“แกล้งไผ่” เทคนิคง่ายๆ ให้ออกหน่อนอกฤดู มีหน่อไม้ตลอดปี ลองวิธีนี้เลย

“หน่อไม้” เป็นพืชที่ขายได้กำไรดี แต่หน่อไม้มีช่วงเวลาเกิดและเจริญเติบโตบางช่วง ทำให้ไม่สามารถขายได้ตลอดปี

วิธีจัดการต้นไผ่ให้ออกหน่อนอกฤดู โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่เหมาะแก่เกษตรกรที่ต้องการบังคับให้หน่อไม้ออกในช่วงที่เราต้องการ เช่น ช่วงฤดูแล้งชึ่งเป็นช่วงที่หน่อไม้ทั่วไปจะไม่ค่อยมี ในขณะที่ตลาดผู้บริโภคต้องการหน่อไม้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าใครสามารถผลิตหน่อให้ออกนอกฤดูได้ก็จะสร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

วันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากค่ะ สำหรับใครที่อยากมีหน่อไม้กินตลอดปี หรือมีขายได้ตลอดทั้งปี ลองวิธีแกล้งไผ่ วิธีนี้เลยให้ต้นไผ่มีหน่อไม้ออกมาตลอดทั้งปี

สูตรที่ 1 ของคุณนิยม บุญเสนอ 

เกษตรกร อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เนื่องจากไปเห็นเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีรายได้ดี จึงได้สนใจและได้ซื้อพันธุ์ มาทดลองปลูก ใช้เวลาในการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออกหน่อเก็บผลผลิตได้

โดยสูตร ของคุณนิยมคือ ให้รดน้ำติดต่อกัน 3 วัน ในช่วงกลางเดือนมกราคม เพื่อบำรุงไผ่ให้ได้ตามต้องการ ใส่ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยคอก โดยโรยรอบๆ กอ ตามด้วยการรดน้ำต่อไป อีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะออกหน่อ ซึ่งจะสามารถเก็บขายได้เลย

ปัจจุบันคุณนิยมปลูกไผ่ในเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ โดยสามารถเก็บหน่อได้ประมาณวันละ 40 กก. นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดี

เทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี

สูตรที่ 2 คุณ Liam Khetpukhiaw

จัดการสางกอไผ่ประมาณกอละ 3 ถึง 4 ลำ เน้นเหลือเฉพาะกอที่พึ่งออกใหม่ ตามด้วยการโรยปุ๋ย สูตร 25-7-7 ประมาณ 3 กำมือ/กอ และโรยทับ อี ก ร อ บ ด้วยปุ๋ยธรรมชาติ กอละครึ่งกระสอบ จากนั้นนำฟางมาคลุม หนาประมาณ 1ฟุต และรดน้ำทุกวัน จนครบ 1 เดือน

ไผ่ก็จะออกหน่อมาให้เราได้เ ก็บผลผลิต โดยประโยชน์ของการขายไผ่นอกฤดู คือ ราคาขายหน่อไผ่ จะมีราคาสูงกว่า ราคาตลาดทั่วไป และยังทำให้เรามี ห น่ อ ไ ผ่ กินตลอดเวลานั่นเอง

สูตรที่ 3 การบังคับไผ่ให้ออกนอกฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.) ของคุณบุญฤกษ์ คิมกวางทอง

เป็นเ ก ษ ต ร ก ร หนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ โดยหันมาปลูกไผ่หวานสร้างรายได้ และลองผิดลองถูกจนสามารถขยายไผ่หลายสายพันธุ์ อาทิ ไผ่หวาน ,ไผ่พันธุ์ ปักกิ่ง, ไผ่พันธุ์ ใต้หวันลืมแล้ง, ไผ่พันธุ์ giant (ยักษ์)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและ ส ร้ า ง ร า ย ได้ ให้กับสมาชิกในกลุ่มจำหน่ายสู่ตลาดภาคตะวันออกได้อย่างกว้างขวาง ได้แนะนำการผลิตหน่อไผ่นอกฤดู หรือการ ก ร ะ ตุ้ น ให้ไผ่ออกหน่อในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย.ของทุกปี ไว้ดังนี้

การกระตุ้นให้ไผ่ อ อ กห น่ อ นอกฤดู การบังคับไผ่ออกนอกฤดู หรือ ให้ไผ่ออกหน่อมากในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. (ผลผลิตเท่ากับ 4 เดือน ในพื้นที่ 30 ไร่ ได้ผลผลิต 1 ตันต่อวัน)ซึ่งการ บั ง คั บ ให้ไผ่ออกนอกฤดูนี้จะเน้นการบำรุงต้น

ในช่วงเดือนที่หน่อไม้ออกปกติตาม ฤ ดู ก า ล คือ ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. ส่วนวิธีการกระตุ้นก็ขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ย ที่มีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุต้น ดังนี้

วิธีคือ จะต้องบำรุงต้นไผ่ในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. แล้วกระตุ้นด้วยปุ๋ ย ต า ม อ า ยุ ต้น ปลูก 1 เดือนก็ใช้เป็นยูเรีย 1 ช้อนโต๊ะ (25-7-7หรือ 46-0-0) และปุ๋ยคอก 1 กิโลกรัม

พอเข้าเดือนที่ 2 ก็ใช้เป็นยูเรีย 2 ช้อนโต๊ะ สูตรเดิมแล้ว ปุ๋ ย ค อ ก ก็เพิ่มเป็น 2 กิโลกรัม ส่วนในเดือนที่ 3 ก็เพิ่มเป็นยูเรีย 3 ช้อนโต๊ะ สูตรเดิม ปุ๋ยคอก ก็ 3 กิโลกรัมนั่นเอง

และทำแบบนี้ไปจนถึง 6 เดือนเลย เราก็ทยอย เ พิ่ ม ปริมาณปุ๋ย ขึ้นตามเดือนนั่นเอง สูงสุดก็ยูเรีย6 ช้อนโต๊ะ ปุ๋ยคอก 6 กิโลกรัม จะทำให้ได้ผลผลิตดี

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูล herbtrick.com