรียนรู้จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุน ต้องเคยขาดทุนเ ป็นเรื่องปกติ อาจเคยติดหุ้นวงใน มาเกือบสิบปี เ พิ่งจะขายได้ไม่ต้องเลิกลงทุน ในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้น ในแบบที่เคยเจ็บมาก่อน

13 เริ่มบันทึกการเติบโตของทรัพย์สินและรายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่อง ว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมาย ได้แก่การเติบโตของรายได้ การเติบโตของ ท รั พ ย์ สิ น และผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิน

14 จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเ งินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ควรให้รางวัลตัวเอง ในแต่ละปี ไม่เกิน 30% ของเ งินโบนัสแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุน
ทำเช่นนี้ได้ เราจะมีความสุข ในการเ ก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

15 เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้ วิธีการบริหาร เงินที่ถูกต้อง จนมีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไปไม่ใช่เ รื่องยากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรก เอาไป ต่ อ ย อ ด ความมั่งคั่ง
 
ที่มา : g a n g b e a u t y