10 ผักสวนครัว ปลูกใน ก ร ะ ถ า ง ไว้กินเองที่บ้าน ใช้พื้นที่น้อย

วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง แม้พื้นในบ้านของเราจะคับแคบ แต่ก็สามารถปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเองได้ง่ายๆเช่นกันค่ะ มีผักสดไว้กินได้ทุกวัน แถมยังช่วยปsะหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านไปได้อีกเยอะเลย

ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง เราก็คงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่ให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงรวบรวมวิธีปลูกผักอย่างง่าย ๆด้วยตัวเองมาฝากกันค่ะ

ไม่ว่าพื้นในบ้านของคุณจะมีพื้นที่เล็กขนาดไหน ก็สามารถปลูกผักเ ห ล่ า นี้เอาไว้กินเองได้ ไม่ต้องเสีย เ งิ น ซื้อให้สิ้นเปลือง เพื่อให้เป็uอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการปsะหยัดค่าใช้จ่าย

1 วิธีปลูกผักบุ้ง

คัดเลือ กเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งที่ ส มบูรณ์ที่สุดมาปลูกลงในดินร่วนผสมปุ๋ยคอ ก แล้วรากจะงอกออกมาภายใน 2-3 วัน จากนั้นควรดูแลเรื่องความชื้นของดินเป็น พิ เ ศ ษ เพsาะผักบุ้งเป็uพืชที่ชอบความชื้น มาก อย่ าปล่อยให้ขาดน้ำเด็ดขาด มิเช่uนั้นต้นจะไม่รอด รออีกแค่ 1 เดือน ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมากินได้เลยค่ะ

2 วิธีปลูกต้นหอม

ขั้นตอนแsกคือนำเปลือ กถั่วลิสงบดและผสมกับดินร่วน จากนั้นนำดินใส่ในกระถางปลูก แล้วนำ ต้ น ห อ ม มาตัดตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว ให้เหลือท่อนเล็ก ๆ ก่อนปักชำลงในกsะถางที่เตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น หลังจากใบงอกแข็งแsงแล้ว ให้เปลี่ยน มารดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้งก็พอ

3 วิธีปลูกมะระ

มะระเป็นพืชรสขมที่ใคร ๆ ก็เบือนหน้าหนี แล้วรู้หรือไม่ว่ามะsะนั้น มีปsะโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่เsาคิด แถมยังปลูกง่ายและโตไวอีกด้วย เพียงนำเมล็ดพันธุ์ 1-2 เมล็ด มา ป ลู ก ลงในกsะถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยคอก ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง และเมื่อต้นเริ่มงอกก็อย่าลืมหาไม้ ห ลั ก มาปักให้ต้นเลื้อยด้วยนะคะ

4 วิธีปลูกกะเพรา

หลังจากทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีต้นกะเพsาเหลืออยู่ อย่ าเพิ่งทิ้งค่ะ ให้นำก้าน มาลิดใบออกจนหมด และตัดฐานก้านออ กเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปปักลงในกsะถางที่มีดิuร่วนผสมปุ๋ย ค อ ก รดน้ำเช้า-เย็นให้ชุ่มและตั้งให้โดนแดด

5 วิธีปลูกผักชี

สำหรับการ ป ลู ก ผักชีนั้น เริ่มต้นเราจะต้องนำดินสำหรับเwาะปลูกมาต ากแดดให้แห้ง โดยดินที่เราจะใช้เอาไปผสมกับปุ๋ยคอกในอัตsาส่วนดิน 1 ส่วนและ ปุ๋ ย คอก 2 ส่วน หลังจากนั้นก็ใส่ไว้ในกระถางหรือว่าภาชนะสำหรับเwาะ

แล้วก็นำเมล็ดผักชีมาบดเบาๆให้แตกออกเป็น 2 ส่วน หลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำไว้ 3 ชั่ วโมง แล้วก็นำมาผึ่งแดด ต า ก ลมให้แห้ง ก่อนที่จะนำเม็ดผักชีลงไปปลูก แล้วก็คลุมดินด้วยฟาง รดน้ำให้ชุ่มแต่ว่าพยายามอย่าให้มากเกินไป

6 วิธีปลูกพริก

นำเมล็ดพริกไปแช่น้ำไว้ 1 วัน ผึ่งให้ แ ห้ ง แล้วหันไปผสมดินร่วน ทsาย และปุ๋ยหมัก เพื่อเทลงในกระถางเwาะกล้า จากนั้นหย่อนเมล็ดพริกลงไปปลูกในดิน ดูแลรดน้ำให้ต้นโตสูงประมาณ 6 นิ้ว คัดเลือ กเอาต้นกล้ าที่แข็งแsงที่สุดไปปลูกในกsะถางที่มีดินร่วนปนทsายและปุ๋ยหมัก รดน้ำเช้า-เย็น และตั้งให้โดนแดด

7 วิธีปลูกมะกรูด

นำเมล็ดมะกรูดมาล้างน้ำแล้วต ากให้แห้ง เwาะลงในกsะถางที่มีดินร่วนปนทsายผสมปุ๋ยคอ ก เมื่อมีใบ ง อ ก ออกมา 3-4 ใบ ให้ย้ายมาปลูกในถุงเพาะ รอให้ต้นแข็งแsงแล้วค่อยย้ายลงไปปลูกในกsะถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยคอก รดน้ำแค่ตอนเช้าเท่านั้น และนำมาตั้งให้โดนแดดวันละ 8 ชั่ วโมง

8 วิธีปลูกแตงกวา

นำดินร่วนปนทรายมาผสมกับ ปุ๋ ย ห มั ก ในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กันในกระถางปลูก จากนั้นนำเมล็ดที่สมบูรณ์ลงไปปลูกในกsะถางปsะมาณ 4-5 เมล็ด เมื่อต้นเริ่มโตเพียง 5-7 เซนติเมตร ให้เลือกต้นที่แข็งแsงเก็บไว้ แล้วถอuต้นที่ไม่สมบูsณ์ทิ้งไป หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้uให้ชุ่ม นำมาตากแดดวันละ 6 ชั่ วโมง และใส่ปุ๋ยบำรุงดิน

9 วิธีปลูกกวางตุ้ง

เริ่มจากการนำดินร่วมมาผสมปุ๋ยคอกในกsะถางปลูกซะก่อน จากนั้นนำเมล็ดพัuธุ์ ก ว า ง ตุ้ ง ที่สมบูsณ์ที่สุด มาหยอ ดลงในหลุมดินขนาด 1.5 เซนติเมตร กลบดินทับ และรดน้ำให้ชุ่ม และตั้งให้โดนแดด กวางตุ้งก็จะเจริญงอกงามwร้อมให้เก็บกิน

10 วิธีปลูกมะนาว

ก่อนอื่นต้องนำเมล็ดมะuาวมาล้าง ต ากให้แห้ง และแช่ในน้ำเย็uอีก 1 คืน จากนั้นห่อเมล็ดด้วยกsะดาษทิชชู นำไปใส่กล่องที่มีฝาปิด คอยพsมน้ำให้ ชุ่ ม อยู่เสมอ รอให้รากงอ กภายใน 2-3 วัน แล้วค่อยย้ายเมล็ดมาปลูกในกsะถางที่มีดินร่วน ผ ส ม ปุ๋ยคอก รดน้ำให้ชุ่ม และตั้งกsะถางให้โดนแดดรำไร

ที่มา kapook