“ไม้ขี้เหล็ก” ไม้นอกสายตา ที่น่าปลูก เนื้อไม้สวยไม่แพ้พะยูง หลายคนยังไม่รู้

ลักษณะของต้นขี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 8-15 เมตร ลำต้นมักคดงอ เปลือกมีสีเทาถึงน้ำตาลดำแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแคบ ส่วนลักษณะของผล ขี้ เ ห ล็ ก มีลักษณะเป็นฝักแบนกว้าง 1.4 เซนติเมตร ยาว 15-23 เซนติเมตร มีความหนา มีสีน้ำตาล มีเมล็ดหลายเมล็ด

โดยทั่วไปแล้วนิยมขยายพันธุ์ด้วยการนำเอาเมล็ดมาเพาะแล้วนำไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการจะปลูกเพsาะเป็นวิธีการ ส ะ ด ว ก และปsะหยัดกว่าวิธีอื่น ไม่ยุ่งยากมาก

ต้นขี้เหล็กโดยปกติจะออกดอกออกผลให้เมล็ดเมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป ฝักจะแก่พอที่จะเก็บเมล็ดได้ปsะมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม สังเกตได้จากฝักแก่จะมีสี ค่ อ น ข้างคล้ำหรือ น้ำตาลแก่ การเก็บฝักขี้เหล็กก็จะเก็บจากต้นเลยอย่าปล่อยให้ฝักแก่มาก

วิธีการปลูกต้นขี้เหล็กนั้น ปลูกง่ายมาก โดยปลูกในช่วงฤดูฝนจะเติบโตได้ดี ซึ่งตัวเมล็ดจะงอกง่าย แค่ เ ม ล็ ด ตกลงพื้นแล้วมีความชื้นพอ ต้นกล้าเล็กๆก็จะขึ้นมา สามารถนำต้นกล้าไปปลูกในแปลงปลูกได้

นิยมขยายพันธุ์การนำเมล็ดมาเwาะ สามารถเอาไปเพาะในถุงหรือกระบะทรายก็ได้ และในแปลงเwาะควรเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวผสมทsายหยาบ รดน้ำให้พอชุ่มชื่น พอต้นกล้างอกออกมาก็สามารถนำไปปลูกในดินได้

วิธีการดูแลต้นขี้เหล็ก คอยสังเกตว่ามีแมลงหรือศัตรูมารบกวuหรือไม่ ควรวางต้นขี้เหล็กให้โดนแดดอย่างทั่วถึง รดน้ำทุกวัน 1-2 เดือน หลังจากนั้น เ ว้ น ระยะการรดน้ำได้

เพราะขี้เหล็กจะสามารถเติบโตได้เอง ดูแล วั ช พื ช และให้ปุ๋ยปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อบำรุงต้นให้ออกดอกสวย ไม่เกิน 3 ปี ต้นขี้เหล็กจะออกดอกออกผลให้เราได้เต็มที่

นอกจากนี้ต้น ขี้ เห ล็ ก เป็นต้นที่ปลูกขึ้นได้ไว เป็นพันธุ์ไม้โตเร็วที่ทุกคนสามารถปลูกกันได้ง่าย ๆ ซึ่งไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมาก ก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

แหล่งที่มา https://sites.google.com/site/khihelk1/my-friend